1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. 'İKİNCİ İŞ DAVASI' RESMEN BAŞLADI
İKİNCİ İŞ DAVASI RESMEN BAŞLADI

'İKİNCİ İŞ DAVASI' RESMEN BAŞLADI

2009’da Serbest Çalışan Hekimler ile birlikte Kamu-Sen ve KTAMS’ın Anayasa Mahkemesi’nde açtığı dava sonucunda, kamuda çalışan doktorların ikinci iş yapmasına olanak tanıyan maddelerin iptal edilmesine rağmen, 3 yılı aşkın bir süredir uygulamada değişikli

A+A-

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB), Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 43’üncü maddesine uyulmadığı gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’na dava açtı: Kamuda çalışan doktorlar ikinci iş yapamaz

 

Didem MENTEŞ

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB), Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’na bağlı olarak ‘kamuda çalışan doktorların ikinci iş yapma yasağının’ Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından göz ardı edilmesi ve herhangi bir uygulama yapılmaması gerekçesiyle Yüksek İdare Mahkemesi’nde yargı süreci başlattı.

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB), Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 43’üncü maddesine uyulmadığı gerekçesiyle Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’na dava açtı.

Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Avukat Güner Göktuğ aracılığıyla dün Yüksek İdare Mahkemesi’ne müracaatta bulunarak, Sağlık Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı ve her iki bakan adına ‘yasayı uygulamadıkları ve vergi alındığı gerekçesiyle’ dava etti. Hükümetin Hukuk Müşavirliğini yapan Başsavcılık ise davada her iki bakanlığı temsil edip etmeme konusunda Mahkeme’den süre talep etti. Yüksek İdare Mahkemesi, davanın görüşülmesi için 13 Nisan’a kadar süre verdi.

Bu arada Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu, bu ülkede hiç kimsenin ve devletin de Anayasa’ya ve yasalara uymama lüksü olmadığını vurgulayarak, bu hukuksuzluğa yıllardır göz yumulduğunu ve bundan zarar görenin Kıbrıs Türk halkı olduğunu söyledi.
Serbest Çalışan Hekimler Birliği olarak yasa uygulanıncaya kadar bunun takipçisi olacağı ve her türlü yasal hakkımızı kullanacağız” diyen Gardiyanoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın halkın faydasına olan, atacağı her adım için de kayıtsız şartsız destek vereceklerini vurguladı.

---------------------------------------------------

Avukat: “Mahkeme kararına rağmen yasa uygulanmıyor”

Avukat Güner Göktuğ, 2009 yılında yapılan Kamu Sağlık Çalışanları Yasası altında, kamuda çalışan doktorlara mesai saatleri dışında özel kliniklerinde de çalışma imkanı verildiğini söyledi. Ancak Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Kamu-Sen ve KTAMS’ın böyle bir düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğunu iddia ederek Anayasa Mahkemesi’ne müracaat ettiklerini hatırlatan Göktuğ, Anayasa Mahkemesi’nin de 17 Şubat 2011 tarihinde bu düzenlemenin Anayasaya aykırı olduğuna karar verdi ve bu düzenlemeyi iptal ettiğini belirtti. Göktuğ, Mahkeme’nin, bu düzenlemeyi 6 ay sonra uygulamaya konması için emir verdiğini aktardı. Avukat Göktuğ, “Mahkeme kamu doktorlarının özel klinikte çalışamayacağına karar verdi. Ama eski düzenlemede zaten doktorlar çalışırdı” dedi.

Mahkeme kararına rağmen bu düzenlemenin uygulanmadığını bu nedenle Yüksek İdare Mahkemesi’nde başvuruda bulunduklarını belirten Güner Göktuğ, şunları belirtti: “Biz Mahkemeye şunu söyledik; Meclis oturup bir karar üretti ve siz Mahkeme onu iptal ettiniz. Size rağmen memlekette yasaya aykırılık devam ediyor. Burada şöyle bir durum var Meclis’in yaptığı bir yasaya aykırılık olabilir sonucu ise iptal etmektir. Ama burada artı olan Mahkeme’nin kararına rağmen aykırılık devam ediyor. ama bu aykırılığı yapan şuandaki iktidar değildir. 2011’den bugüne kadar kaç tane iktidar geldiyse ve hala daha devam ediyorsa bu durumun içindedir. Bizim talebimiz Hükümetin bu kanunu uygulamasıdır.”

Avukat Güner Göktuğ, davayı Maliye Bakanlığı ile şahsen Bakan Zeren Mungan’a ve Sağlık Bakanlığı ile şahsen Sağlık Bakanı Ahmet Gülle’ye açtıklarını dile getirdi. Sağlık Bakanlığı’nın bu yasayı uygulamadığı için dava edildiğini, Maliye Bakanlığı’nın ise yasak olmasına rağmen bu doktorlardan 2011 yılından beri vergi aldığı için dava edildiğini aktardı. Göktuğ, “vergi alınması kanunsuzluğa göz yumulmaktır. Devletin tüm organlarının yasaları uygulamakla yükümlüdür. Biz diyoruz ki bu kanun doğruysa uygulayın yanlışsa değiştirin” dedi. Dünkü davada Hükümet kanadı adına gelen Başsavcılığın, her iki bakanlığı bu davada temsil edip etmeyecekleri konusunda düşüneceklerini söylediğini aktaran Göktuğ, Başsavcılığın her iki bakanlığı da temsil etmeme kararı alması durumunda, her iki bakanlığın kendini müdafaa edeceğini söyledi. “Çünkü savcılık devletin hukuk müşaviridir, bakanlık gidip de avukat tutma hakkı yoktur” diyerek Başsavcılığın davayla ilgili duruşunu belirlemek üzere 13 Nisan’a kadar Mahkeme’nin süre verdiğini belirtti. Göktuğ, 13 Nisan’dan sonra duruşmaya gidileceğini aktardı.

-------------------------------------------------------------

Gardiyanoğlu: “Yasa uygulanıncaya kadar takipçisi olacağız”

Bu arada Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu ise bu yola çıkarken bir amaçları olduğunu bunun da Kıbrıs Türk halkının hak ettiği sağlık hizmetini almasını ve bunun için de mücadele etmek olduğunu söyledi. Bu ülkede hiç kimsenin ve devletin de Anayasaya ve yasalara uymama lüksü olmadığını vurgulayan Gardiyanoğlu, bu hukuksuzluğa yıllardır göz yumulduğunu ve bundan zarar görenin; hak ettiği sağlık hizmetini almayan, hastane koridorlarında bekleyen, belli bir saatten sonra tedavi olamayan Kıbrıs Türk halkı olduğunu dile getirdi. Birlik olarak Sağlık Bakanlığı’nın halkın faydasına olan, atacağı her adım için de kayıtsız şartsız destek vereceklerini vurgulayan Remzi Gardiyanoğlu, bakanlığın yapacağı reformların, halkın faydasına olacağı hizmetler için hiçbir ön şartlarının olmayacağının altını çizdi. Gardiyanoğlu, “Ancak kimsenin yasalara uymama ve kamuda çalışan doktorların ikinci iş yapma yasağı olmasına rağmen iş yapan tüm kesimler bunu bilmelidir ki Serbest Çalışan Hekimler Birliği olarak yasa uygulanıncaya kadar bunun takipçisi olacağı ve her türlü yasal hakkımızı kullanacağız” dedi.

------------------------------------------------------


Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 43’üncü maddesi ne diyor?

Başka İş Yapma Yasağı

(1) Kamu sağlık çalışanları, çalışma saatleri içerisindeki zamanlarını kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında sağlık hizmetlerinin yürütülmesine ve görevlerinin yerine getirilmesine ayırmakla yükümlü olup, çalışma saatleri içinde veya dışında ücretli veya ücretsiz başka iş yapamazlar. Başka iş yaptığı belirlenenler disiplin suçu işlemiş sayılırlar ve haklarında, bu Yasa kuralları çerçevesinde disiplin işlemi başlatılır. Ancak hizmetin aksamayacağı hallerde ve Personel Dairesinden uygunluk bildirimi alınmak koşuluyla, kamu sağlık çalışanları, eğitim ve öğretim amacı ile Bakanlık tarafından görevlendirilebilirler, bu durumda kendilerine ayrı bir maaş tahakkuk ettirilmez. (2) Sağlık servislerinde görev yapan kamu sağlık çalışanlarından sağlık hizmetlerine ilişkin döner sermaye ile ilgili mevzuat kapsamında ek ödenek alma ve/veya özel hasta bakma hakkı tercihini kullanan hekimler, özel klinik açamazlar ve tüm zamanlarını kamu sağlık hizmetlerinin yürütülmesine ayırmakla yükümlü olup çalışma saatleri içinde veya dışında ücretli veya ücretsiz, başka iş yapamazlar. (3) Sağlık hizmetlerine ilişkin döner sermaye ile ilgili mevzuat kapsamında ek ödenek alma ve/veya özel hasta bakma hakkını tercih etmeyen hekimler, günlük çalışma saatleri dışında, özel hastane, klinik, özel dispanser ve özel muayenehanelerde çalışabilirler. Ancak, bu durumdaki hekimler nöbetçi ve icapçı (OnCall) olduğu gün ve saatlerde, kamu sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde kendilerine verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. 24 (4) Sağlık hizmetlerine ilişkin döner sermaye ile ilgili mevzuat kapsamında ek ödenek almayı ve/veya özel hasta bakma hakkını tercih eden veya tercih etmeyen hekimler her takvim yılı başında Bakanlığa yazılı dilekçe sunarak tercihlerini değiştirdikleri yönünde başvuruda bulunabilirler.

Bu haber toplam 2235 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler