1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Hükümet İcraatları
Hükümet İcraatları

Hükümet İcraatları

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, CTP-BG ile DP-UG Hükümeti, Kasım 2014-Mart 2015 arasında gerçekleştirilen hükümet icraatlarıyla ilgili basın toplantısı düzenliyor.

A+A-

Yorgancıoğlu’nun konuşma metni şöyle;

“Hükümetimizin icraat ve çalışmalarını kamuoyuna  duyurduğumuz, geçen Kasım’dan bu yana, yani son 5 ayda yapılanları sizinle paylaşmak istiyorum.

Sorunlarda öncelik gençlerdedir, diyerek, Başbakanlık bünyesinde kurulup gençleri uyuşturucudan uzak tutmayı amaçlayan ‘Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun 18 Kasım 2014 itibarıyla çalışmaya başladığını söylemeliyim.

Soruna çözüm üretilmesi adına yasal alt yapıdaki eksikliklerin giderilmesi için ‘Yasa Çalışmaları Komitesi’ kuruldu. Tedavi ve rehabilitasyon merkezi, danışmanlık merkezi ve eğitim çalışmaları konusunda ise ‘Bilimsel Çalışma ve Eğitim Komitesi’ oluşturuldu. Söz konusu iki komite 4 aylık sürede birçok toplantı yaptı. Komite, gerek yasal değişiklikler, gerekse alt yapının oluşumu konusunda büyük mesafe kat etti. Genç yaşta uyuşturucu bağımlılığı sorunu yaşayan bireylerle ilgili haberlerde, “madde bağımlısı gençlerimizi ötekileştirme ve toplum dışına itme yerine, suçu önleyici çabalara destek vermeyi, bu gençleri anlayıp tedavi ederek topluma kazandırmayı’ hedefliyoruz. Bu nedenle, Medya Etik Kurulu, Yayın Yüksek Kurulu, Basın Konseyi, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ve Gazeteciler Cemiyeti’yle, ‘Uyuşturucu İle Mücadele Konusunda Medya Mutabakatı’ imzalandı. Halen madde bağımlılığına karşı ilçelerimizde ilçe emniyet kurulları ile başlatılan yoğun denetim ve önlemler devam ediyor.

Öte yandan, CAS çalışanları için yeni bir yasa yapılarak işe alınmaları sağlandı ve istihdamları tamamlandı.

Konuşmama, yaptığımız yeni yasalardan hareketle devam edecek olursam: Bildiğiniz gibi, askerlik yasasındaki değişiklikle, ülkemizin ihtiyaç duyduğu ara elemanların yetiştirilmesini teşvik için meslek lisesine gidenlerin askerlik süresi kısaltıldı. Aynı zamanda, 1200’ü aşkın sözleşmeli askerin, emeklilik hakkı elde edene kadar geri hizmetlerde çalışması sağlandı.

Değişen dünyamızdaki şartlar gözetilerek ve Avrupa İnsan Hakları normları esas alınarak Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın disiplin kurallarını belirleyen yasa AB standartlarına uyarlandı ve Meclis’e sevk edildi.
İlgili Bakanlıklarımızla birlikte ve onların müsteşarlarının katılımıyla  ‘Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu’ oluşturuldu.

2014’de öngörülen bütçe açığı 357 milyon iken, gerçekleşen bundan çok daha düşük, 32 milyon 400 bin TL oldu. Hükümetin bütçe başarısına, 2013 yılında 554 milyon 76 bin TL olarak gerçekleşen KDV gelirlerimizin 676 milyon 51 bin TL’ye yükseltilmesi de eklendi.

Aynı şekilde, devletin gelir ortaklığının bir an önce başlaması ve bütçemizin güçlendirilmesi amacıyla, Ercan Havalimanında yer teslimi yüklenici firmalara yapıldı.  İnşaat sürecinde risk altında olan ağaç sayısının 4-5 bin civarında olduğu saptandı. Bunun yerine, Orman Dairesi’nin öngöreceği yerlere 20 bin yeni fidan dikilmesi hedeflendi.

Ülkemizde gelişigüzel ve denetimsiz yapılaşma nedeniyle yaşadığımız birçok sorun var. Bunları ortadan kaldırmak için  vize aşamasından temel atmaya ve anahtar teslimine kadar tüm süreci denetlemek üzere,ilgili tarafların katılımıyla bir ‘Yapı Denetim Kurulu’ oluşturulması karara bağlandı.

Yine, gelişigüzel yapılaşma nedeniyle, özellikle kent merkezlerinde oluşan su taşkınlarının önlenmesi için ilgili kurumlardan oluşan komite çalışmalarını tamamladı. Üretilen projeler Başbakanlığa sunuldu.

Yatırımcılara verilen teşviklerin sayısal ve para miktarı olarak artışlarını ise, konuşma metnimin basılı halindeki tablolardan isleyebilirsiniz. Oradan görüleceği gibi, Hükümetimizin iktidara gelişinden önce sayısı 12 olan teşvik almış yatırımcıdan bugün 22 yatırımcıya, verilen toplam 420 milyon TL’den ise  763 milyon 300 bin TL’ye ulaşıldı.

Sağlık Sanayi Turizm Eğitim Toplam Verilen Teşvik Miktarı
2012 1 12 4  12 420 milyon TL
2013 4 15 2  21 630 milyon 300 bin TL
2014  9 8 5 22 763 milyon 300 bin TL

Teşvik Belgesi alan yatırımların dağılımına ve sağlayacağı istihdama gelince: İlçelerimiz bazında dengeli bir biçimde dağılım gösteren yatırımcı şirketleri, yine basılı konuşma metnindeki tablodan göreceksiniz. Bunun yanı sıra, çalışanlar açısından istihdam sayısı 2013’de344 kişiyken, 2014’de1729 kişiye çıktığını belirtmeliyim.

L/şa M/sa Girne G/yurt İskele Toplam 
2013 11 3 3 1 3 21
2014 8 4 6 1 3 22

(BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI,EKONOMİ, TURİZM, KÜLTÜRve SPOR BAKANLIĞI)

‘Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı’ son 5 ayda birçok farklı sorumluluk alanında çalışmasına devam etti.  2014 yılı biterken 6 farklı kredi destek programıyla 841 işletmeye 205 milyon 746 bin 770TL faiz destekli kredi imka¬nı sağlandı. Ayrıca bu sene ilan edilen ‘Hibe Prog¬ramları’yla, turizm ve sanayi alanlarında7 milyon TLdestek sağlanıyor. Bu destekle, ortalama 14 milyon TL tutarında yatırım olanağı sunuluyor.

Sanayimizin gelişmesi amacıyla yürütülen Alayköy Organize Sanayi Bölgesi ve Haspolat Organize Sanayi Bölgesi Etap çalışmaları yakında tamamlanmak üzeredir. Sanayicimizin rekabet gücünü artırmaya yönelik teşviklere ve ayrıca, marka tescili teşviklerine devam ediliyor.

İyi bir haber de, 2014’te turist sayısında %11’lik bir artışla rekor düzeye ulaşmamızdır. 2014 yılında toplam 795 bin turist adamıza gelmiş, otellerimizdeki doluluk oranı %49’a ulaşmıştır. Turizm gelirleri ise, bir önceki yıla göre %4.64 artarak 644 milyon 700 bin Dolara çıktı. Bu artış eğilimi 2015 başlarında da sürüyor.

Öte yandan, Mağusa’daki Othello Kalesi’nin ve Dipkarpaz’daki Apostolos Andreas Manastırı’nın restorasyon çalışmaları hızlanarak devam ediyor. 2014 yılının son verisine göre, ören ve müze yerlerimizi ziyaretlerden elde edilen  gelirlerde  %35 artış olduğunu da belirtmeliyim.

(MALİYE BAKANLIĞI)
Değerli Basın Mensupları,
Maliye Bakanlığı’mızın faaliyetlerine de kısaca değinmek istiyorum.

‘2015 Yılı Maaş Düzenlemeleri’yle ilgili kararname yürürlüğe girdi. Kamuda maaş artışı uygulamasındaki yeni düzenlemeye göre 'Hayat Pahalılığı' artışı, 2011’den sonra kamuya girip alt baremlerde çalışanlara daha fazla, üst baremlere ise kısmen daha az yansıtılıyor. Böylece, çalışanların ücretleri arasında gelir farkları azaltılıyor. Sosyal adalet sağlanmasına öncelik veriliyor.
Sosyal devlet anlayışına bağlı olarak yeni maaş artışı uygulamasıyla, hem 2011 sonrası kamuya istihdam edilen düşük maaşlı kamu görevlilerine, hem de 2011 öncesi kamuya giren düşük barem gruplarına artışlar sağlandı.‘Hayat Pahalılığı Ödeneği’ oranı üzerinde artış hesaplanması yanında, ‘Refah Payı' adıyla bir başka artış daha eklendi. 2011 sonrası istihdam edilenlerin maaşları  %3.68 ile %6.89 arasında artırıldı. Bir örnek vermek gerekirse, 1/1 olarak bilinen en alt düzey hizmet sınıfında çalışan bir kamu görevlisi, eski uygulamaya göre %1.60 oranında artış, yani 32 TL alacakken, Hükümet’in yeni uygulamasıyla %6.89 oranında, yani 130TL net maaş artışı aldı.


2011'den sonra istihdam edilenleri koruyan yeni uygulamada yaklaşık 73 TL’lik brüt maaş artışına ve yaklaşık 58 TL’lik 'Refah Payı' denilen artış da eklenerek, toplamda130 TL’den fazlaolarak ödendi. Anlattığım yeni maaş artışı sistemini Ocak 2015’te ve Temmuz 2015'te olmak üzere iki kez uygulayacağız.

‘2015 Yılı Kişisel Vergi Muafiyet Tablosu’, değişen şartlara ve sosyal adalet ilkesine göregüncellendi. Çalışanlar lehine iyileştirmeler yapıldı. Buna göre, yaklaşık 2 bin 100 TL aylıktan vergi alınmıyor. Bu, Ocak ayı itibarıyla çalışanların maaşına yansımış bulunuyor.

Öte yandan, ‘Muhasip ve Murakıp Yetkilendirme Komitesi’ oluşturuldu. Yazılı sınavlarda başarı gösterip muhasebecilik mesleğini icra edenlerin de dahil olduğu  daha adil  bir yapı uygulamaya kondu. Haziran 2013’ten beri tek bir muhasip yetkisi verilmemişken, bu yeni oluşumla yetki belgeleri yazılı sınav sonunda başarılı olanlara verildi.

Bunların yanı sıra, ‘Döviz Büroları Kuruluş, Lisans, Usul ve Esasları Tebliği’ güncellenerek yeni döviz büroları yetkilendirildi. Faiz Farkı Fonu’ndan kullandırılan kredilerde bir açılım daha yapıldı. Küçük esnafın sigorta borcunu ödemesi için kredi alma olanağı sağlandı. ‘Banka Kartları Yasası’nı Meclis’ten geçirip, bu alanda ihtiyaç duyulan düzen ve rahatlamayı da sağladık.
Aynı şekilde, ‘Kendi Nam ve Hesabına Çalışanlar ile Küçük İşletme Sahibi, Küçük Esnaf ve Zanaatkâra Faiz Farkı Fonu’ndan Bankalar Aracılığıyla Sosyal Sigorta Borcunun Ödenebilmesi için Faiz İadeli Kredi Kullandırılması’ kararı, ve ayrıca, ‘Esnaf ve Hizmet Sektörüne Yönelik Faiz Destekli Kredi Programı’ kararı Bakanlar Kurulu’muzdan geçerek uygulamaya kondu. Faiz farkı ödemelerine ayrılan 60 bin TL’lik kredi kullanıma açıldı. Taksi işletmecilerine de Faiz Farkı Fonu’ndan, faiz iade desteği verilmesi ve araba alımı için banka kaynaklı kredi kullandırılması karara bağlandı.

Değerli Basın Mensupları,
Değerli Yurttaşlarım,
Elbet, burada bütün Bakanlıklarımızın icraat ve çalışmalarını ana noktaları ile aktarabiliyorum. Amacım, Hükümet’imizin son 5 ayda sunduğu hizmetler hakkında siz değerli halkımızı aydınlatmaktır... Yurttaşlarımızın, yeni elde ettiği hakları, yapılan icraatları şeffaflık ve katılımcılık ilkeleri çerçevesinde öğrenip görüş ve eleştirilerini Hükümet’e ulaştırmalarıdır... Bu noktada basın-yayın organlarımız da önemli bir rol üstleniyor. Hükümet ile yurttaşlar arasında iletişim kanalları kurulmasını sağlıyor.

(İÇİŞLERİ BAKANLIĞI)
Muhtarlarımızın fatura toplama mecburiyetinin çalışmalarını aksatması nedeniyle uzun süredir tıkanmaları yaşanıyordu. İçişleri Bakanlığı’nın bu durumu aşmak için, fatura mecburiyetini kaldıran bir yasayı meclise sevk edip, çözüme yönelik yeni bir süreç başlattı.Çağdaş anlamda yeniden hazırlanan Birlikler ve Dernekler yasası da Meclis’e sevk edildi.

Yine İçişleri Bakanlığı’nın, aile birliğinin sağlanması amacıyla hazırladığı ve ‘Muhaceret Affı’ olarak bilinen ‘Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası’ yürürlüğe girdi. Yaklaşık 700 kişi bu yasadan yararlandı. Birinci derecede kan bağı olan akrabaları ile görüşme fırsatına kavuştu.

Girne Kaymakamlığı’na bağlı Çamlıbel bucağında, daha etkin hizmet vermeyi sağlayacak olan Kaymakamlık binası tamamlandı.

‘İskân Encümenliği ve Saptama, Değerlendirme ve Tazmin Komisyonunları’nı tek bünyede toplamak için, Hükümet’imiz döneminde yürürlüğe giren yasa gereği oluşan ‘İskân Komitesi’çalışmalarına başladı. Bu sayede, 100 civarında dosyayla  ilgili karar süratle üretildi ve verimlilik artırıldı.

Ülkesel Fizik Plan konusunda son aşamaya gelindi, İlgili sivil toplum örgütlerinin önerileri de dikkate alınarak Ülkesel Fizik Planına son şekli veriliyor.

(DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI)
DişişleriBakanlığı’na gelince: Bu son 5 ay içerisindeki diplomatik girişimler, özellikle müzakere sürecinin yeniden başlatılması etrafında yoğunlaştı. Rum tarafının, hidrokarbon kaynaklarına ilişkin anlaşmazlık üzerine müzakerelerden tek yanlı çekilmesi nedeniyle,yoğun bir diplomatik çaba ortaya kondu.
Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, ABD,İngiltere gibi etkili ve ilgili üçüncü taraflarla görüşülüp, Kıbrıslı Türklerin duruşunu doğru anlamaları için girişim yapıldı. Rum tarafının yeni şartlar öne sürmeden masaya dönmesi için yaratıcı fikirler geliştirildi. Özel Danışman Espen Barth Eide ve diğer ilgili taraflarla paylaşıldı. Kıbrıs Rum tarafının ön şartsız olarak masaya dönmesi için girişimlerimiz halen sürüyor. Kaldı ki,Türk tarafı olarak bizlerde, ‘Navtex’in biteceği 6 Nisan’da bunun birdefa daha uzatılacağı bir koşul yaratılmaması için elimizden geleni yaptık. Gelecek ay için de Toplumlararası Görüşmeler’in yeniden başlaması ve ‘Güven Artırıcı Önlemler’in ilerlemesi beklentisi içindeyiz.
En güncel konularından biri olan hellimin Rum tarafınca tek yanlı tescil başvurusu hakkında, Kıbrıs Türk Ticaret ve Sanayi Odaları’yla işbirliği halindeyiz. Bu konuda da, gerek Brüksel’e ziyaretlerle, gerekse adadaki AB yetkilileriyle yoğun bir diplomasi yürütülüyor.

(MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI)

Eğitim Bakanlığı bu dönemde okullarımız çerçevesindeki eğitim projelerine ağırlık verdi. DAÜ koordinatörlüğünde, ‘Temel Eğitim Program Geliştirme Projesi’nin yeniden yürütülmesi çalışmaları yoğunluk kazandı. İlkokul 1. sınıftan, ortaokul 8. sınıfa kadar tüm öğretim programları gözden geçirildi. ‘E-Okul Projesi’nin uygulanması için yazılım ve ihale şartnamesi hazırlandı.

Türkiye’ye yapılan ziyaretlerimiz sonucunda, KKTC uyruklu öğrencilerin,TC üniversitelerine ‘GCEALevel’ sonuçlarıyla kabulü, ve 2014-2015 öğretim yılına ait KKTC Genel Kontenjanları etrafındaki çalışmalar tamamlandı. Yürürlükteki Burs Tüzüğü’nün, ‘Burs ve Öğrenim Kredisi Tüzüğü’ne dönüştürülmesi için de çalışmalar başladı.

Değerli Basın Mensupları,
Basın Toplantımızı Gazetelerden,
Radyo ve Televizyondan
ve Sosyal Medyadan İzleyen Halkımız,
Sevgili Kardeşlerim,

(SAĞLIK BAKANLIĞI)
Hayati önem taşıyan Sağlık Bakanlığı’mızın yeni çalışmalarına da kısaca değinmek istiyorum. Öncelikle şunu belirteyim: Sağlık Bakanlığı bünyesinde  ‘İnsan Hücre, Doku ve Organ Nakli ile İlgili Kuralları Düzenleyen Yasa’nın 5’inci maddesi uyarınca ‘Koordinasyon Kurulu’ oluşturuldu. Bu kurul, insan sağlığının en üst düzeyde korunmasını sağlamak için kullanılacak insan hücre, doku ve organlarının kalite, etik ve güvenlik standartlarının düzenlenmesini ele alacak. Hücre, doku ve organların bağışlanması,  tedariki, test edilmesi, işlenmesi, korunması, saklanması ve nakli konularında stratejileri belirleyecek.

Kamu görevlilerine yönelik düzenlenen ve uzman eğitmenlerce yürütülen ‘İlk Yardım Sertifika Programları’nın üçüncüsü ve dördüncüsü tamamlandı. DAÜ Tıp Fakültesi işbirliğinde yürütülecek ‘Kanser Kayıt ve Tarama Projesi’ne Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle start verildi. 3 yıl içinde net veri alımı başlayacak olan proje sayesinde ‘Kanser Kontrol Programı’ gerçekleşecek.

Sağlık Bakanlığı’mızın Eğitim Birimi, 16 belediye ve çeşitli bölgelerdeki 10 orta dereceli okulda ‘Kanser Farkındalık Seminerleri’ni, yine değişik yerlerde bulunan 17 İlkokulda ise, ‘İlkyardım Farkındalık Eğitimleri’ni gerçekleştirdi. Karpaz’a yönelik olarak da ‘Evde Yaşlı Bakımı Kursu’ düzenlendi.

Öte yandan, tütün ürünlerinden korunma kapsamında, ‘Alo 184’ sigara  hattı faaliyete  geçti. ‘Sigara Bırakma Polikliniği’ çalışmaya başladı. Çamlıbel bölge halkına ise, tam gün hizmet verecek bir sağlık ocağı açıldı.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı, İsviçre Sağlık Turizmi ve Eğitim Hizmetleri Şirketi ve İsviçre Türk Hekimleri Sağlık Çalışanları Birliği ile ‘Sağlık Turizmi’ alanında işbirliği stratejisi geliştirerek, bunun uygulanmasına yönelik çalışmaları içeren ön protokol imzaladı. Tam donanımlı Onkoloji Hastane’mizin tamamlanması içinse, daha önceden açıklandığı şekilde, 19 Mayıs 2015 tarihi hedefleniyor.

(ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI)

Basın yayın organlarımıza yaptığı yeni faaliyetler sıklıkla yansıyan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın önemli bazı icraat ve çalışmalarını bir kez de buradan halkımızla paylaşmak istiyorum.

5 Aralık 2013’de hayata geçen ‘Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Projesi’, son aylarda faaliyetlerini artırdı. Yeni istihdam edilen vatandaşlarımızın ve kendi işini kuran girişimcilerin, sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı  primleri işveren katkı paylarının, devlet tarafından karşılanması sağlandı. Genç girişimci ve çalışanlarla, ayrıca yaş haddi aranmaksızın kadın girişimci ve  kadın çalışanlar bu proje kapsamında özellikle destekleniyor. Şimdiye kadar 1870’i kadın, 1656’sı erkek olmak üzere 3526 kişi bu destekten yararlandı. Yine 88’i kadınlara, 49’u genç erkeklere ait 137 girişimci iş insanına teşvik verildi. Toplamda 3653 kişi bu projeden yararlandı.

Mağusa İrfan Nadir 18 Yaş Üstü  Rehabilitasyon Merkezi’nde hizmet veren ‘DownCafe’, yeniden düzenlendi. Farklı gelişen bireylerin işletmecisi olduğu bu kafede, gençler, ziyaretçilere  servis yapıyor, iş öğreniyor. Kafeye gelen konuklarla ilgilenerek sosyal becerilerini geliştiriyorlar. Ayrıca, 18 yaş üstü rehabilitasyon merkezlerine devam eden gençlerin ulaşımında kullanılmak üzere, liftli engelsiz minibüs satın alındı. Böylece ülkemizde ilk kez engelliler için liftli bir taşıma aracı hizmete sokuldu. Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası kapsamında, ‘Özel Sektörde Engelli İstihdamının Desteklenmesi  Tüzüğü’  hazırlandı. Özel sektörde engelli istihdamını teşvik amacıyla, engellileri istihdam eden işverene devlet tarafından  4 yıl boyunca  sosyal güvenlik desteği  veriliyor. Engelli kişinin Çalışma Dairesi’nden aldığı nakdi yardımın %30’unun  ödenmesine de devam ediliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İlgili Meslek Odaları ve Sivil Toplum Örgütleri ile Belediyelerin katkısıyla 6 maddelik ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemler Paketi’ni hayata geçirdi. "Daha etkin bir denetim sistemi oluşturulması", "Devlet ihale sistemine iş sağlığı ve güvenliğinin dahil edilmesi", "İş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığın artırılması", "İş sağlığı ve güvenliği uzmanlığının yaygınlaştırılması", "Sosyal sigorta sistemine iş sağlığı ve güvenliği hususlarının dahil edilmesi", "Ceza ve yaptırımların artırılması" başlıklarını içeren kapsamlı önlem paketi uygulamaya kondu. İş sağlığı ve güvenliği konusunda toplumsal farkındalığın yaratılması amacıyla, Kamu Spotu Film Yarışması düzenlendi.

Aile içinde sağlıklı iletişim kurulmasını, mutlu ve huzurlu ailelerin oluşmasına katkı amacıyla  ‘Aile Eğitim Programı Uygulama Projesi’ hayata geçirildi. Projenin ilk ayağı Dipkarpaz’da  tamamlandı. İkinci ayağı, yakın zamanda Maraş’ta, üçüncü ayağı ise, Güzelyurt’ta uygulanacak.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadının statüsünün  yükseltilmesi amacıyla hazırlanan ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yasası’ yürürlüğe girdi. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin(TOCED)  faaliyetleri için zorunlu olan, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Danışma Konseyi Çalışma Esaslarını Düzenleyen Tüzük’ ile ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalıştayı Çalışma Esaslarını Düzenleyen Tüzük’  Bakanlar Kurulu tarafından kabul edildi.

‘SOS Çocukköyü Derneği Aile Güçlendirme Projesi’ kapsamında, eğitim hakkını kaybetme riski olan çocuklara okul öncesi eğitim hizmeti için yapılan devlet katkısı, bu aydan itibaren %85 oranına yükseltildi. Yine ‘SOS Çocukköyü Gençlik Evi ve Yarı Bağımsız Hayata Geçiş Evleri'nde kalan çocuklar için her ay ödenen devlet  katkısı ise, asgari ücretin %70’i oranına çıkarıldı.

(BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI)
Bayındırlık Bakanlığı’mız son 5 ayda, yol yapım, tamirat ve altyapı çalışmalarına ağırlık verdi. Kantara ile Ardahan arasındaki yol ayrımı ve Mersinlik yolu yapımı tamamlandı. Bostancı ile Taşpınar yolu yapımı ve Mehmetcik ile Pamuklu arasındaki rampanın asfaltlanması tamamlanmak üzeredir. Ayrıca,Çayırova ile Pamuklu yol ayrımı ve Mehmetcik bayrak ayrımı arası yolun yapım işidevam ediyor.

Yakında tamamlanması beklenen çalışmalar arasında,Mağusa yeni hastane bağlantı yolunun yapımı,ve Akdeniz, Tepebaşı, Çamlıbel köy yolu kavşakları da bulunuyor.

Akıncılar Haspolat arasındaki yolun proje ihalesi tamamlandığı haberini de buradan vereyim. Beyköy yeni yerleşim alanının ise, kazı, alttemel, sanat yapısı işleri, ayrıca su, telefon, elektrik ve kanalizasyon altyapı işleri ihale aşamasındadır.

Ülkemizde Teknolojik altyapının araştırılıp geliştirilmesi, ayni zamanda, bu alanda yetişen gençlerimize istihdam yaratılması Hükümet’imizin hedefleri arasındadır. Bunun için teknolojik yatırım bölgeleri yaratmak adına, ‘Teknoloji Geliştirme Bölgeler Yasa Tasarısı’, ‘Araştırma, Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi’ ve ‘Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Yasa Tasarısı’, Bakanlar Kurulu’muzca onaylanıp Meclis’e sevk edildi.

Değerli Basın Mensupları,
Sizleri diğer bakanlıklarımızın icraat ve çalışmaları hakkında da aydınlatmaya devam etmek amacıyla, konuşmamı biraz daha sürdüreceğim!..

(GIDA,TARIM VE ENERJİ BAKANLIĞI)
‘Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı’, ülkemizde tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması için bir yeniden yapılandırma süreci başlattı. 10 Ocak 2015’ten bu yana tarım sektöründe faaliyet gösteren tüm sivil toplum örgütleriyle düzenli toplantılar gerçekleştiriliyor. Temel oluşturması bakımından, ilk olarak ‘üretici tanımı’ taslağı hazırlanıyor.

Önce Yeşilköy ve Sipahi köylerinde,ardından Nergisli’de, büyükbaş hayvanlarda rastlanan ‘Sığırların Nödüler Ekzanteni’ adlı hastalık tespit edildi. Erken müdahale sağlandı. Hastalığın yayılmasının engellemek içingereken tüm çalışmalar yapıldı. Tekrarını önlenmekamacıyla da,ülkedeki büyükbaş hayvanları aşılamak üzere 70 bin doz aşı getirilmesi için ihale gerçekleştirildi. İtlaf edilmek durumunda  kalınan hayvan  bedellerinin ise, sahiplerine ödendiğini belirtelim.

Bu arada, damızlıkçı sığır işletmelerinin kayıt altına alınması, soy kütüğü tutulması ve hayvanları sertifikaya bağlayıp damızlık hayvan, et ve süt ihracatının sağlanması için altyapı çalışması tamamlandı.

Balıkçılığın ve arıcılığın daha iyi koşullarda yapılabilmesi yönünde bu alanda çalışmakta olan üreticilerimize hibe yardımlar yapılması kararı bağlanmıştır.

‘Genel Tarım Sigortası Fonu’ ve ‘Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü’ kapsamında büyükbaş ve küçükbaş hayvanları zarar gören üreticilere, 1 Ocak ile 30 Haziran 2015 tarihleri arasında geçerli olmak üzere buzağı başına 600 TL, sığır cinsi hayvanlarda kilo başına 10 TL, küçükbaş hayvanlarda yine kilo başına 10 TL olmak üzere ödeme yapıyor.
Ülkemizdeki organik tarım ve bağlı sektörlerin gelişmesi ve tüketicilerde farkındalığın artırılması projesi çerçevesinde Mersinlik köyü pilot bölgesi seçildi. Köyde organik tarımla uğraşacak 16 kişiye eğitim verildi.Araç gereç desteği de sağlandı. Öte yandan, Tarım Dairesi, bölge kaza ve sorumluları ile Devlet Laboratuvarı çalışanlarının ‘Bitki Koruma Ürünleri Mevzuatı’ konusunda bilgilendirilmesine yönelik eğitim çalışması düzenlendi. Kaliteli sebze, meyve  ve ağaç üretimi için tohum ve tarımsal üretim materyallerinin denetimini yapacak yasa tasarısı Meclis’e gönderildi.

(ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI)

Değerli Basın Mensuplarımız,

Bu noktadan, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’mızın icraat ve çalışmalarını sizlerle paylaşayım.

Son aylarda aldığımız önemli kararlardan biri de, enerji santrallerinde kullanılan ve çevre kirliliğine yol açan kükürt oranı %3 üzerindeki ‘fueloil’in yasaklanmasıdır. İnsanımızın sağlığını koruyup çevre kirliliğini önlemek amacıyla, Ak-sa ve Kıbtek santrallerine filtre takılması kararı yine bu çevre duyarlığımız nedeniyle önceliklidir.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürlüğü’müz arasında imzalanan protokol çerçevesinde ‘KKTC’nin Doğal Kaynaklarının Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi’ne başlandı. Aynı şekilde, Türkiye’den gelecek suyun ülkemizde ilk akışı için planlanan sürecin sonuna yaklaşıldı. Geçitköy Barajı, pompa istasyonu ve Güzelyalı dengeleme deposu tamamlandı. Çamlıbel arıtma tesisi ve Lefkoşa’ya su verilecek 64 km’lik hattın inşası ise tamamlanmak üzeredir. Yaz ortalarında deniz geçişinin de tamamlanıp, ülkemize suyun ilk akışının sağlanması planlanıyor.

Karpaz Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde 6.5km’lik bariyer tamamlandı. İmzalanan protokol gereği yine Karpaz’da, deniz kaplumbağalarının izlenme ve korunması amacıyla yapılan ahşap binalar tamamlanmak üzeredir.

İçinde bulunduğumuz dönem, ormanlardaki ağaçlandırma çalışmalarının ve zararlı haşerelere karşı mücadelenin artırıldığı aylar oldu. Özellikle Yeşilırmak, Güzelyurt, Alevkayası, Kantara bölgelerinde çalışmalar yapıldı.

Kıbrıs Türk Halkının gözü, kulağı, sesi olan Gazetelerimizin, Radyo ve Televizyonlarımızın Değerli Basın Mensubu Kardeşlerim, Konuşmamı İzleyen Sevgili Yurttaşlarım,

Bu basın toplantımızda, sizlere, kısaca da olsa Hükümet’imizin, Kasım’dan Mart’a kadar yaptığı 5 aylık icraatı aktarmaya çalıştım. Bakanlıklar’ımızdan her birinin faaliyetini burada kısa biçimde sunmuş bulunuyorum. Ancak basın mensuplarımız ve yurttaşlarımız ilgili Bakanlıklar’dan şüphesiz ki daha ayrıntılı bilgiler alabilir.

Konuşmamı bitirmeden şunu da belirtmek istiyorum:  Hepinizin bildiği gibi, ülkemiz Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine girmiş bulunuyor. Demokratik kurallar, yasalar çerçevesinde, ve siyasi görüş ve tercihlerimiz her ne olursa olsun, birbirimize saygı ve sevgi içinde seçim çalışmalarının sürdürülmesi gerekiyor. Öteden beri, KıbrısTürk Halkının her bireyi, bir ötekinin düşüncesine ve inancına hürmet gösterir. Önümüzdeki bu seçimlerin de aynı şekilde huzur ve barış ortamında geçeceğinden kuşkum yoktur. Toplum olarak demokratik geleneklerimizi yükseltici bir seçim süreci yaşanmasını diliyorum”

Bu haber toplam 2220 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler