1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Hemşireler ve Ebeler Sendikası ne talep etti, Maliye ne yanıt verdi?
Hemşireler ve Ebeler Sendikası ne talep etti, Maliye ne yanıt verdi?

Hemşireler ve Ebeler Sendikası ne talep etti, Maliye ne yanıt verdi?

PROTOKOL MASASI… PROTOKOL MASASI… PROTOKOL MASASI… PROTOKOL MASASI…

A+A-

İşte Hemşireler ve Ebeler Sendikası 2015 Mali Protokol Talepleri ve Maliye Bakanlığı'nın taleplere verdiği yanıtlar:

• HEMŞİRELER VE EBELER SENDİKASI'NIN TALEBİ:  Hemşire, Ebe ve yeni kadro şemaları oluşturulan Acil Tıbbi Teknisyen (ATT), Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri (Paramedik), Anestezi Teknikeri ve Diyaliz Teknikeri kadrolarına yeni atamalar da Maliye olarak katkı konulması.
• MALİYE BAKANLIĞI'NIN YANITI:  Genel anlamda Kamuya istihdam edilecek sayıyla ilgili belirlenmiş bazı rakamlar olmakla birlikte eğitim ve sağlıkta ihtiyaç duyulan alanlarda istihdam yapılmasına özen gösterilerek Sağlık Bakanlığı ile istişare edilecektir.

• HEMŞİRELER VE EBELER SENDİKASI'NIN TALEBİ:  Lisans eğitimini tamamlayan hemşirelerin paramedikal hizmetleri sınıfına bütçeye ek yük gelmeden yapılabilir; Halen geçici çalışmak zorunda olan arkadaşlarımızda aynı şekilde bütçeye ek yük gelmeden kadrolanabilir.
• MALİYE BAKANLIĞI'NIN YANITI:  Sağlık Bakanlığıyla istişare edilerek ihtiyaç duyulan alanlarda münhal ilan edilerek Bakanlığın ihtiyaç duyduğu alanlarda personel istihdam edilmesine azami gayret gösterilecektir.  Kamu Görevlilerinde olduğu gibi sağlık çalışanlarını da tutmuş olduğu kadronun üzerinde eğitimi olan çalışanlar münhal açılması halinde bir üst kadroya müracaat etme hakkına sahiptir. Ayni şekilde halen geçici olarak çalışanlarda münhal ilan edilen kadrolara başvurup yapılan yarışma sınavlarında başarılı olmaları halinde asli kadrolara geçme hakkına sahiptir. Nitekim bu çerçevede 2014 yılında münhal ilan edilen 40 hemşire kadrosunun sınavlarında başarılı olan ve sağlık Bakanlığı bünyesinde geçici olarak çalışan hemşireler asli kadrolara geçmiştir.

• HEMŞİRELER VE EBELER SENDİKASI'NIN TALEBİ:  Cengiz Topel Hastahanesinin rehabilitasyon merkezi olarak korunacağı, Güzelyurt bölgesine yeni bir hastahanenin yapılacağı haberleri çerçevesinde zaten sıkıntılı olan sağlık sisteminin daha da sıkıntılı bir süreç başlayacaktır. Devlet bu durumda daha fazla ek mesai ödemek zorunda kalacağından ve hemşirelerimizin sağlık, sosyal ve özel hayatlarında zaten sıkıntılı olan yaşantılarının daha da bozulmaması için yasal olan tüm kadroların optimal düzeye çıkarılmasını istiyoruz.
• MALİYE BAKANLIĞI'NIN YANITI:  Sağlık Bakanlığıyla istişare halinde;  Birinci talebinize vermiş olduğumuz cevap özelde Cengiz Topel Hastahanesi ve Güzelyurt bölgesine yapılacak yeni bir hastahane nedeniyle ihtiyaç duyulacak sağlık personelinin sağlanması için azami gayret gösterilecektir.

• HEMŞİRELER VE EBELER SENDİKASI'NIN TALEBİ:  Terfi kadrolarının açılmasındaki sıkıntılar giderilmelidir.
• MALİYE BAKANLIĞI'NIN YANITI: Diğer Bakanlıklar da olduğu gibi Sağlık Bakanlığı kadroları içinde münhal kadro olma koşuluyla gerekli işlemler yapılmaktadır. Ancak terfiler konusunda takvim sıkışıklığı nedeniyle sınavların takvimlendirilip yapılmasında zaman, zaman gecikmeler olmaktadır. Bu tip sorunların asgariye indirilmesi için ilgili kurumlarla görüşülecektir.

• HEMŞİRELER VE EBELER SENDİKASI'NIN TALEBİ:
a) Hemşire ve Ebeler vardiya çalışmaktadır. Çalışanlarımızın psikolojik ve fiziksel sağlık problemlerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Hazırlanacak tüzükler ve yasalar ile de bunlar vurgulanmalıdır.
b) Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 27. Maddesi iyileştirilmeli ve vardiya çalışan sağlık çalışanı ile mesai çalışan personel artık aynı kefeye konmamalıdır.
c) Vardiya Tahsisatları brüt maşın %15’i olmalıdır.
d) Çalışma saatleri memur çalışma saatlerine göre değil, çalışanlarımızın gece-gündüz hafta içi-hafta sonu, bayram-tatil her zaman düzensiz çalıştıkları dikkate alınarak 35 saat olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
• MALİYE BAKANLIĞI'NIN YANITI:
a) Sağlık Bakanlığı ile istişare edilerek bu konuda nasıl bir çalışma yapılabilir çerçevesinde çalışma yapılacaktır.
b) c) d) Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 27. Maddesinde Asgari Ücretin %10’u olarak öngörülen Vardiya Tahsisatı Meclis İdari ve Sağlık İşleri Komitesinde halen görüşülmekte olan ve bitme aşamasına gelen Yeni Kamu Reformu Yasası çerçevesinde Asgari Ücretin %15’i olarak düzenlemekte olup ayni düzenleme Kamu Sağlık Çalışanları Yasasında da yapılacaktır. Çalışma saatleri ile ilgili düzenleme yine ayni yasa ile Bakanlar Kurulu’nun çıkaracağı tüzükle düzenlenecektir.

• HEMŞİRELER VE EBELER SENDİKASI'NIN TALEBİ:  Hastanelerde hala güvenlik zafiyetleri devam etmektedir. Özel Güvenlik Yasası’nın Meclisten geçmemesi ve polisin güvenliği sağlamada sayısal olarak yetersiz kalması sonucu çalışanlar mobing, sözel, fiziksel şiddete ve cinsel tacizlere maruz kalmaktadır. Bu konularda hükümet olarak acil önlemler alınmalıdır.
• MALİYE BAKANLIĞI'NIN YANITI:  Özel Güvenlik Yasasının Meclisin ilgili komitesinde  görüşülüp son şeklinin verilerek Meclise sevk edilip yasallaşması için Sağlık Bakanlığı ile de istişare edilecektir Özel Güvenlik Yasası Yasallaşıncaya kadar geçecek sürede ise halen olduğu gibi güvenlik amaçlı hizmet alımına devam edilecektir. Bu çerçevede güvenlik amaçlı hizmet alımı yapılan şirketlerin daha etkin görev yapmaları Sağlık Bakanlığıyla da istişare edilerek girişimde bulunulacaktır.

• HEMŞİRELER VE EBELER SENDİKASI'NIN TALEBİ:  Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 35 (1) maddesi gereğince hakkımız olan ve ödenmeyen risk ödenekleri verilmelidir.
MALİYE BAKANLIĞI'NIN YANITI:  Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 35 (1) maddesi aşağıdaki maddedir.

47/2010 Sayılı Yasa kaldırılmalıdır.
Değerlendirme:  47/2010 sayılı yasa konusundaki talebinizin benzeri farklı yasa önerileriyle Mecliste görüşülüp ilgili komiteye sevk edilmiştir. Dolayısıyla Yasama Organı Meclisin bağımsızlığını da dikkate aldığımız zaman bu konudaki taleplerin komitede şekilleneceğini belirtmek gerekir, ancak Hükümet olarak bu yasa kapsamında istihdam edilenlerin maaşlarının artırılmasıyla ilgili bütünlüklü adım atılarak bu barem cetvelinin süreç içerisinde ilave artışlarla iyileştirilmesi öngörülmektedir.

• HEMŞİRELER VE EBELER SENDİKASI'NIN TALEBİ:  Hayat Pahalılığı ödeneğinin kaldırılmasına karşıyız. Herkese yapılacak eşit artışın bir yanıltmaca olduğunu düşünüyoruz.
• MALİYE BAKANLIĞI'NIN YANITI:  Hayat pahalılığı kaldırılmamıştır. Sadece mevcut uygulama  Ocak 2015 ve Temmuz 2015 uygulamaları için değiştirilmiştir. Bu çerçevede Ocak 2015 maaşları için yapılan uygulamada eşit artış ve 47/2010 sayılı yasa kapsamında olanlara Refah Payı adı altında ek ilave bir artış verilerek uygulanmış olup ayni uygulama Temmuz 2015 maaşları içinde uygulanacaktır. İki dönem için yapılacak olan ve birincisi yapılan uygulama ile ilgili olarak ta yasal düzenleme Meclise sevk edilmiştir.

• HEMŞİRELER VE EBELER SENDİKASI'NIN TALEBİ:  Hemşireler Birliği Yasasının Meclis gündemine gelip bir an önce yasallaşmasını istiyoruz.
• MALİYE BAKANLIĞI'NIN YANITI:  Sağlık Bakanlığı ile de istişare edilerek Bakanlar Kurulundan Meclise sevk edilmiş olan Hemşireler Birliği Yasasının ilgili komitede taraf olan kesimlerinde görüş ve önerilerinin dikkate alınıp onaylanıp yürürlüğe girmesi, komiteden meclis genel kuruluna sevk edilebilmesi için Sağlık Bakanlığı ile de istişare edilerek yasanın mümkün olan en kısa sürede yasallaşması için girişimde bulunulacaktır.

 

DİĞER SENDİKALARIN TALEPLERİNİ OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Bu haber toplam 1904 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler