1. HABERLER

  2. ARŞİV

  3. İŞTE KTAMS'IN SUNDUĞU MEKTUP
İŞTE KTAMSIN SUNDUĞU MEKTUP

İŞTE KTAMS'IN SUNDUĞU MEKTUP

KTAMS, etkin ve verimli bir kamu yapısı için öneri ve taleplerini Başbakan İrsen Küçük’e sundu.

A+A-

 

 

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), etkin ve verimli bir kamu yapısı için öneri ve taleplerini Başbakan İrsen Küçük’e sundu. KTAMS, beş ay önce de hükümete ilettiği soruların ortadan kalkmadığını, hatta yeni sorunlar ortaya çıktığını belirtti.

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan, Başbakan İrsen Küçük’e dünkü ziyaretlerinde sundukları mektubu bugün basına açıkladı.

 

                                                                                             

Sn. İrsen Küçük,

KKTC Başbakanı

Lefkoşa.

 

Kamuda örgütlü ve yetkili olan sendikamız KTAMS kamuda üretkenliği ve verimliliği savunmakta ve bu yönde uğraş vermektedir.

Ancak yapılan uygulamalar ve yasalara rağmen yapılan işler kamudaki üretkenliği ve verimi düşürmektedir.

30 Eylül 2011 tarihinde yaptığımız görüşmede ülkede yaşadığımız sorunları sizinle paylaşmıştık. Üzerinden yaklaşık beş ay geçmesine karşın görüşmede ifade ettiğimiz sorunların ortadan kalkmadığını hatta yeni sorunların ortaya çıktığını gözlemlemekteyiz.

Kısa bir sürede çözümlenmesi ümidiyle bir kez daha kamuda ve ülkemizde yaşadığımız sorunları sizinle paylaşmayı uygun görürüz.

 

1-Kasım 2011 tarihinde varılan mutabakatla KTHY eylem çadırı sökülmüş ve Şubat 92012 sonuna  kadar işsiz kalan tüm KTHY çalışanlarının kamuda işe başlayacakları sözü verilmiştir. Ne yazık ki bu söze karşılık bir çok eski KTHY çalışanı kamuda istihdam edilmemiştir. Mağduriyet yaşayan bu kişilerin biran önce varılan mutabakat çerçevesinde kamuda işe istihdam edilmesini talep ediyoruz. Ayrıca kamuda istihdam edilen ve edilecek olan eski KTHY çalışanlarının KTHY’de çalıştıkları yıllarına karşılık barem içi artışları biran önce verilmelidir. Özelleştirme Yasası olmadan da daha önce bir kamu kuruluşu olan Akdeniz Garanti Bankasında çalışanlarında kurumun tasfiye edilmesi sonrası Bakanlar Kurulu kararı ile istihdam edildiği ve kendilerine barem içi artış verildiği önümüzde duran somut bir örnektir. Bu çerçevede eski KTHY çalışanlarının mevcut durumlarının iyileştirilmesi noktasında Özelleştirme Yasasından bahsedilmesinden bir an önce vazgeçilmelidir.

 

2-Bir yıla yakın bir süredir kamuya yapılan istihdamlarda ciddi bir artış görülmektedir. Kamuda yeni istihdam edilen kişilerin hangi sendikaya üye olacakları noktasında daire müdürlerince işe alınan kişiler üzerinde baskı uygulanmaktadır. Bu baskıların biran önce sonlandırılması ve kişi iradelerinin özgür bırakılmasını talep ediyoruz. 

 

3-Kamu görevlilerinin tayin ve terfilerini düzenleyen 44/2006 sayılı yasaya göre çalışanlara hizmet içi eğitim sonrası yapılması gereken yazılı terfi sınavları geçici madde ile 31 Aralık 2011 tarihine kadar sözlü olarak yapılmaktaydı.  44/2006 sayılı yasa gereğince yükselme yeri kadroları için yapılacak sınavların tekrardan 31/12/2012 tarihine kadar Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı tarafından sözlü sınav olarak yapılmasını talep ediyoruz.

 

4-2008 yılında değiştirilen TÜFE ana grup ağırlıklarından sürekli düşen zorunlu tüketim maddesi olmayan kalemlerin bir an önce çıkarılması ve TÜFE ana grup ağırlıklarının emek örgütlerinin de katkısı alınarak toplumun büyük bir kısmını oluşturan emekçilere göre yeniden belirlenmesini talep ediyoruz.

 

5-Eşel mobil uygulamasının bir yıl dondurulması sebebiyle 2011 yılında gerçekleşen %14.72’lik enflasyondan ve mevcut asgari ücret üzerinden vergi muafiyeti uygulanmamasından doğan çalışanın kaybının giderilmesi için gerekenin yapılmasını talep ediyoruz.

 

6-Kamu görevlileri yasasında açıkça belirtilmesine rağmen hizmet içi eğitimler dairelerde yapılmamaktadır. Kamuda verimlilikten bahsettiğimiz bu günlerde hizmet içi eğitimlerin yapılmamasıyla kamu çalışanları günün koşularına göre kendini geliştirememektedir. Bu olumsuzluğun giderilmesi için biran önce dairelerde hizmet içi eğitimlere başlanılması talep ediyoruz.

 

7-Vardiya ve rotasyon çalışanlarının ödeneklerini, çalışma işleyişini ve diğer haklarını düzenleyen tüzük biran önce çıkartılmalıdır. Çalışanların izin hakları ve hastalık raporları düzenli mesai çalışan iş yerine göre düzenlenmiştir. Bu nedenle kamu görevlileri yasasında düzenlenen bu haklar düzensiz mesai ile çalışan iş yerlerinde sorun olmaktadır. Şöyle ki farklı dairelerde müdür ve amirler bu konuyu farklı yorumlamakta haliyle yorum farklılığından dolayı uygulamada farklılıklar ortaya çıkmakta ve kamuda bu konuda bir yeknesaklık sağlanamamaktadır. Bunun sonucu olarak da çalışanlar mağdur olmaktadır.

Bu sorunun ortadan kaldırılması son derece basit olmasına karşın bu güne kadar yaptığımız tüm uyarılara rağmen hiç bir olumlu adım hükümetiniz tarafından atılmamıştır. Bu konu ile ilgili olarak kamu görevlileri yasasına dayandırılarak çıkarılacak bir tüzük ile bu sorun çözümlenmesini talep ediyoruz.

 

8-On call ödeneğinde de yukarıdaki konuda olduğu gibi,  kamu çalışanları  arasında farklı uygulamalar yapılmakta, bu da kamu çalışanlarının verimliliğini azaltmakta, motivasyonunu düşürmektedir. Bazı dairelerde on call ödeneği verilirken (sağlık) bazı dairelerde bu ödenek verilmemektir (sivil havacılık, cezaevi). Kamunun bütünlüğü ve devamlılığı göz önüne alındığı zaman bu durum çalışanlar arasında eşitsizlik yaratmakta ve çalışanları olumsuz etkilemektedir. Hiç kimsenin angarya çalıştırılamayacağı gerçeğinden hareketle bu konuda geneli kapsayacak bir düzenleme yapılmasını talep ediyoruz.

 

9-İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığına bağlı Merkezi Cezaevi çalışanlarının görev ve yetkilerini düzenleyen yasa Şubat 2011’de teknik kuruldan geçmesine rağmen bir yıldan beridir bekletilmektedir. Biran önce bu yasanın meclisten geçirilmesini talep ederiz. Ayrıca Cezaevinde personel sayısının yetersiz oluşundan dolayı vardiyalarda ve Cezaevinin güvenliğinde sıkıntılar doğmaktadır. Bu sıkıntıların giderilmesi için gerekli personelin istihdam edilmesini talep ediyoruz.

 

 

10-2011 yılında net 1131 TL ücret alan bir asgari ücretliye %14.72 hayat pahalılığı yaşandığı bir dönemde 2012 yılı için “ %0 ” artış verilmesi kabul edilebilir değildir. Günümüz koşularına göre asgari ücret belirleme kriterleri yeniden düzenlenmeli ve  mevcut asgari ücrete en az enflasyon oranında artış yapılmalıdır.

 

11-Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezine asıl ve sürekli kadroda bulunmayıp işçi kadrosunda bulunan bir kişi kurum sorumlusu olarak yasalara aykırı bir şekilde 23.1.2012 tarihinden itibaren Sn. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından görevlendirilmiştir. Bu hukuksuzluğun bir an önce giderilmesini talep ediyoruz.

 

12-Güzelyurt Sosyal Hizmetler Dairesi birimine Sosyal Hizmet Memuru olmayan geçici statüde çalışan bir kişi görevlendirilerek kamu görevlileri yasasına aykırı hareket edilmektedir.

 

13-Ercan Hava Limanında özel sektöre devredilen temizlik işleri için ilgili şirket tarafından çalıştırılan kişiler ayda en az 240 saat çalıştırılarak sözde asgari ücret verilirken aslında iş yasası çiğnenerek asgari ücretin altında çalıştırılıyorlar.

 

14-Çalışma Dairesine bağlı müfettişlere mesai sonrası gerek kaçak işçi, gerekse kayıt dışı çalışma denetimleri için önceden bir program çıkartılmıyor ve sosyal hayatları ve aileleri yokmuş gibi davranılarak zamansız bir şekilde kendilerine görev bildirildiği anda denetim talep ediliyor. Mesai sonrası yapılan denetimler için bu müfettişlere ek mesai ödenmiyor . Ek mesai yerine izin kullandırılmak isteniyor. Bu yasal değildir.

15-Çalışma Dairesi denetim müfettişlerinin yaptıkları denetim esnasında   

yasaya uygun olmayan tespitleri için kesilen cezalar maalesef zaman    

          zaman gayri yasal olarak Sn. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife

Ünverdi tarafından Çalışma Dairesi Müdürüne verilen talimatla yarıya kadar düşürülerek tahsil edilmek istenmekte ve çalışanı suç işlemeye teşvik etmektedir.

 

16-Sn. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı kaçak işçi çalıştıranlarla ilgili yasa taslak halinde iken içeriği mecliste hiçbir şekilde değiştirilmeyecekmiş gibi  içeriğiyle ilgili gazetelere gayrı yasal olarak tam sayfa ilanlar vermektedir.

 

17-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Lefkoşa Çocuk Yuvasında geçici personel olarak çalışanlar çalışma saatlerine ek olarak çalıştırılmakta ve ek mesai ödeneği almamaktadır. Yasalara göre ek mesai çalışan herkes başka şekle dönüştürülmeden ek çalışma saatleri saat başı ücretine göre ödenmelidir.

 

18-Lefkoşa Çocuk Yuvasına yeterli bütçe ayrılmaması dolayısıyla ihtiyaçlar sadece özel kurum ve kuruluşlardan ricalarla karşılanmaktadır.   Bunu ortadan kaldırarak yuvaya yeterli bütçe ayrılmasını talep etmekteyiz.

 

19-Lefkoşa Çocuk Yuvasındaki korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili basına yansıyacak resimlerde ve denetimlerde ve demeçlerde en başta ilgili bakan ve ziyaretçiler dikkatli demeç ve resimler vermeli ki oradaki çocuklar olumsuz etkilenmesin.

 

20-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Çalışma Dairesinde çalıştırılan geçiciler yasal olmadığı halde çalışma hayatıyla ilgili denetimlere çıkartılıyorlar ve bu denetimlerde tuttukları tutanaklar ile ilgili mahkemelerde tanıklık ediyorlar. Bu durum bir tür hukuksuz işlem doğurmaktadır. Çünkü yaptıkları görev asıl ve sürekli kadrodaki bir kişinin yapması gereken görevdir. Bu hukuksuz işlem sonucunda yapılan raporlar da geçersiz olmaktadır. Sorunun köklü çözümü için boş olan kadrolara münhal ilan edilip Kamu Hizmeti Komisyonunca doldurulmalıdır.

 

21-Kamu görevlileri yasal hakları olan izinlerini kullanmada bazı dairelerde müdürlerden kaynaklanan sorunlarla karşılaşmaktadır. İzinlerin planlanması ve mümkün olduğunca izin tarihlerinin erken belirlenmesi hem kamu görevlileri için hem de dairelerdeki çalışma düzeni için önem arz ederken bazı müdürlerin keyfi davrandığı ve personel arasında ayrımcılık yaptığı görülmektedir. Bu olumsuzlukların giderilmesi gerekmektedir.

Tüm yukarıda sıraladığımız konuların çözümü etkin ve verimli kamu yönetimi için önem arz etmektedir.

                                                                          

 

                                                                                     Ahmet Kaptan  

                                                                                      Başkan

                           

                                              

 

 

 

Bu haber toplam 780 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler