1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. HÜKÜMET'İN  ‘YARGI’ NOTU KIRIK
HÜKÜMET'İN  ‘YARGI’ NOTU KIRIK

HÜKÜMET'İN  ‘YARGI’ NOTU KIRIK

Görev süresinin dolmasına sayılı günler kalan UBP-DP Azınlık Hükümeti’nin yargıdaki mesaisi bitmedi…

A+A-

7 Ocak’ta yapılacak erken seçimle görev süresi dolacak olan UBP-DP Azınlık Hükümeti’nin yargıdaki mesaisi sürüyor. Azınlık Hükümeti’nin aldığı Bakanlar Kurulu kararları, verdiği yurttaşlıklar, hayata geçen tüzük ve çıkarılan yasa gücündeki kararnameler, 1.5 yıllık dönemde YARGININ gündeminden düşmedi.

ARA EMRİ, GERİ ADIM… Siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri tarafından taşınan onlarca davalarla; sağlıktan, seyrüsefer affına, verilen yurttaşlıklardan makam araçlarına neredeyse üretilen birçok karar yargıya tosladı, Hükümet’in geri adım atmasına neden oldu.

Ayşe GÜLER

7 Ocak’ta yapılacak erken seçimle görev süresi dolacak olan UBP-DP Azınlık Hükümeti’nin yargıdaki mesaisi hala tamamlanmadı.

Azınlık Hükümeti’nin aldığı Bakanlar Kurulu kararları, verdiği yurttaşlıklar, hayata geçen tüzük ve çıkarılan yasa gücündeki kararnameler, 1.5 yıllık dönemde YARGININ gündeminden düşmedi.

Siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri tarafından taşınan davalarla; sağlıktan, seyrüsefer affına, yurttaşlıklardan, makam araçlarına neredeyse üretilen birçok karar yargıya tosladı, Hükümet’in geri adım atmasına neden oldu.

Böylelikle bugüne kadar yargıda en fazla mesai, Azınlık Hükümeti için harcandı.

Neler var?

  • Kamu Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi (Değişiklik) halen yargıda
  • ‘2016 Girne İkinci Bölge Kapsamlı Emirnamesi’ne ara emri
  • 87 kalem ithal ürününe % 3 fon uygulamasından, Anayasa Mahkemesi’ne gidilmesi sonrası geri dönüldü.
  • Bedis’teki kiralama için önce ara emri kararı alındı, ardından sözleşme iptal edildi
  • ‘İstisnai yurttaşlıklar’ için mahkeme süreci devam ediyor
  • ‘Seyrüsefer ile muhaceret affına’ ara emri
  • Yurttaşlıklar ve Kamu Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi (Değişiklik) halen yargıda…

 

Birçok kararla ilgili ara emri alınıp yürütme durdurulurken, halen Kamu Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi (Değişiklik) Tüzüğü ve istisnai yurttaşlıklar ile ilgili davalar sürüyor.

Bilindiği üzere CTP tarafından ilk nazarda 58 istisnai yurttaşlığın iptali için açılan davada, mahkemenin hızlı bir denetleme yapması ve örnek bir karar vermesine olanak yaratılması için sayıda darılma yoluna gidilirken, Savcılık da davayla ilgili müdafaasını Mahkemeye ibraz etmişti.

Mahkeme, sayıda daraltmaya gidilmesi nedeniyle yeniden dava dosyalanması adına yeni bir gün belirlenmesi için süre vermişti. 

Öte yandan Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği’nin, kamu hekimlerinin öğleden sonra ücretli hasta kabulünün önüne geçmek için, Kamu Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi (Değişiklik) Tüzüğü ile ilgili yürütmeyi durdurma davası 22 Kasım’a tehir edilmişti.

‘İstisnai yurttaşlıklar’ mahkemede…

UBP-DP Azınlık Hükümeti’nin olduğu gibi, yargının gündeminden de ‘istisnai yurttaşlıklar’ düşmedi.

Daha önce de CTP tarafından mahkemeye taşınan yurttaşlıklar, Eylül ayında yeniden yargıya taşınmıştı.

Şu anda mahkeme süreci devam eden davada, UBP-DP Azınlık Hükümeti tarafından verilen istisnai yurttaşlıklar ile ilgili davada kişi sayısında daraltmaya gidilmişti.

İlk nazarda 58 istisnai yurttaşlığın iptali için açılan davada, mahkemenin hızlı bir denetleme yapması ve örnek bir karar vermesine olanak yaratılması için sayıda darılma yoluna gidilirken, Savcılık da davayla ilgili müdafaasını Mahkemeye ibraz etmişti.

Mahkeme, sayıda daraltmaya gidilmesi nedeniyle yeniden dava dosyalanması adına yeni bir gün belirlenmesi için süre vermişti. 

Kamu Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi (Değişiklik) Tüzüğü davası ise 22 Kasım’da

Hatırlanacağı üzere Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği’nin, kamu hekimlerinin öğleden sonra ücretli hasta kabulünün önüne geçmek için, Kamu Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi (Değişiklik) Tüzüğü ile ilgili yürütmeyi durdurma davası 22 Kasım’a tehir edilmişti.

Sağlık Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu aleyhine açılan davada, Serbest Çalışan Hekimler Birliği’nin iddialarına karşılık, Savcılığın itirazlarını sunması ve iki doktorun davaya dahil edilmesi ardından duruşmaya başlamak için dava 8 Kasım’a ertelenmişti.

Ancak Anayasa Mahkemesi’nin Sağlık Çalışanları Döner Sermaye Yasası ile ilgili görüşünü açıklayacağı gerekçesiyle dava ileri tarihe alınmıştı.

Sağlık Çalışanları Döner Sermaye Yasası: ‘ANAYASA’YA AYKIRI’

Öte yandan Cumhurbaşkanlığınca Anayasa Mahkemesi’nden görüş istenen Sağlık Çalışanları Döner Sermaye Yasası, ‘ANAYASA’YA AYKIRI’ bulunmuştu.

Anayasa Mahkemesi, Yasa’nın 11. maddesinin 2’nci fıkrasının ANAYASA’NIN EŞİTLİK İLKESİNE aykırı olduğunu açıkladı, ‘ek ödeme hakkı’ ile kamu sağlık çalışanları ve kamuda görevli diğer çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasına yönelik gerekçenin ADİL, MAKUL VE ANLAŞILIR olmadığına dikkat çekmişti.

Mahkeme, Döner Sermaye Yasası’nda Anayasa’nın yasa ile düzenlenmesi öngörülen bir hükmün tüzük ile düzenlenmesinin Anayasa’nın 121. maddesine aykırı olduğuna da işaret etti.

Yasa,  ‘KKTC halkı adına yasama yetkisinin Meclis’e ait olduğunun’ ifade edildiği Anayasa’nın 4. maddesine de aykırı bulunmuştu.

‘Seyrüsefer ile muhaceret affına’ ara emri!

Hatırlanacağı üzere Anayasa Mahkemesi, hükümetin ‘seyrüsefer affı’ ile ‘muhaceret affına’ yönelik yasa gücündeki kararnameyi Anayasa’nın 112. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle ara emir kararı ile durdurmuştu.

Her iki kararnamenin ‘ivedi ve ekonomi konularla’ alakalı olmadığına vurgu yapmıştı.

Bilindiği üzere ‘Seyrüsefer affı’ ve ‘muhaceret affı’, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) tarafından hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Anaya Mahkemesi’ne taşınmıştı.

‘2016 Girne İkinci Bölge Kapsamlı Emirnamesi’ne de ARA EMRİ!

Toplumdaki tartışma ve eylemlere rağmen 8 Eylül 2016’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘2016 Girne İkinci Bölge Kapsamlı Emirnamesi’ne geçici ara emri alındı, emirnameyle ilgili yürütme durdurulmuştu.
CTP, Şehir Plancıları Odası ve Halkın Partisi tarafından yapılan başvuru sonucunda Mahkeme, emirnameyle ilgili geçici ara emri vermişti.

Mahkeme tarafından verilen geçici ara emri ile emirname değişikliğine bağlı verilen planlama onayları, görüş ve diğer işlemler de askıya alınmış oldu.

87 kalem ithal ürününe % 3 fon uygulamasında geri adım!...

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Toprak Ürünleri Kurumu’na  katkı adı altında 87 kalem ithal ürününe yüzde 3 fon konulmasına yönelik Bakanlar Kurulu kararını Anayasa Mahkemesi’ne taşımıştı.
mahkemeye de taşınan kararla ilgili Bakanlar Kurulu TÜK’e katkı amacıyla bazı ürünlere koyduğu yüzde 3’lük fon kararını geri çekmişti.

Hatırlanacağı üzere, Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Toprak Ürünleri Kurumu’na "katkı" adı altında 87 adet ithal ürünü üzerinden yüzde 3 ek fon tahsil edilmesi yönündeki 18 Ağustos 2016 ile 8 Eylül 2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararlarının Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Yüksek İdare Mahkemesi'ne başvurarak iptalini talep etmişti.

Bedis’e önce ara emri, ardından sözleşme iptal!

Yüksek İdare Mahkemesi, Bedi’s piknik alanının özel bir firmaya kiralanmasının ardından başlayan işlemler ile ilgili ara emri vermiş, dava görüşülene kadar da bölgedeki faaliyetleri durdurmuştu.

Bedis Piknik Alanı’nın 15 gün içerisinde boşaltılması için Orman Dairesi tarafından özel firmaya yazı gönderildi.
Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından özel bir firmaya kiralanmış, alan halkın girişine kapatılmıştı.

Yapılan işlemlerin izinsiz olduğu gerekçesiyle konu Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği tarafından Yüksek İdare Mahkemesi’ne taşınmıştı.

Konu hem Meclis’te hem de kamuoyunda tartışılmış, firma ile imzalana sözleşme feshedilmişti.

Makam araçları da ‘davalık’ olmuştu

Temiz Toplum Derneği, hükümetin geçtiğimiz yıl 17 adet makam aracı alımının yürütmesinin durdurulmasına yönelik Yüksek İdare Mahkemesi’ne dava açmıştı.

Dava süreci sonunda da YİM, makam araçlarının alımına yönelik ilk nazarda ‘hukuka aykırılık ve meşru menfaat’ bulunmadığına işaret etmişti.

Kamuoyunda ciddi tartışmaya neden olan makam araçlarıyla ilgili Hükümet geri adım atmış 2 milyon TL’ye 17 makam aracı yerine 138 bin Euro+ KDV’ye 3 makam aracı almıştı.

 
 

 

Bu haber toplam 1355 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler