1. HABERLER

  2. ARŞİV

  3. GÖZDEN KAÇIRILAN BİR OKUL
GÖZDEN KAÇIRILAN BİR OKUL

GÖZDEN KAÇIRILAN BİR OKUL

2012-13 öğretim yılının başlamasıyla birlikte tadilatlar ile öğretmen,müdür, hademe, ders kitabı gibi eksiklikler gündemde önemli yer aldı. Kamuoyu eğitim tarihinin en kötü dönemini yaşadığını konuşurken, dikkatler buraya çevrilmişken sessiz sedasız TED K

A+A-

 

 

2012-13 öğretim yılının başlamasıyla birlikte tadilatlar ile öğretmen,müdür, hademe, ders kitabı gibi eksiklikler gündemde önemli yer aldı. Kamuoyu eğitim tarihinin en kötü dönemini yaşadığını konuşurken, dikkatler buraya çevrilmişken sessiz sedasız TED Koleji binasında Hala Sultan İlahiyat Koleji (HSİK) eğitime başladı.

Her nekadar gizli saklı yapsalar da bir kısım velinin sabahleyin çocuklarını okula götürüp bıraktıkları tespit edildi.

Bu çocuklar gözlerden uzak ne tür bir eğitim alıyorlar?

Hangi amaç ve ilkelere göre yetiştiriliyorlar?

Müdür kim?

Öğretmenleri kim?

Haftalık ders programları nedir?

Hangi ders kitaplarını okuyorlar?

Denetim yapıldı mı, yapılıyor mu, yapılacak mı?

Bu okul kime bağlıdır, hangi yasalar altında kuruldu?

Talim ve Terbiye Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Yasası, Dairenin görevleri arasında milli eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda her derecedeki okulların programlarını, ders kitaplarını belirleyip Bakanlığın onayına sunması gerektiğini belirtmektedir. Nitekim Temmuz ayı içerisinde Talim ve Terbiye Dairesi (TTD) yasaların kendine verdiği görev çerçevesinde 2012-13 öğretim yılında ortaokullarda, genel liselerde, özel ve devlet kolejlerinde, BEAL’de, LAGSL’de hangi derslerin haftada kaç saat okutulacağını belirleyerek duyurdu. Aynı şekilde okutulacak ders kitaplarını da belirleyerek duyurdu. Bakanlığı’nın web sayfasında Temmuz ayından beridir bulunuyor.

Bunlar yapılması gerekenler, olması gerekenlerdir.

Ancak tüm okulların programları, ders saatleri, kitapları belirlenip yayınlanırken, Temmuz ayı içerisinde temeli atılan, sınavı yapılıp öğrencisi alınan HSİK’nin haftalık ders saatleri, programı ve kitapları belirlenip onaylanıp, duyurulmadı.

Neden?

Nedir gizlenen? Sessiz sedasız ne yapılmak isteniyor?

Ayrıca bu okulda hangi öğretmenlerin görev yapacağı ve kim tarafından atanacağı da belli değil.

Bakanlık Temmuz ayında nakil çalışmalarını yaptı, fakat HSİK’ye öğrenmen nakli yapmadı. Bir müdür görevlendirdi, yeni öğretmenlerden de birkaçına görev verdi. Dini dersler kaç saat ve kim verecek? Görevlendirilen öğretmenler hangi programı izleyecek, hangi kitabı okutacak? Bunlar niye belirlenip açıklanmıyor?

Gerek Başbakan gerekse önceki eğitim Bakanı yaptıkları açıklamada HSİK’nin, kolejlerden Arapça ve Kur’an dersleri dışında bir farkı olmadığını söylemişlerdi. Birkaç ders benzer veya farklı olabilir. Ancak konu bu değildir. Okulun kuruluş amacı adından da anlaşılacağı gibi ilahiyat alanında öğrenci yetiştirmektir. Dini bir eğitim vermektir. Böyle bir okulun kuruluşu ise Milli Eğitim Yasası’nda yer almamaktadır. Yasa, ortaöğretimde kurulacak olan herhangi bir okulun amaç ve görevleri bakımından milli eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olması gerektiğini 33. maddesinde açıkca hükme bağlamaktadır. Hatırlatmak amacıyla söylüyorum amaçlardan biri Atatürkçülük, ilkelerden biri ise laikliktir. Okulların kuruluşunu ise  3 yıllık ortaokullar ile ortaokul üstü çeşitli programlar uygulayan ve ağırlık verdikleri program uyarınca adlandırılan genel liseler, meslek liseleri, teknik liseler ve diğer liselerden oluşur.” diye tanımlamaktadır. Burada geçen “diğer liseler” sözünden İmam-Hatip lisesi veya ortaokulu kurulur anlamı çıkmamaktadır. Çünkü okulların milli eğitimin temel amaç ve ilkelerine uygun olarak; ortaokullar, genel liseler, kolejler ve meslek liseleri ve bu katogoride yer alabilecek BEAL, LAGSL gibi okulları anlatmaktadır. İmam-Hatip lisesi veya ortaokulu açılmak isteniyorsa, dini eğitim verilmek isteniyorsa Milli Eğitim Yasası’nda değişiklik yapılması gerekmektedir.

Nitekim Türkiye’de  İmam-Hatiplerin orta bölümleri açılacağında ve Kur’an-ı Kerim ile Hz. Peygamberin Hayatı ders olarak okutulacağında önce TBMM TC Milli Eğitim Yasası’nda değişiklik yaptı. Kurulacak okulların tanımını yasaya koydu.

Ne değişiklik yaptı?

“Madde 25 – (30/3/2012 - 6287/9 md.) İlköğretim kurumları; dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli, zorunlu ve farklı programlar arasında tercihe imkân veren ortaokullar ile imam-hatip ortaokullarından oluşur. Ortaokullar ile imam-hatip ortaokullarında lise eğitimini destekleyecek şekilde öğrencilerin yetenek, gelişim ve tercihlerine göre seçimlik dersler oluşturulur. Ortaokul ve liselerde, Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberimizin hayatı, isteğe bağlı seçmeli ders olarak okutulur. Bu okullarda okutulacak diğer seçmeli dersler ile imam-hatip ortaokulları ve diğer ortaokullar için oluşturulacak program seçenekleri Bakanlıkça belirlenir.”

TBMM, İmam-Hatiplerin orta bölümlerinin açılmasıyla ilgili olarak karar aldı ve bu okullarla ilgili oluşturulacak  programlar için de Bakanlığa yetki verdi. Bakanlık bu okulların açılması ve programlarını oluşturmak için yetkiyi TBMM’den aldı.

İmam-Hatiplerin lise kısmı açılacağında da aynı şekilde önce yasa değişikliği yapılarak okulların tanımı yapıldı: Madde 32 – İmam-hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek üzere, Milli Eğitim Bakanlığınca açılan ortaöğretim sistemi içinde, hem mesleğe hem yüksek öğrenime hazırlayıcı programlar uygulayan öğretim kurumlarıdır.”

KKTC Meclisi, Eğitim Bakanlığına böyle bir yetki verdi mi, karar aldı mı? Yok... Bakanlık hangi yetkiye dayanarak dini eğitim veren bir okul açabiliyor veya açtığını iddia edebiliyor. Haspolat Meslek Lisesi’nde İmam-Hatip programı açılacağında böyle bir değişiklik yapıldı mı? Yapılmadı...

Bakanlar Kurulu kararlarıyla durum idare edilmeye çalışılıyor. Meslek okulu olarak gösterilerek Mesleki Teknik Öğretim Dairesi altında açılmak isteniyor.

Neden bunları söylüyorum?

Çünkü KKTC Milli Eğitim Yasası eğitimin genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda; okulların genel liseler, kolejler ve meslek liseleri olarak üç alanda kurulabileceği tanımlaması yapılmaktadır. Genel amaç ve ilkelerin dışına çıkarak dinsel eğitim veren okul açılmak isteniyorsa, bunun önce yasada yer alması gerekmektedir. KKTC Milli Eğitim Yasası’nın herhangi bir maddesinde, dinsel eğitim veya İmam-Hatiplerle ilgili herhangi bir tanımlama bulunmamaktadır. Dolayısıyla Türkiye’de olduğu gibi önce Meclis’in Milli Eğitim Yasası’nda okulların kuruluş ve tanımlarını yapması ve Eğitim Bakanlığına yetki vermesi gerekmektedir. Bakanlar Kurulu veya bir dairenin kararları yasanın üstünde veya yasaya aykırı olamaz.

Bu işleri yapanlar, unutmasınlar ki gün gelir devran döner devir değişir yargının  önünde hesap vermek zorunda kalabilirler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu haber toplam 2183 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler