1. HABERLER

  2. ARŞİV

  3. Gereği düşünüldü…
Gereği düşünüldü…

Gereği düşünüldü…

- Zanlı ve iddia makamı, ayağa kalkın! “Gereği düşünüldü! Bu ülkeyi yönetme iddiasıyla bir Pazar günü kurulan sandıklara oy atan ve size inanç belirterek uhdesindeki yetkiyi vekillere devreden oy verme hak ve yetkisini haiz seçmenleri sözlü, yaz

A+A-

 

 

-   Zanlı ve iddia makamı, ayağa kalkın!

“Gereği düşünüldü!

Bu ülkeyi yönetme iddiasıyla bir Pazar günü kurulan sandıklara oy atan ve size inanç belirterek uhdesindeki yetkiyi vekillere devreden oy verme hak ve yetkisini haiz seçmenleri sözlü, yazılı, hatta taahhütlü şekillerde verdiğiniz vaatleri tutmadığınız cihetle, ülke sınırları içinde yaşam süren genç-yaşlı, çalışan-işsiz, esnaf-tüccar, bilcümle herkeste gönül hoşnutsuzluğu ve güven bunalımı yarattığınız tespit edilmiş olup, böylesi durumlarda takip edilmesi beklenen istifa müessesesini çalıştırmak şöyle dursun, başka başka vaadler ve gayrı-ahlaki transferler vasıtasıyla ömrü-iktidarınızı zaten fikri ve tatbikati manada çoktan aşmış olduğunuz gerçeği orta yerde dururken ve de halk indinde olduğu kadar lokal ve beynelmilel camiada dahi namınızın hoş anılmadığı bir vaziyet içerisinde bulunduğunuzun, özellikle cemaatin ruh sıhhati bakımından zararlı bir ahval ve şeraite doğru ilerlemeğe başladığınızın ilim insanları, filozoflar ve de cemaat ileri gelenleri tarafından suratınıza karşı alenen ve defaatle dillendirilmiş olmasına karşın buna mukabil surat derinizde herhangi bir renk değişimi gözlemlenmediği, üstelik her türlü iktisadi ve içtimai erozyon ve deformasyona yol açtığınızın kati kanıtları mevcutken mevkuteler ve benzeri neşriyatlar vasıtasıyla cemaate cüretkar beyanatlar vermekten imtina etmediğiniz, ilahi kudretin dahi kabiliyeti üzerinde yalanlara başvurduğunuz, bu cihetle cumhur nezdinde daha derin yareler açmağa devam ettiğinizin de göz şahitleri huzurunda deşifre olması hasebiyle ve de en son olarak kendi aranızdaki bir fırka münasebetinde dahi bizatihi kendi fırkadaşlarınız arasında hukukun ve ahlakın emrettiği vazifeler dışında her nevi kayırmacılık vukuatlarını işlediğinizin tespiti ve şahadetler neticesinde başvurduğunuz yüce mahkememiz, sizi her fırsatta arkadan vurduğunuz, yalanlar söylediğiniz, fukaralığa terk eylediğiniz, her daim fenalığı için uğraştığınız, borç batağına soktuğunuz, işsiz ve aşsız koyduğunuz, adalete ve devlete güvensiz hale getirdiğiniz,taş üstünde taş gövde üstünde baş koymadığınız bu cemaatten her kasabanın en geniş meydanında ve en kudretli ses kuvvetlendiriciler kullanılmak koşuluyla 365 gün süreyle ve günde 5 vakit olmak üzere, gırtlağınız paralanıncaya kadar “BİR DAHA YALAN SÖYLEMEYCEĞİM” diye 50 defa tekrar etmenize ve her öğün sonrası dilinize birer kırmızı, birer yeşil olmak üzere memleketin en ACI BİBERİ’nden sürülmesine rey birliğiyle karar verilmiştir.

Mahkeme bitmiştir!”

-   Herkes dışarı!

(Bu yazının UBP Genel Başkan adaylarının birbirleri hakkında açmış olduğu ve bugün görülecek davayla alakası olmayıp, bağımsız yargımızı yönlendirme gibi bir gailesi yoktur. Yazı tamamen ‘sanat sanat içindir’ anlayışıyla kaleme alınmıştır. Günümüz siyasetiyle bağlantı kurmağa çalışmak abesle iştigaldir.)

 

 

 

 

 

 

Bu haber toplam 680 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler