1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. İhtiyat Sandığı'ndan Mimoza Otel açıklaması
İhtiyat Sandığından Mimoza Otel açıklaması

İhtiyat Sandığı'ndan Mimoza Otel açıklaması

İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü Erman Yaylalı, son günlerde basında Mimoza Otel ile ilgili yayınlanan bazı haberler üzerine otelin Near East University Ltd’ye satılması süreciyle ilgili detaylı açıklama yaptı.

A+A-

İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü Erman Yaylalı, son günlerde basında Mimoza Otel ile ilgili yayınlanan bazı haberler üzerine otelin Near East University Ltd’ye satılması süreciyle ilgili detaylı açıklama yaptı.

Yaylalı, İhtiyat Sandığı yönetiminin, Mimoza Otel’le ilgili süreci, tesisin tekrar turizme kazandırılması ve bu yolla çalışanların alın teri ile oluşturulan fonun kayıplarının ortadan kaldırılması amacıyla sürdüğünü vurguladı.

Mimoza Otel’in ilk olarak 1195 yılında Gossip Limitete (Mim-Taş Ltd.) 1 milyon 260 bin sterlin satış bedeli ile satıldığını belirten Yaylalı, ancak sözleşmede belirtilen şart ve kurallara uyulmaması üzerine, bir dava süreci yaşandığını, sonuçta bu şirketin borçlarını ödeyerek, oteli tahliye etmesi kararı alındığını belirtti.

2011’DEN İTİBAREN 6 KEZ İHALE

Daha sonra İhtiyat Sandığı’nın oteli teslim aldığı 28 Eylül 2011’den itibaren 6 kez ihaleye çıktığını söyleyen Yaylalı, en son ihalenin şartnameler ve yasal mevzuatlara uygun olarak 2 milyon 10 bin sterlin bedel karşılığında Near East University Ltd’e satılması kararı ile sonuçlandığını belirtti.

Yaklaşık dört sene önce mahkeme kararı ile otelden tahliye edilen Mim-Taş Ltd.’in Yüksek İdare Mahkemesi’nde, ihalenin iptali istemiyle dava açtığını anımsatan Yaylalı, bu davada ihale işlemlerinin durdurulması için de ara emri talebinde bulunduğunu, mahkemenin bu başvuruyu ilk nazarda haklı bulmayarak, işlemlerin durdurulmasıyla ilgili ara emri vermediğini kaydetti.

“ARA EMRİ BAŞVURUSU GERİ ÇEKİLDİ”

Yaylalı, Mim-Taş Ltd.’nin yaptığı ara emri başvurusunun duruşma sürecinin sonunda Mim-Taş Ltd.’nin avukatları tarafından geri çekildiğini ifade etti.

“ÖNCE MİM-TAŞ’A SATILDI… ŞART VE KURALLARA UYULMADI”

Yaylalı, İhtiyat Sandığı Dairesi ile Gossip Ltd. (Mim-Taş Ltd.) arasında imzalanan Kira Satış Sözleşmesi ile Mimoza Otel’in 25 Eylül 1995’t 1 milyon 260 bin sterlin satış bedeli ile Mim-Taş Ltd.’ye satılması hususunda tarafların anlaştığını anlattı.

Daha sonra şirketin Kira Satış Sözleşmesi’nde belirtilen şart ve kurallara uymaması üzerine Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde şirket aleyhine dava açıldığını, otelin tahliyesi ile bakiye birikmiş borçların ödenmesinin talep edildiğini belirten Yaylalı, mahkemenin 29 Kasım 2001’de sonuçlandığını ve şirketin Mimoza Oteli tahliye etmesi ve birikmiş bakiye borçların ödenmesi kararını verdiğini kaydetti.

Aynı hükümle şirketin birikmiş bakiye borçları ile ilgili bir ödeme planı oluşturulduğunu ve bu miktarların belirtilen tarihlerde bir tamam ödemesi halinde oteli sembolik bir rakamla tekrardan öncelikli olarak satın alma hakkı olduğu kararının alındığını ifade eden Yaylalı, şöyle devam etti:

“Mim-Taş Ltd.’nin işbu mahkeme hükmüne uymaması nedeniyle otelin tahliye işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Mahkemede gerekli işlemler yapılmıştır. Bu safhada Mim-Taş Ltd’nin yapmış olduğu başvuru neticesinde 29.11.2001 tarihli hüküm tadil edilmiş, birikmiş bakiye borcu ile ilgili olarak yeni bir ödeme planı oluşturulmuş ve bu miktarları belirtilen tarihlerde bir tamam ödemesi halinde aralarında anlaşılan bedel karşılığında Mim-Taş Ltd’nin oteli tekrardan öncelikli olarak satın alma hakkı olduğu da karara bağlanmıştır. Mim-Taş Ltd.’nin bu ikinci ödeme planına da uymaması nedeniyle otelin tahliyesinin gerçekleştirilmesi için yeniden gerekli işlemler yapılmış ve 27.12.2007 tarihli zilyetlik müzekkeresi dosyalanmıştır. Mim-Taş Ltd.’nin bu zilyetlik müzekkeresinin icrasının durdurulması ile ilgili yapmış olduğu tüm başvurular mahkemece reddedilmiştir. Mimoza Otel, 27.12.2007 tarihli zilyetlik müzekkeresine ve mahkeme emirlerine dayanarak 28.09.2011 tarihinde yetkili Mahkeme personeli tarafından tahliye ettirilerek anahtarı dönemin İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürüne teslim edilmiştir.”

Tahliye ile ilgili sürecin devam ettiği bir aşamada Mim-Taş Ltd.’nin başvurusu üzerine mahkemenin birikmiş bakiye borcun Mahkeme Mukayyitliği tarafından hesaplanmasına emir verdiğini belirten Yaylalı, “Bu yapılan hesaplamaya göre 29.02.2009 tarihi itibariyle bakiye borcun 179,870.57 Sterlin olduğu tespit edilmiştir. Ancak belirlenen bu miktar sadece birikmiş bakiye borç ile ilgili olup Mim-Taş Ltd.’nin Mimoza Oteli tekrardan satın alması için ödemesi gereken miktarları içermemektedir. Bir başka deyişle Mim-Taş Ltd. yapılan hesaplamada belirtilen söz konusu miktarı ödemesi durumunda tadil edilmiş şekli ile 29.11.2001 tarihli hükümde belirlenmiş ön alım bedelini de ödemek koşuluyla oteli öncelikli olarak alma hakkına sahip olacaktı” ifadesini kullandı.

“6 KEZ İHALEYE ÇIKILDI”

Yaylalı, Mimoza Otel’in mahkeme kararı neticesinde İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından teslim alındığı 28 Eylül 2011 tarihinden sonra İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu tarafından 6 kez ihaleye çıkıldığını söyledi.

İhale süreçlerini anlatan Yaylalı, şu ifadeleri kullandı:
“İlk olarak 09.12.2011 tarihinde ihaleye çıkılmış ve bu ihale 06.01.2012 tarihinde kapanmıştır. İşbu ihaleye teklif veren olmamıştır. Daha sonra 07.02.2012 tarihinde ihaleye çıkılmış ve bu ihale 23.02.2012 tarihinde kapanmıştır. Bu ihaleye 2 firma teklif vermiş ancak ihale sonucuna karşı kazanamayan firma tarafından ihalenin iptali istemiyle Yüksek İdare Mahkemesi’nde dava açılmış ve bununla birlikte gerekli işlemler süresi içerisinde yerine getirilemediğinden ihale iptal edilmiştir. Daha sonra sırasıyla 12.05.2014 tarihinde ihaleye çıkılmış ve 02.07.2014 tarihinde bu ihale kapanmış, 29.09.2014 tarihinde ihaleye çıkılmış ve 15.10.2014 tarihinde bu ihale kapanmış ve 24.01.2015 tarihinde ihaleye çıkılmış ve 11.03.2015 tarihinde bu ihale de kapanmıştır. İşbu ihalelere de teklif veren olmamıştır.”

“NEAR EAST UNİVERSİTY LTD.’YE 2 MİLYON 10 BİN STERLİNE SATILDI”

Son olarak Mimoza Otel’in satışı veya uzun süreli kiralanması veya İhtiyat Sandığı Dairesi ile ortak işletilmesi ile ilgili olarak 3 Haziran tarihinde ihaleye çıkıldığını, ihalenin de 15 Temmuz’da kapandığını anlatan Yaylalı, ihalenin otelin ihaleye teklif veren tek firma olan Near East University Ltd.’ye ihale şartnamelerine ve yasal mevzuatlara uygun olarak 2 milyon 10 bin sterlin bedel karşılığında satılması kararı ile sonuçlandığını belirtti.

Açıklama şöyle devam etti:

“28.09.2011 tarihinde yani yaklaşık 4 sene önce Mahkeme kararı ile otelden tahliye edilen Mim-Taş Ltd. Yüksek İdare Mahkemesi’nde 15.07.2015 tarihinde sonuçlanan ihalenin iptali istemi ile dava açmış ve bu davada ihale işlemlerinin durdurulması için de ara emri talebinde bulunmuştur. Ancak mahkeme bu başvuruyu ilk nazarda haklı bulmamış ve işlemlerin durdurulması ile ilgili olarak ara emri vermemiştir. Mim-Taş Ltd.’nin yapmış olduğu bu ara emri başvurusu duruşma sürecinin sonunda 08.09.2015 tarihinde Mim-Taş Ltd.’nin avukatları tarafından geri çekilmiştir”

İhtiyat Sandığı Yönetimi’nin, Mimoza Otel ile ilgili süreci, ülkede çalışan kesimin maaş ve ücretlerinden kesilerek oluşturulan İhtiyat Sandığı Fonu’na ait olan bu tesisin tekrar turizme kazandırılması ve bu yolla çalışanların alın teri ile oluşturulan fonun kayıplarının ortadan kaldırılması amacı ile sürdüğünü vurgulayan Yaylalı, başka hiç bir düşünceleri olmadığını belirtti.

(tak)

Bu haber toplam 1200 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler