1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. 'Genel Sağlık Sigortası' geliyor… Hedef; 1 Ocak 2016
Genel Sağlık Sigortası geliyor… Hedef;  1 Ocak 2016

'Genel Sağlık Sigortası' geliyor… Hedef; 1 Ocak 2016

Devlet hastanelerinin yanı sıra özelden de hizmet alımını kolaylaştırmayı, özerk hastanelerin yolunu açıp kontrol ve denetim mekanizması oluşturmayı ve sağlığın da bütünüyle kayıt altına alınmasını hedefleyen Genel Sağlık Sigortası için hedef 1 Ocak 2016

A+A-

 

Sağlıkta ‘devrim’ niteliğinde düzenleme hayata geçiriliyor. Hem ‘devlet’te, hem de ‘özel’de sigortalı hizmet amaçlayan sistem için çalışmalar adım adım yürütülüyor

Meltem SONAY

Sağlık sistemine ‘devrim’ niteliğinde değişim ve düzenlemeler getirecek, devlet hastanelerinin yanı sıra özelden de hizmet alımını kolaylaştırmayı, özerk hastanelerin yolunu açıp kontrol ve denetim mekanizması oluşturmayı ve sağlığın da bütünüyle kayıt altına alınmasını hedefleyen Genel Sağlık Sigortası adım adım çalışılıyor.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde düzenlenen 2013 Kasımı’nda düzenlenen Sağlık Çalıştayı sonrası ortaya çıkan Stratejik Plan çerçevesinde oluşturulan Genel Sağlık Sigortası Komitesi Koordinatörlüğünü üstlenen, Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Aykut Üretici, Genel Sağlık Sigortası ve yürütülen çalışmaları aktardı.

Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Gülle’nin göreve geldiği andan itibaren, Genel Sağlık Sigortası’nın da sağlıkta bir dönüşüm hedefi olarak ortaya koyması ile sürecin başladığına işaret eden Dr. Üretici, gerçekleştirilen çalıştayı hatırlattı, geniş katılımlı çalıştay sonuçlarının da Şubat 2014’te ‘Stratejik Plan’ olarak toparlandığını anımsattı.

Hedef 1 Ocak 2016

Önümüzdeki Haziran’dan itibaren kamu hastanelerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalara başlanacağını, bu yılın son çeyreğine hazır olacak şekilde yasa çalışmalarının da sürdüğünü ifade eden Dr. Üretici, dairenin de kurulmasıyla 1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla Genel Sağlık Sigortası’nın uygulamaya girmesinin hedeflendiğini belirtti.

İlk anda devlet hastaneleri ve eczanelerinin sistemde olacağını kaydeden Dr. Üretici, 2016 Haziran’a kadar olan süreçte de özel sağlık kuruluşlarının dahil edilmesi hedeflerini de açıkladı.

Komite ilgili tüm kesimler var…

Bakanlık bünyesinde oluşturulan dört komiteden, Genel Sağlık Sigortası Komitesi’nin Koordinatörü olarak görevlendirildiğin ifade eden Dr. Aykut Üretici, komitenin üyeleri arasında Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Maliye Bakanlığı temsilcileri yanı sıra, hukukçudan, ekonomiste ve sağlıkta örgütlü tüm sivil örgütlerinden temsilciler olduğunu kaydetti.

Aktif çalışan 500 doktor, 800 hemşiremiz var…

Çalışmalara sağlıktaki durumu n tespiti ile başlandığını aktaran Dr. Üretici, ülkede çalışan sağlık gruplarının tam sayılarının ortaya konduğunu belirtti.

Toplam 639 doktordan, 500’ünün aktif çalıştığını, bunlardan 276’sının devlette, 160 doktorunsa sadece özel sektörde çalıştığını ifade eden Üretici, 180 kayıtlı diş hekiminin, 134’ünün aktif çalıştığını, ülkede 800 civarında hemşire bulunduğunu, yaklaşık 650 hemşirenin de devlette çalıştığını belirtti.

Bin kişiye düşen hekim oranı 1.66…

Ülkedeki doktor ve hemşire sayısının dünyayla kıyaslamasının yapıldığını belirten Dr. Üretici, 500 doktorun aktif çalıştığı göz önünde bulundurulduğunda, Kuzey Kıbrıs’ta 1000 kişiye düşen hekim oranının 1.66 olduğuna işaret etti. Türkiye’de 1.7 olan bu oranın Avrupa Birliği ortalamasının ise 3.4 olduğuna dikkat çeken Dr. Üretici,  rekorunsa 1000 kişiye düşen 6 doktor sayısı ile Yunanistan’da olduğuna vurgu yaptı. Hemşire oranının Türkiye’ye göre daha iyi olduğuna işaret eden Dr. Üretici, ortalama 800 hemşire sayısına göre, 1000 kişiye düşen hemşire oranının Kuzey Kıbrıs’ta 2.66 iken, Türkiye’de bu oranın 1.41 olduğuna işaret etti.

Dr. Aykut Üretici, Türkiye’ye göre oranını iyi olmasına karşın Avrupa Birliği’nde ise oranın ortalama 7.45 olduğuna da dikkat çekti, diş hekimliğinde ise AB ortalamalarının dahi üzerinde olduğumuza değindi.

Doktor sayısı çok olan değil, sistemli olan

Doktor ve hemşire sayısı oranlarına karşın, Dünya ‘sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranları’nı gösteren bir başka çalışmaya dikkat çeken Dr. Üretici, Fransa’nın ilk sırayı aldığı memnuniyet oranlarında, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin oranının %73’le iyi bir orana sahip olduğu, ancak en yüksek doktor oranına sahip Yunanistan’da memnuniyet oranın %25 olduğunun altını çizdi.

Bunun sistemin önemini ortaya koyduğuna vurgu yapan Üretici, “Sadece hekim sayısını artırmakla sağlık hizmetini yükseltemezsiniz. %70 ve üzeri memnuniyet oranına bakıldığı zaman, bu ülkeler yaklaşık yüz yılı aşkın bir süredir Genel Sağlık Sigortasını uygulayan ülkeler ve bu ülkelerde hastaların memnuniyet oranı çok yüksek” şeklinde konuştu.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Finansman nasıl sağlanacak?

Herkesten %6’lık bir prim!

Genel Sağlık Sigortası’nın 2006 yılında, tek tip sosyal güvenlikle ilgili düzenlemeler yapılırken,  yasa tasarısında olduğunu ancak daha sonra bu düzenlemenin çıkarıldığını anımsatan Dr. Üretici, 2008’de Sağlık Bakanlığı’nın da bu konuda bir çalışma yaptığını ve bu tasarıların arşivlerde durduğunu belirtti.

Komite çalışmalarına başlandığına yasal çalışmalar yerine, ‘bunların neden başarılamadığı üzerinde’ durduklarını ifade eden Dr. Aykut Üretici, genelde bir bilinmezlik olduğunun ve bunun da gerçekleşmede bir engel olarak olduğunun ortaya çıktığını kaydetti.

Bilinmezliğin de işin daha çok ‘finansal’ boyutu ile ilgili olduğuna işaret eden Dr. Üretici, “Bugün sağlıkta ne kadar bir finansman dönüyor, nasıl gerçekleşiyor, böyle bir fon kurulursa yükü ne olacak, yürüyebilir mi üzerinde 4-5 ay çok yoğun bir çalışma yaptık” şeklinde konuştu.

2013 rakamları ile yapılan çalışmaya göre, 2013’te Sağlık Bakanlığı’nın 242 milyonluk bir bütçesi, özel sektörle ilgili çok kayıt olmamasına karşın, yaptıkları çalışmalar sonucu özel sektör harcamalarının da 244 milyon civarı gerçekleştiği tespiti yaptıklarını belirten Dr. Üretici, bunun sonucunda yıllık kişi başı ortalama 773 Dolar sağlık harcamasının olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti.

Finansmanla hizmet birbirinden ayrılmalı…

Kişilerin sağlığın %50’sini kendi ceplerinden finanse etmesinin yüksek bir oran olduğuna işaret eden Dr. Aykut Üretici, bu çerçevede finansmanın ve hizmetin birbirinden ayrılması gerektiği hedefini koyduklarını ve Genel Sağlık Sigortası’nın da genel felsefesinin bu olduğunu ifade etti.

Finansman nasıl sağlanacak?

2014 yılı baz alınarak yapılan çalışmaya göre, şu an bir Genel Sağlık Sigortası Fonu kurulmuş olsaydı, yaklaşık 250 milyon gibi bir gideri olacağını belirten Dr. Üretici, “Bunu oluşturacak elimizdeki anahtar 2008’de geçen Sosyal Güvenlik Yasası. Yasada sağlık primi tanımlanıyor ve bu pirimler şu anda toplanıyor” dedi.

Buna göre, %2 çalışan, %2 işveren kesintisine ve %2 de devletin eklediği oranla, tüm çalışanların maaşları üzerinden %6’lık bir primle bu sisteme katıldığını belirten Dr. Üretici, şu an 70 bin civarı kapsayan bu sistemin, tüm topluma yayılması durumunda sistemin sürdürülebileceğini sonucunun ortaya çıktığının altını çizdi.

------------------------------------------------------------------------

‘Genel Sağlık Sigortası Dairesi’ kurulacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çatısı altında kurulacak ‘Genel Sağlık Sigortası Dairesi’ ile sağlık sigortasının da yaşam bulacağını belirten Dr. Üretici, primlerinin tümüyle bu daire bünyesinde toplanmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Hastanelerin de, yaptıkları işlemler için Genel Sağlık Sigortası’ndan ödeneceğini, Sağlık Bakanlığı’nın işin ‘finansman’ boyutundan çıkacağını belirten Dr. Üretici, “Bu nedenle hastanelerin de bir özerkliğe kavuşmasının önü açılacak. Örneğin biz Mağusa Hastanesi olarak yıllık yaptığımız ameliyat ve tedaviler için sigortadan alacağımız ödeneği, kendi hastanemizin masrafları ve geliştirilmesine yönelik planlama şansımız olacak” dedi.
Dr. Üretici, Türkiye’de bu sistemle devlet hastanelerinin, özel hastanelerle rekabet edebilecek düzeyde bir alt yapıya kavuştuğuna işaret etti.

Yönetim Kurulu…

Program ile sağlık için oluşturulan fonun sadece sağlık hizmetlerinde kullanılması yönelik tek bir kurumsal yapı oluşturulacağını da ifade eden Dr. Üretici, sağlıkla ilgili Sivil Toplum Örgütlerinin, Fon’un yönetim, denetleme ve politika geliştirme süreçlerinde aktif rol almalarının da sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.

------------------------------------------------

Hem kamudan, hem özelden hizmet!

Ülkedeki özel sağlık kuruluşlarının Sağlık Bakanlığı tarafından tescilleneceğine işaret eden Dr. Üretici, gerekli standartlara sahip olan özel kuruluşlarla da Genel Sağlık Sigortası’nın sözleşme yapacağını ve yurttaşların özelden de hizmet alacağını, masraflarını da sigortanın karşılayacağını belirtti.

Özel kuruluşlarda alınan hizmete bir miktar fark ödeme durumu olacağını da ifade eden Üretici, sigortanın devlet hastaneleri üzerinden yapılacak tedavinin maliyetini ödeyeceğini, özelin hastadan isteyebileceği farkın, hasta tarafından ödeneceğini kaydetti.

Tüm sağlık sistemi kayıt altına alınmış olacak

Tüm sağlık siteminin de kayıt altına girmiş olacağının altını çizen Dr. Aykut Üretici, sağlık hizmeti sunan tüm kamu ve özel yerlerde gerekli bilişim alt yapısının da kurulacağını belirtti. Dr. Üretici, hastaların sağlık geçmişinin kayıtlı ve sağlık hizmeti alacağı her yerden ulaşılabilir olması ile daha iyi teşhis ve tedavinin önünün açılmasının yanı sıra, ödemelerin de bu yolla kontrol ve denetim altına alınacağını ifade etti.

İlaç sarfiyatının önüne geçilecek… Tüm ilaçlar eczanelerden alınacak

Genel Sağlık Sigortası ile ilaç sarfiyatının da önüne geçileceğini ifade eden Dr. Aykut Üretici, bugün polikliniklere başvuran hastaların %30’unun ilacını yazdırmak için geldiğine işaret etti, bunun çağdaş bir yöntem olmadığını da belirtti.

Bu sistemle, doktorun ilacın ne kadar kullanılacağına ilişkin bilgiyi de sisteme girebileceğini ve o süre boyunca da ilaçların eczaneden alınabileceğini ifade eden Aykut Üretici, her ay reçete yazdırma zorunluluğunun da ortadan kalmış olacağını kaydetti.

İhale usulü ile ilaç alımına son verilmesinin öngörüldüğünü ve bunla birlikte de en büyük sıkıntı olan ‘hastanede ilaç bitti, ihale gecikti’ durumlarının ortadan kalkacağını belirten Üretici, tüm ilaçların özele açılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Genel Sağlık Sigortası Yönetimi’nin girişimleri ile fiyat kontrolü sağlanacağını ve reçetesiz ilaç satışının da önüne geçileceğini belirten Dr. Üretici, daha verimli ve kontrollü bir ilaç kullanımı sağlanmasının amaçlandığını kaydetti.

Herkes için eşit ve zorunlu…

Oluşacak sağlık sigortasının tüm nüfusu kapsayacak bir sigorta olması gerektiği üzerinde görüş birliğine ulaşıldığını belirten Dr. Üretici, sağlık hizmetlerinin finansmanı ülkede yaşayan herkes için eşit ve tek bir yapıya dönüştürüleceğini ve kişilerin ekonomik gücüne, isteğine bakılmaksızın zorunlu olacağına işaret etti.

Sisteme katılanlar belli oranda prim ve katılım payı ödeyecek…

Herkesin sağlık hizmetlerinden eşit, ulaşılabilir ve etkin bir şekilde faydalanabilmesinin ve sağlık sistemlerinde norm birliği sağlanacağını belirten Dr. Üretici, sisteme üye olanların, sunulacak sağlık hizmetleri için belli oranda prim ve katılım payı ödemeleri ilkesinin de getirileceğini ifade etti.

Prim ve katılım paylarının, 2008’de getirilen Sosyal Güvenlik Reformu ile kurulan sistem üzerine kurulacak yapıyla düzenleneceğini de belirten Dr. Aykut Üretici, Genel Sağlık Sigortası Sistemi ile sağlık giderlerinin kontrol edilmesinin amaçlandığına da işaret etti.
Üretici, hekimlerin, yapılan belli işlemler için çok yüksek bedeller talep etmesinin ve eczanelerden daha yüksek fiyata ilaç alımının da önüne geçileceğine vurgu yaptı.

Toplumun tüm fertlerini kapsayacak bir sistem…

Genel Sağlık Sigortası Sistemi ile toplumun bütün fertlerinin, ekonomik güçlerine ve
isteklerine bakılmaksızın, kapsam ve koruma altına alınmasının hedeflendiğini ifade eden Dr. Üretici, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlardan, işverenler, atanmış, seçilmişlerden, kamu çalışanlarına, hiçbir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayanlardan, Çalışma Dairesi’nde kayıtlı işsizlere herkesi kapsayacak bir sistem oluşturulacağına işaret etti.

İlk yardım ve acil tamamen ücretsiz…

Genel Sağlık Sistemi kapsamında verilecek hizmetlerle ilgili de bilgi veren Genel Sağlık Sigortası Komitesi Koordinatörü Dr. Üretici, birinci basamak muayene, tanı ve tedavi hizmetlerinden, ikinci basamak olan yatarak tedavi gerektiren rahatsızlar ve üçüncü basamak ileri, özellikli sağlık hizmetlerinin kapsama alınacağını belirtti.
İlk yardım ve acil tedavi hizmetlerinin tamamen ücretsiz olarak kapsama alınacağını altını çizen Dr. Üretici, tedavi amaçlı görsel tanıya yönelik hizmetler ve laboratuar hizmetleri, sağlıkla ilgili diş tedavileri, iyileştirme amaçlı ortezler ile protez araç-gereçler, gözlük çerçevesi ve camları sağlama onkolojik tedaviye bağlı protez uygulamaları hizmetlerinin de kapsamda olacağını ifade etti.

“Kayıtlı yaşam için ciddi bir faktör”

Genel Sağlık Sigortasının kazandırdıklarına ilişkin ciddi verilen olduğuna işaret eden Dr. Aykut Üretici, Türkiye’de bu yönde yapılan bir araştırmanın sonucunu da paylaştı.
Genel Sağlık Sigortası’nın, ‘kayıtlı yaşam’ için ciddi bir faktör olduğuna işaret eden Dr. Üretici, ‘Genel Sağlık Sigortası, insanların günlük sorunlarını çözüyor, huzuru getiriyor. Bir köşede param olsun, hastalık olursa bulunur endişesini de ortadan kaldırıyor” şeklinde konuştu.

----------------------------------------------------------

Türkiye’den hizmet alma da gündeme gelecek

Türkiye SGK ile Sağlık Bakanlığı arasında protokol imzalandığını belirten Dr. Üretici, Mağusa  Hastanesi’nden başlanacak sistemle, Türkiye’den gelecek hastalara sosyal güvenlik kapsamındaki hastalara hizmet verileceğini, bedelinin de ilgili kurumca karşılanacağını açıkladı.

Dr. Üretici, Genel Sağlık Sigortası’nın kurulmasıyla, bizim sağlık sigortamız kapsamındaki yurttaşlarımızın da Türkiye’de aynı sistemle sağlık hizmeti almasının gündeme geleceğini kaydetti.

------------------------------------------------------

‘Beyaz kitap’ Bakanlar Kurulu’na gidecek

Avrupa Birliği’ndeki ‘Beyaz kitap’a benzer bir yayın hazırlandığını ve uzlaşı ve hedeflerin belirlendiği bu yayının Bakanlar Kurulu’nda görüşülmesinin ardından yayınlanacağını ifade eden Dr. Üretici, Genel Sağlık Sigortası’nın da içerisinde olduğu sağlıktaki dönüşümün başlayacağını kaydetti.

Bu haber toplam 3848 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler