1. HABERLER

  2. ARŞİV

  3. HUKUK MÜCADELESİ
HUKUK MÜCADELESİ

HUKUK MÜCADELESİ

A+A-

 

 

 

ÖNERGE VE GEREKÇE AÇIKLANDI

ÜLKENİN SORUNU HALİNE GELDİ

 

CTP, TDP ve DP’den toplam 10 milletvekilinin imzası ile sunulan önerge ve gerekçesi şöyle açıklandı:
“Toplumcu Demokrasi Partisi, Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekilleri olarak 4 Temmuz 2012 tarihinde Meclise sunulan ‘Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis Üyelerinin 90 Gün Süre İle Zorunlu İzne Çıkarılmaları Hakkında Yasa Gücünde Kararname’ nin aşağıdaki gerekçelere dayanarak Mecliste tartışılması amacıyla İçtüzüğün 60’ncı maddesi uyarınca Meclisin 9 Temmuz 2012 Pazartesi günü, Saat 10.00’da olağanüstü toplanmasını önerir; gereğini saygılarımızla arz ederiz.
Lekoşa Türk Belediyesi (LTB) uzun zamandan beridir çok büyük sorunlar yaşamakta ve asli görevini yapamamaktadır. Aylardır çalışanlar maaşlarını alamamakta, ihtiyat sandığı ve sosyal sigorta primleri yatırılmamaktadır. Lefkoşa’nın çöplerinin toplanamaması da dahil olmak üzere tüm Belediye hizmetleri durmuştur. LTB kaotik bir konuma sürüklenirken en çok mağdur olanlar çalışanlar ve Lefkoşa halkıdır. Lefkoşa’nın içine düştüğü bu çıkmaz yalnız Lefkoşalıları değil tüm Kıbrıs Türk Halkını olumsuz yönde etkilemektedir.
Bugün gelinen aşamada LTB ile ilgili eksik de olsa Sayıştay Raporu hazırlanmış ve Polis soruşturması başlamıştır. Sayıştay Raporu ile usulsüzlükler, yasa dışılıklar kamuoyunun gündemine gelmiştir. Raporda belirtilen 142 Milyon TL borç yanında LTB’de oluşan karanlık ilişkiler, partizanca ve keyfi uygulamalar LTB’deki sorunun yalnız mali değil idari bir boyutunun da var olduğunu ortaya koymaktadır. Belli ki Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanının ve bazı sorumluların LTB’nin geldiği aşamada ciddi rolü vardır. LTB Başkanının ısrarla istifa etmemesi, Belediye Meclis Üyeleri arasındaki anlaşmazlıklar Ve Hükümetin üzerine düşen görevi yapmaması nedeniyle LTB’nin içine girdiği çıkmazdan kurtarılmasına yönelik yeniden yapılandırmaya ilişkin tedbirler hayata geçirilememiştir.”

ANAYASA’YA AYKIRI

“Hükümet tarafından Meclise sunulan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis Üyelerinin 90 Gün Süre İle Zorunlu İzne Çıkarılmaları Hakkında Yasa Gücünde Kararname Anayasaya ve ilgili mevzuata aykırıdır. Şöyle ki Anayasanın 119’uncu maddesinde yerel yönetimlerin kuruluş ilkeleri yasa ile belirtilen ve karar organları seçimle oluşturulan kamu tüzel kişiler olduğu belirtilmektedir. Bu Kararname ile seçilmiş kişiler görevden alınmaktadır. Ayrıca, Anayasanın 112’nci maddesinin (4)’üncü fıkrasında kararnamelerle kişisel ve siyasal hak ve özgürlüklerin kısıtlanamayacağı açıkça vurgulanmaktadır. Kararnameler Anayasaya göre ekonomik konularda çıkarılması gerekirken söz konusu Kararname idari konulara ilişkin düzenleme yapmakta, seçilmiş kişileri görevden almakta ve seçilmiş kişilerin yerine atanmış kişileri Belediyedeki idari görevlere getirmektedir. Anayasaya ve ilgili mevzuata aykırı söz konusu Kararnamenin uygulanması derhal durdurularak yürürlükten kaldırılmalı ve bu büyük demokrasi ayıbından vazgeçilmesi ve LTB’deki diğer sorunların görüşülmesi amacıyla Meclis’in Olağanüstü toplantı yapması zaruret haline gelmiştir.”

 

 

 

 

 

 

Bu haber toplam 910 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler