1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. İşte bakanlıklar ve daireler
İşte bakanlıklar ve daireler

İşte bakanlıklar ve daireler

Yeni koalisyon hükümetinde bakanlıklara bağlı dairelerin dağılımı açıklandı.

A+A-

Bakanlıkların Dağılımı

A. Başbakanlık: CTP-BG
1. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı
2. Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı
3. Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği
4. Personel Dairesi Müdürlüğü
5. Kooperatif Şirketler Mukayyitliği
6. Devlet Basımevi Müdürlüğü
7. Merkezi Mevzuat Dairesi Müdürlüğü
8. Devlet Planlama Örgütü
9. Gençlik Dairesi
10. Spor Dairesi
11. Başbakanlık Denetleme Kurulu

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
1. BRTK
2. Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi
3. Kıbrıs Vakıflar Kredi Şirketi
4. Vakıflar Bankası
5. K.T. Kooperatif Merkez Bankası Ltd. Şti.
6. Yayın Yüksek Kurulu
7. Kıbrıs Türk Yatırım ve Geliştirme Ajansı (YAGA)
8. Kamu-Net
9. E-Devlet
10. AB Koordinasyon Merkezi
11. Piyangolar Birimi

B. Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı: UBP
1. Resmi Kabz Memurluğu ve Şirketler Mukayyitliği Dairesi
2. Ticaret Dairesi
3. Sanayi Dairesi

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
1. Eti Teşebbüsleri Ltd.
2. Kıbrıs Türk Petrolleri
3. Kalkınma Bankası
4. Rekabet Kurumu
5. Kıbrıs Sigorta Şti.
6. Serbest Liman ve Bölge İdaresi

C. Dışişleri Bakanlığı: CTP
1. Dışişleri Dairesi
2. Tanıtma Dairesi
3. Enformasyon Dairesi

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
1. TAK

D. İçişleri ve Çalışma Bakanlığı: CTP
1. Mülki Yönetim ve Bölümleri
2. İskan ve Rehabilitasyon Dairesi
3. Tapu ve Kadastro Dairesi
4. Şehir Planlama Dairesi
5. Merkezi Cezaevi Dairesi
6. Nüfus Kayıt Dairesi
7. Muhaceret Dairesi
8. Harita Dairesi
9. Yerel Yönetimler Müdürlüğü
10. Sosyal Konut Müdürlüğü
11. Çalışma Dairesi
12. Sosyal Sigortalar Dairesi
13. Sosyal Hizmetler Dairesi
14. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
1. İskan Komitesi
2. İhtiyat Sandığı
3. Asgari Ücret Saptama Komisyonu

E. Maliye Bakanlığı: CTP
1. Bütçe Dairesi
2. Maliye, Teftiş ve İnceleme Kurulu Başkanlığı
3. Gelir ve Vergi Dairesi
4. Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi
5. Gümrük ve Rüsumat Dairesi
6. Hazine ve Muhasebe Dairesi
7. Para ve Kambiyo İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
1. KKTC Merkez Bankası
2. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu

F. Milli Eğitim Bakanlığı: UBP
1. Talim ve Terbiye Dairesi
2. Eğitim ve Ortak Hizmetler Dairesi
3. Yüksek Öğretim ve Dış İlişkiler Dairesi
4. Milli Eğitim, Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu
5. İlköğretim Dairesi
6. Genel Orta Öğretim Dairesi
7. Mesleki Teknik Öğretim Dairesi 

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
1. DAÜ Vakıf Yönetim Kurulu
2. Lefke Avrupa Üniversitesi
3. Atatürk Öğretmen Akademisi

G. Sağlık Bakanlığı: CTP
1. Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi
2. Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi
3. İlaç ve Eczacılık Dairesi
4. Devlet Laboratuvarı Dairesi
5. Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu

H. Tarım, Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanlığı: CTP
1. Tarım Dairesi
2. Hayvancılık Dairesi
3. Veteriner Dairesi
4. Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi
5. Tarımsal Araştırma Enstitüsü
6. Su İşleri Dairesi
7. Jeoloji ve Maden Dairesi

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
1. Toprak Ürünleri Kurumu
2. Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu
3. Genel Tarım Sigortası Fonu
4. Kıbrıs Türk Tütün Ürünleri Ltd.
5. Türk Alkollü İçki ve Şarap Endüstrisi Ltd. (TAŞEL)
6. Cypruvex Ltd.

I. Bayındırlık, Çevre ve Kültür Bakanlığı: UBP
1. Planlama ve İnşaat Dairesi
2. Çevre Koruma Dairesi
3. Meteoroloji Dairesi
4. Orman Dairesi
5. Kültür Dairesi
6. K.T. Devlet Tiyatroları
7. Devlet Senfoni Orkestra ve Korosu

J. Ulaştırma Bakanlığı: UBP
1. Karayolları Dairesi
2. Posta Dairesi
3. Sivil Havacılık Dairesi
4. Limanlar Dairesi
5. Telekomünikasyon Dairesi

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
1. Kıbrıs Türk Hava Yolları
2. Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketi
3. Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. Şti.
4. Trafik Hizmetleri Denetleme Birimi
5. CAS
6. Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu

K. Turizm: UBP
1. Turizm, Tanıtma ve Pazarlama Dairesi
2. Turizm Planlama Dairesi
3. Eski Eserler ve Müzeler Dairesi

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar
1. Kıbrıs Türk Turizm İşletmeleri Ltd.
2. Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu

Bu haber toplam 15407 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler