1. HABERLER

  2. ARŞİV

  3. İnsan Yetiştirme Sistemi
İnsan Yetiştirme Sistemi

İnsan Yetiştirme Sistemi

TOPYEKÜN YAPILANMA GEREKSİNİMİ Son dönemlerde ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, toplumsal, sosyal, demokratik, demografik sorunlar ve yaşamın her alanındaki sektörel sıkıntılar bir yeniden topyekün yapılanmayı gündeme taşınmış ve bu konuda düşünceler

A+A-

 

 

TOPYEKÜN YAPILANMA GEREKSİNİMİ

Son dönemlerde ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, toplumsal, sosyal, demokratik, demografik sorunlar ve yaşamın her alanındaki sektörel sıkıntılar bir yeniden topyekün yapılanmayı gündeme taşınmış ve bu konuda düşünceler üretilmeye başlanmıştır. Bu günkü yazımızın amacı da eğitim sisteminde gerekli olan yeniden yapılanmanın gereklerini ve yollarını eğitim planlaması penceresinden tartışmaya açmak ve çözüm yolları ileri sürmektir.  

 

PLANLAMANIN ÖNCÜLLERİ

Kıbrıs Türk Eğitim Sisteminin günümüz bireysel, toplumsal ve evrensel gereksinimlerine uygun olacak şekilde tasarlanıp plânlanabilecek yeni yapılanmasında etkili olabilecek tüm sistem ve alt sistemlerin görülebilir ve yordanabilir unsurlarının kapsam ve fonksiyonlarının yeniden yapılanması amacı ile yeniden modellenmesi esnasında ve uygulama sürecinde ortaya çıkabilecek olası problemlerin eğitimbilimsel temellerde ve bilimsel süreçler yardımıyla çözülebilmeleri, eğitim sisteminin değişimi düşünülürken üzerinde hassasiyetle durulması gereken en önemli konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Her şeyden önce ve genel olarak, eğitim sistemlerinin yeniden yapılanma ve reform süreçlerinde kullanılabilecek çeşitli modeller ve plânlama metotları olabileceğini kabul etmek gerekir. Eğitim sistemlerinde yapısal ve vizyonal değişimi gerektiren bireysel, toplumsal ve evrensel gereksinimleri karşılayacağına inanılan, belirlenen hedeflere ulaşmada,  eğitimle ilgili politika ve strateji üretenlerin göz önünde bulundurmaları gereken,  ulusal veya uluslar arası boyutlarda eğitim sistemi üzerinde etkili olabilecek, başta ekonomik, sosyo-kültürel veya siyasal faktörler olmak üzere çeşitli etkenler bulunmaktadır. Bu bağlamda, gerek eğitim sistemi dışındaki farklı sistemlerden etkilenmeyen gerekse de dünyadaki diğer eğitim sistemlerinden izole bir eğitim sistemi yaratma olasılığının hemen hemen olanaksız olduğu günümüzde, Kuzey Kıbrıs’ta da, eğitim sisteminin söz konusu  tüm unsurlarla  etkileşimi öncelikli olarak düşünülerek eğitim plânlamaları yapılmalıdır.

      

 

 

 

Kuzey Kıbrıs’ta hüküm süren geleneksel siyasal ve bürokratik uygulamaların olumsuz etkilerinden arınıp, eğitim plânlamasında akademik yaklaşımların kurumsallaşmasının gerekliliği, üzerinde hassasiyetle durulması gereken temel unsurların  başında gelmelidir.   Ayrıca bilinmelidir ki, Kıbrıs Türk Eğitim Sistemi için tasarlanan olası reform eylem plânlarının, simülatif ortamlarda test edilip değerlendirilmeden, sistemin tümüne entegrasyonuna imkân veren siyasal yaklaşımlar,  kaotik eğitim sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

 

KÜRESELLEŞMENİN ETKİLERİ

Eğitimin küreselleşmesi denince, akla genellikle eğitim yöntem, yönetim ve süreçlerinde dünya ülkeleriyle ve özellikle de gelişmiş ülkelerin eğitim sistemleriyle entegrasyon gelmektedir. Ancak, eğitim sistemlerinde yaşanan bu entegrasyon süreci, henüz, küreselleşme nedeniyle toplumlarda ortaya çıkan ve çıkabilecek birtakım sorunların çözümü için yeterli değildir. Eğitim, sadece küreselleşmeye uyum ya da entegre sorunu için değil, aynı zamanda küreselleşmenin yarattığı sorunları aşmak için de çok önemli bir araç ve süreç olduğundan, küreselleşme nedeniyle ortaya çıkan ve çıkabilecek sorunlara çözüm getirebilecek insan tipini de yetiştirecektir.  Toplumların ve bireylerin, küreselleşmenin doğuracağı muhtemel sonuçlara karşılık önlem alabilecek ve değişimlerden yarar sağlayabilecek yetilere sahip olmaları gerekmektedir. Bu nedenle, muhtemel gelişmeleri önceden sezinleyip, değişimlere ayak uydurmasını bilen bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmalıdır. Bu bireyleri yetiştirecek olan kurumlar, elbette ki plânlı bir şekilde kurgulanmış ve kendini sürekli olarak yenileyip geliştirebilecek olan yeni anlayışlarla donanmış geliştirilmiş eğitim kurumlarıdır.

 

Küreselleşmenin eğitim sistemlerinde büyük değişimlere yol açtığı bilinmekte ve daha da açacağı beklenmektedir. Ancak, bu değişimlerden hiç biri, ülkeleri ve toplumları, gelişmiş ve daha küreselleşmiş ülkelere entegre etmek ve o ülkelerin güdümüne sokmak için yeterli gerekçeler oluşturamaz. Bunun yanında, eğitim programlarını geliştirme ve yeni eğitim uygulamalarını öngören modeller oluşturmada, gelişmiş ve küreselleşmiş diğer ülkelerden yararlanmak da yadsınmamalıdır.

 

SON SÖZ YERİNE

CTP-BG’nin 20 Şubat 2011 tarihinde kabul ettiği politik tezlerinde yer alan “İnsan Yetiştirme Sistemi” başlığı altındaki görüşler ve vizyon tam da yukarıda belirtilen yeniden yapılanma ve eğitim planlaması temelleri ve amaçları ile örtüşmekte ve Kıbrıs Türk Halkının ihtiyaç duyduğu insanı yetiştirme modelleriyle uyumlaşmaktadır. Önemli olan bu tezlerin uygun program ve politikalarla toplumsallaştırılabilmesi için mücadele etmektir. Aşağıda CTP-BG’nin politik tezlerinde yer alan insan yetiştirme sistemi hepimize yepyeni bir bakış açısı sunmaktadır:

“Bir ülkenin sürdürülebilir kalkınması; o ülkenin halkının, kişisel ve toplumsal gelişmesine bağlıdır. İnsan yetiştirme yoluyla geliştirilen ve toplumsal davranışlarla da kullanım amacına uygun olan yeni değer yargıları, ekonomik kalkınmayı hızlandırmak bakımından son derece önemlidir. Kalkınma, sadece maddi gereksinimlerle ilgili olmayıp, insanların toplumsal koşullarının geliştirilmesi ile de ilgilidir. Buradan hareketle CTP-BG insan yetiştirme anlayışını, toplumsal dönüşümün sağlanmasında, demokratik ve özgürlükçü toplumların yaratılabilmesinde; sosyal sınıflar ve kültürler arasında adalet ve kaynaşmayı sağlamada bireylerin diğerlerinin, siyasal ve etnik kimliklerine, cinsiyetine, toplumsal sınıflarına ilişkin önyargılardan uzak ve birbirlerini “öteki”leştirmeyen bir bakış açısına göre şekillendirmektedir.  Bu anlayış ışığında partimiz insan yetiştirme düzeninin odağına; demokratikleşme ve insan hakları koymaktadır.

Toplumsal yapıda meydana gelen değişimler, bireylerin ilgi, yetenek ve tercihlerini de değiştirmektedir. Bu nedenle insan yetiştirme düzeninin bireylerin sahip oldukları potansiyellerini geliştirmelerine fırsat verme ve ülke kalkınmasında etkin rol oynayabilmesi için, CTP-BG insan yetiştirme düzenini eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, bilimsel düşünme, ilişkisel düşünme ve nihayetinde akıl yürütme ilkeleri üzerine kurgulanmasını desteklemektedir.”

 

 

 

 

        

Bu haber toplam 821 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler