1. YAZARLAR

 2. Mert Özdağ

 3. İnsan hayatına dokunmak!
Mert Özdağ

Mert Özdağ

Yazarın Tüm Yazıları >

İnsan hayatına dokunmak!

A+A-

 

CTP NE YAPTI / YAZI DİZİSİ [4]

 

CTP hükümetleri döneminde insani adımlar ve icraatları listeleyeceğiz bugün…
Çok farklı konularda insan hayatına dokunan adımlar atıldı.
Örneğin; mahkum ve tutukluların daha rahat ve güvenli bir ortamda meslek öğrenebilmesi için cezaevi binası dışına terzilik, ciltçilik, dülgerlik, elektrik-elektronik atölyeleri inşa edildi ve faaliyete geçirildi.
2006 yılı içerisinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde bulunan Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı “Lefkoşa Çocuk Yuvası” hizmete açıldı.
“Engelli Gençlerimizin Yaşam Yolundaki Engellerini Birlikte Kaldıralım” sloganıyla başlatılan devlet, sivil toplum örgütleri ve gönüllü kişilerin birlikte çalışmaları ile ortaya çıkan “18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi”, 15 Şubat 2008 tarihinde Karakum-Girne’de hizmete açıldı.
İnsanı adımların yanı sıra kamuda da önemli adımlar atıldı.
2004-2009 döneminde farklı engeli olan insanların araç alımlarında Fiyat İstikrar Fonu ve Gümrük Vergisi muafiyeti getirildi.

İşte o icraatlar:

Kamu yönetiminde “iyi idare” ilkelerinin yerleşmesi

2013-2016 DÖNEMİ:

 • “İyi İdare Yasası” çıkarılarak vatandaşlara daha iyi hizmet verilmesinin önü açıldı.
  Bilgi edinme ilkelerinin yerleşmesi

2004-2009 DÖNEMİ:

 • Bilgi Edinme Yasası ile demokratik ve şeffaf yönetim gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmaları sağlandı.
 •  “Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu” oluşturularak vatandaşların idarenin elinde bulunan bilgi ve belgeye ulaşması sağlandı.
 • 2014 yılında yapılan düzenlemeyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ikamet eden yabancılar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyette bulunan yabancı tüzel kişilerin de bilgi edinme hakkından yararlanmaları sağlandı.

Kamuda uzmanlaşmanın sağlanması

 • Kamu görevlileri ve öğretmenlerin kamu görevine atandıktan sonra aldıkları eğitime bağlı olarak özlük hakları geliştirildi. (2004-2007)
 • 2004 yılında yapılan düzenleme ile master ve doktora yapan kamu görevlisi ve öğretmenlerin barem içi artış alabilme koşulu olan “öğrenimleri veya meslekleri ile ilgili” üst öğrenim yapma koşulu geliştirildi. Herhangi bir alanda master veya doktora yapanlara barem içi artış alabilme hakkı sağlandı. (2004) (Master: 1 barem içi artış, Doktora: 3 barem içi artış, Doktora yapanlar, masterde 1 barem içi artış almışsa 2 barem içi artış)
 • 2005 yılında yapılan düzenlemelerle üniversite veya yüksekokul öğrenimi sırasında yapılan ikinci öğretim de barem içi artış alma hakkı kapsamına alındı. (Daha önce çakışan süreler değerlendirmeye alınmıyordu) (2005)
 • 2006 yılında yapılan düzenleme ile kamu görevine ve öğretmenlik görevine atandıktan sonra meslekleri ile ilgili konularda “ön lisans” eğitimi alan öğretmenlere bir barem içi artış alma olanağı sağlandı. (2006)
 • “2005 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü” ile “2005 Öğretmenler Sınav Tüzüğü”nde yapılan düzenlemeyle yükselmelerde kamu görevlileri ile öğretmenlerin niteliklerinin ve kıdemlerinin dikkate alınması sağlandı. (2006 - 2009)

Polislerin hakları

2004-2009 DÖNEMİ:

 • Bu dönemde polis istihdamları Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından gerçekleştirilen sınavlarla yapıldı. Bu uygulamanın sivilleşmeye yaptığı katkının önemi, 2009’da erken seçime giderken, hükümetin zayıf bir dönemden geçtiği düşüncesiyle gerçekleştirilen sınavda başarı gösteren kişilerin polisliğe alınmaması uygulamasıyla daha da açık biçimde görüldü. Bu konuda açılan davalarda, sınavı kazananlar lehine çıkan hükümlerin dayanağının Partimizin iktidarda olduğu dönemde yaptığı düzenlemeler olduğunu unutmamak gerekir. UBP hükümeti döneminde, bu kez davayı kazananların işe alınmaması ise gerçekten bu alanda bu zihniyetin niyetinin ve konumunun etkinliğini göstermesi bakımından önemlidir.
 • 2013-2016 Döneminde; Polis Örgütü İlk Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Tüzüğü’nde yapılan değişiklikle, polis mensuplarının nakilleri adil ve şeffaf kriterlere bağlandı, bunun yanı sıra ikamet adreslerine en yakın hizmet birimlerine nakledilmelerine olanak sağlandı.

Mahkumların eğitimi

 • Mahkum ve tutukluların daha rahat ve güvenli bir ortamda meslek öğrenebilmesi için cezaevi binası dışına terzilik, ciltçilik, dülgerlik, elektrik-elektronik atölyeleri inşa edildi ve faaliyete geçirildi. (2004-2009)
 • Cezaevindeki mahkumlara yönelik “Topluma Yeniden Kazandırma Projesi” uygulanmaya başlandı. Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’yla birlikte 11 alanda meslek edinme kursları başlatıldı. (2013-2016)

Çocuk haklarının yasalaşması

2004-2009 DÖNEMİ:

 • Uluslararası Çalışma Örgütü’nün C138 sayılı “Asgari Yaş Sözleşmesi Onay Yasası” ile C182 sayılı “En Kötü Biçimdeki Çocuk İşçiliği Sözleşmesi Onay Yasası” yürürlüğe konularak, çocuk işçiliğinin önlenmesini amaçlayan uluslararası sözleşmelerin KKTC iç hukukunun bir parçası haline gelmesi sağlandı.

Koruma altına alınan çocuklar

 • 2006 yılı içerisinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde bulunan Sosyal Hizmetler  Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı “Lefkoşa Çocuk Yuvası” hizmete açıldı.
 • Koruma altına alınan çocukların bir aile ortamı içerisinde himaye edilip korunmalarının onların psiko-sosyal gelişmeleri açısından çok daha olumlu olacağı düşüncesiyle 2006 yılı içerisinde koruyucu aile kavramını daha iyi duyurabilmek ve topluma yaymak amacıyla “Koruyucu Aile Tüzüğü” hazırlanarak 5 Ocak 2007 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe girdi.
 • “Yarı Bağımsız Hayata Geçiş Evleri Tüzüğü” Bakanlar Kurulu kararı ile 7 Mart 2007 tarihinde yürürlüğe girdi.

Yaşlılarımızın yaşam koşullarının iyileştirilmesi

 • 2006 yılı içerisinde, özel yaşlı bakımevlerinin şartlarının iyileştirilmesi amacıyla, “Özel Huzurevi Yasası ve Tüzüğü” yürürlüğe konuldu.
 • Yaşlılarımıza çağdaş ve modern bir bakımevi kazandırmak amacıyla Lapta Huzurevi’nin olduğu yerde yeni bir huzurevi yapılması amacıyla, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ile işbirliği içerisinde proje çalışması yapılarak Mayıs 2008’de Yeni Huzurevi binasının temeli atıldı. Yapımı süren Yeni Huzurevi binasının 2009 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmekteydi.

Toplumsal cinsiyet eşitliği

2004-2009 DÖNEMİ:

 • Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili uluslararası sözleşmelerin orta vadede KKTC iç hukukuna aktarılması yönünde çalışmalar başlatıldı. Bu süreçte önemli görevler üstlenecek ve konu ile ilgili tüm sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışacak bir birim olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mekanizması’nın kurulmasına ilişkin olarak mevzuat çalışmalarına başlandı.

2013-2016 DÖNEMİ:

 • 61/2014 sayılı yasa ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin kurulmasıyla ilgili mevzuat oluşturuldu.

Engelli yurttaşların desteklenmesi

2004-2009 DÖNEMİ:

 • “Engelli Gençlerimizin Yaşam Yolundaki Engellerini Birlikte Kaldıralım” sloganıyla başlatılan devlet, sivil toplum örgütleri ve gönüllü kişilerin birlikte çalışmaları ile ortaya çıkan “18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi”, 15 Şubat 2008 tarihinde Karakum-Girne’de hizmete açıldı.
  Engelsiz Yaşam Evi’nin inşaatına başlandı.
 • Engellilerin ve engelli ailelerinin uzun yıllardan beri büyük bir beklentisi olan, engellilerimiz için hem bir eğitim ve rehabilitasyon merkezi, hem de yatılı barınma yeri işlevini görecek olan Engelsiz Yaşam Evi’nin projesi hazırlandı, finansmanı sağlandı ve temeli atılarak inşaatına başlandı.
 • Farklı engeli olan insanların araç alımlarında Fiyat İstikrar Fonu ve Gümrük Vergisi muafiyeti getirildi.

 

mm-007.jpg
Mahkum ve tutukluların daha rahat ve güvenli bir ortamda meslek öğrenebilmesi için cezaevi binası dışına terzilik, ciltçilik, dülgerlik, elektrik-elektronik atölyeleri inşa edildi ve faaliyete geçirildi. (2004-2009)

 

Bu yazı toplam 1179 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar