1. HABERLER

  2. ARŞİV

  3. 'İŞÇİ ÖNDERLERİ UNUTULMADI'
İŞÇİ ÖNDERLERİ UNUTULMADI

'İŞÇİ ÖNDERLERİ UNUTULMADI'

DEV-İŞ, PEO 1 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde, işçi sınıfının kavgasına katkı koyan sendikacılar için anma gecesi düzenledi

A+A-

 

DEV-İŞ, PEO 1 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde gelenekselleştirilen işçi sınıfının kavgasına katkı koyan sendikacıları anma gecesi’nin ikincisi 27.Nisan. 2012 Cuma akşamı DEV-İŞ Ahmet Sadi toplantı salonunda gerçekleştirdi. Geceye, DEV-İŞ ve PEO üyeleri yanında birçok veteran sendikacı da katıldı.

 

Gecenin anlamına uygun olarak geçmişten günümüze emeğin değerinin yükseltilmesi ve ortak vatan için verilen ortak kavga ve bu çerçevede şövenist ve faşist çevrelerce katledilen birçok işçi önderi ve ilericilerin olduğu çeşitli örneklerle açılış konuşmasını yapan DEV-İŞ Gn. Sekreteri Hasan Felek tarafından anlatıldı.

 

Felek’in ardından, DEV-İŞ Genel Başkanı Mehmet Seyis ve PEO Genel Sekreteri Pambis Kiritsis birer konuşma yaptı.

 

DEV-İŞ Genel Başkanı Mehmet Seyis’in konuşması

 

 

“Değerli Yoldaşlar, DEV-İŞ ve PEO olarak, 1 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde bu akşam çok anlamlı bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. bu etkinliğimizi yaşamlarını Kıbrıs İşçi Sınıfına, Kıbrıs’ta toplumların barış ve huzur içinde yaşaması için mücadeleye adamış ve bu gün aramızda olmayan, ama kalbimizde, mücadelemizde yaşayan İşçi önderlerine adıyoruz.

 

Bu Yoldaşlarımızın bazısı mücadele ederken faşist kurşunlarla katledildi, bazısı baskı altında “Ah ile, vah ile” ömür törpüleyip vefatlarına kadar hareketten kopmadılar. Hepsi kardeşimizdi. Hepsi yoldaşımızdı.

 

Kıbrıs’ta, Peo saflarında mücadele eden yüzlerce işçi önderinin ve aydınının verdikleri mücadeleler, Kıbrıs işçi sınıfının barış ve emeğin kurtuluşu  mücadelesinin  yol göstericisidir.

 

Ülkemizin tarihinde karanlık ve baskıcı dönemler çok yaşanmıştır. Bu yoldaşlarımız, ülkemizde emek mücadelesi ve barış kavgasını, hiç geri adım atmadan, hayatlarını feda etme uğruna cesurca sürdürdüler. Katledildiler, yaralandılar, faşist saldırıların hedefi oldular. Çünkü onlar ülkemizde çıkar oyunları tezgahlayan Emperyalistlere, ülkemizi bölmek için faaliyet yapan şoven katillere karşı cesurca kavga ettiler.

 

Yoldaşlarımızı 1 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde anıyoruz. Çünkü hemen hemen tümünün yaşamlarında ve mücadelelerinde ve hatta katledilmelerinde 1 Mayıs 1958 tarihinin ve 1 Mayıs’ı yaratan mücadele ruhunun önemli yeri vardır.

 

Yıllarca kardeş gibi yaşayan Kıbrıslı Türk ve Rumlar 1 Mayıs geleneği ve ortak hak arama mücadeleleri verdiler. Bu kardeşlik ve dayanışma,  Emperyalizmi ve Adamızı bölmek isteyen şoven işbirlikçi çevreleri rahatsız ediyordu.

 

1958’de 1 Mayıs  yine coşku ile kutlandı. Tüm engellemelere rağmen Kıbrıs işçi sınıfı tek vücut olarak meydanlarda idi. Ancak 1 Mayıs 1958 gecesi, ayrılıkçı faşistler, Lefkoşada Etkinliğe katılan Türk Eğitim ve Spor Vakfına saldırarak binayı talan ettiler. Artık toplumlar üzerinde terör estiriliyor ve sendikacılar ile aydın ilericiler kurşunlanıyordu.

 

22 Mayıs 1958’de mitingde etkin görev alan Ahmet Sadi kurşunlandı. Eşi Lema hanımın kendini eşine siper etmesi sonucu ikisi de yaralandılar. Bu olay üzerine Londraya göç ettiler. Ahmet Sadi 28 Kasım 1997’de vefat etti.

 

24 Mayıs 1958’de TEK yöneticisi Fazıl Önder önce kurşunlandı yarası ağır değildi. Kendine ateş açanlarla mücadeleye kalktı ve bıçaklanarak öldürüldü.

 

29 Mayıs 1958’de Ahmet Yahya öldürüldü. Ahmet Yahya baskı altında istifa etmiş ancak istifası gazetede çıkmadan öldürüldüğünden gazetede hem istifa, hem de ölüm haberi ayni gün çıkmıştı.

 

11 Nisan 1965’te Dervişali Kavazoğlu ve Kostas Mişauli hunharca katledildiler. Onlara atılan faşist kurşunlar bir Türke veya bir Ruma değil, ilericilere, işçi liderlerine, Türk-Rum kardeşliğine, Kıbrıslılığa atılmıştı.

 

9 Aralık 2010’da Mücadeleye son nefesine kadar katkı koyan Kamil Tuncel abimizi talihsiz bir trafik kazasında kaybettik. Kamil Amca içinde bulunduğumuz Ahmet Sadi Salonunun açılışında duvarda asılı olan Ahmet Sadi resmini sendikamıza armağan etmişti. 1 Mayıs 2008’de, başında PEO Şapkası elinde DEV-İŞ bayrağı, 1948 Maden İşçileri mücadelesini ve 1 Mayıs 1958 Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırum işçilerin ortak kutladığı ardından da Yoldaşları ile birlikte baskılara maruz kaldıkları önemli dönüm noktalarını anmıştı.

 

Ayrıca, aramızdan ayrılan bu mücadeleye kendini adamış Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırum onlarca işçi önderini de saygıyla anarız. Bu gün onlar bedenen aramızda yok ama, taşıdıkları düşünceleri ve mücadeleleri bizimle birlikte. Onlara layık olmaya çalışıyoruz. Emeğin kurtuluşu ve Barış mücadelemiz sürecek.

 

Ülkemizde uğraşımız, Kıbrıslı toplumların Ortak kullanacağı Tek Egemenliği, Tek Yurttaşlığı, Uluslararası alanda Tek Temsiliyeti olan siyasi eşitliğe dayalı Birleşik Federal Kıbrıs içindir. Rumların, Türklerin, Emenilerin, Maronitlerin, Latinlerin, Tüm Kıbrıslıların kardeşçe, huzur içinde yaşayacakları Ortak Vatan içindir.

Yoldaşlarımız rahat uyusunlar. Anıları mücadelemize yol gösteriyor.”

 

 

 

PEO Genel Sekreteri Pambis Kiritsis tarafından yapılan selamlama konuşması

 

“PEO ve DEV-İŞ’in ortak faaliyetleri çerçevesinde veteranları onurlandırmak için gerçekleştirilen bu mütevazı etkinliği heyecan ve gururla selamlıyorum.

Emekçilerin büyük günü 1 Mayıs’ı layık olan bir şekilde onurlandırmak için bu yıl da buradayız.

 

Şikago’da can veren öncülerin mücadele örneği Kıbrıslı bilinçli işçileri de harekete geçirdi. Sömürgeci köleliğin ve işverenlerin terörünün sert koşulları altında 1920’li yıllardan itibaren Kıbrıslırum-Kıbrıslıtürk, Kıbrıslı öncü işçiler enternasyonalizm ve sınıfsal kardeşlik ruhuyla 1 Mayıs’ın kızıl bayrağını cesaretle yükselttiler.

 

Cehaletin ve muhafazakârlığın karanlığında haklı davalarına ve işçi sınıfının örgütlü mücadelesine inançla aydınlık yolları açan ülkemiz işçi hareketinin öncülerine şan ve şeref. Onların önünde saygıyla eğiliyoruz. Aralarından bazıları burada bizimle birlikte olan onurlu veteranları yoldaşça selamlıyoruz.

 

Sömürgeciliğin baskı koşulları altında mücadele eden Kıbrıslırum-Kıbrıslıtürk öncüler işçi hareketimizin daha sonra sosyal ve sendikal kazanımları üzerinde inşa ettiği temelleri attılar.

 

Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk işçiler birlikte ilk işçi birliklerini ve sendikalarını kurdular. Sınıf sendikacılığı hareketini yarattılar ve güçlendirdiler. PEO’nun öncüsü olan, Tüm Kıbrıs Sendika Komitesi PSE’yi birlikte kurdular. Yerli ve yabancı gericiliğe karşı birlikte tün Kıbrıs’ı sarsan çetin mücadeleler verdiler. Toplu Sözleşmeler, Eşel Mobil Sistemi, Sosyal Sigortalar için birlikte mücadeleler verdiler ve kazandılar.

 

Emperyalizme ve müttefiki şovenizme karşı aynı siperlerde mücadele ettiler. Taksime ve bölünmeye karşı mücadele ettikleri için Ahmet Sadi, Gürkan, Kavazoğlu, Mişaulis gibi ve daha nice yoldaşımız iki toplumdan da şoven uç unsurlar tarafından katledildi, yaralandı, saldırılara uğradı.

 

1974’ün trajik olaylarının hemen ardından, çok zor dönemlerde, PEO ve DEV-İŞ olarak, tüm güçlüklere göğüs gererek, veteran mücadelecilerin mirasının ve vizyonunun aydınlattığı yolda birlikte ilerleme gücünü bulduk. Taksime ve bölünmeye karşı yeniden yakınlaşma ve işbirliğini öne çıkardık.

 

Çözüm ve yeniden birleşme için, emekçilerin refahı için ortak ilkelerimiz temelindeki programları ve faaliyetleri yaşama geçirerek bugün de birlikte mücadeleye devam ediyoruz.

 

Meslektaşlar,

 

Bu akşam veteranlarımızı onurlandırırken, ortak sınıfsal kökenlerimizi ve aynı zamanda, yeniden birleşmiş barış içindeki bir Kıbrıs için ortak vizyonumuzu bir kez daha teyit ediyoruz.

 

Tek egemenlikli, tek vatandaşlıklı ve tek uluslararası kimlikli bir devlet çerçevesinde, BM’nin ilgili kararlarının belirlediği şekilde iki toplumun siyasi eşitliğinin olacağı iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümü için mücadeleye bağlı kalmaya devam ediyoruz.

 

Birleşmiş Milletler kararlarına uygun, iki toplum arasındaki üst düzey antlaşmaları çerçevesinde, Avrupa ilke ve değerlerine dayalı bir çözüm için mücadeleye bağlı kalmaya devam ediyoruz.

 

Yabancı askeri güçlerin ve vasilerin olmayacağı, Kıbrıslıların kendi yurtlarının gerçek efendisi olacakları yeniden birleşmiş bir Kıbrıs için mücadeleye bağlı kalmaya devam ediyoruz.

 

Dostlar,

 

1 Mayıs İşçi Bayramı’nın içeriği ve mesajları barış ve sosyal adalet için mücadele eden Kıbrıs’ın ilerici güçlerine yol göstermekte ve ilham vermektedir.

 

İki toplumun ilerici güçlerinin eyleminin koordinasyonu için ortak çabayı sürdüreceğiz ve daha da yoğunlaştıracağız. Bizce, her Kıbrıslı için tek yol, çözüm ve adamızın yeniden birleşmesidir. Yurtseverlik hoşgörüsüz olma ve şovenizm değildir, tam aksine Kıbrıslırum-Kıbrıslıtürk, tüm Kıbrıslılar için, biz ve çocuklarımız için barış, güvenlik ve refah içerinde mutlu bir geleceğin önkoşullarının yaratılmasıdır.

 

İşçilerin günü en iyi bu şekilde onurlandırılır. Öncü veteranlara layık olan en iyi onurlandırma budur.”

 

 

 

 

 

 

 

Bu haber toplam 771 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler