1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. GENÇLERE İSTİHDAM DESTEĞİ
GENÇLERE İSTİHDAM DESTEĞİ

GENÇLERE İSTİHDAM DESTEĞİ

Gençlere İstihdam Desteği’nden KKTC yurttaşı 30 yaşını doldurmamış üniversite, meslek yüksekokulu ve meslek lisesi mezunları ile öğrenciler yararlanacak.

A+A-

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gençlere ve esnafa yönelik 2 yeni proje başlatıyor.

İstihdam teşvik projesinin ilk uygulamasında 3 bin 436 kişiye iş olanağı sunan Bakanlık, bu kez ‘sosyal güvenlik primleri’ yanı sıra ‘net maaşlara’ da ücret desteği verecek.

Gençlere İstihdam Desteği’nden KKTC yurttaşı 30 yaşını doldurmamış üniversite, meslek yüksekokulu ve meslek lisesi mezunları ile öğrenciler yararlanacak.

Neler var?

• Mezunlara: Sosyal Güvenlik Primleri ödenecek, 18 ay süreyle, istihdam edilen kişinin net ücretinin yüzde 30’u ödenecek.

• Maaşın, asgari ücretin % 15 üzerinde olması istenecek.

• Üniversite öğrencilerine: Okul dönemleri kısmi (part-time) tatil dönemi tam zamanlı çalışanlara net ücretin yüzde 25’i oranında ücret desteği sağlanacak. Ücret desteği için asgari ücretin yüzde 5 artırılması şartı aranacak.
Ayrıca ‘kendi hesabına’ çalışanlar ile küçük işletmelere de Sosyal Güvenlik Desteği veriliyor, borçlarını ödeyemeyenlere düşük faizli kredi, sigorta borçlarını düzenli ödeyenlere de % 50 destek sağlanacak


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gençlere ve esnafa yönelik 2 yeni proje başlatıyor.

Bakanlık, “Gençlerin İstihdamının Desteklenmesi Projesi” ile “Kendi Nam ve Hesabına Çalışanlar ile Küçük İşletme Sahibi Esnaf ve Zanaatkârlara Sosyal Güvenlik Desteği Projesi’ni” 1 Mart’tan itibaren uygulamaya koyacak.

Kadınların istihdamına öncelik verilen “Yerli İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Projesi’nde” geride kalan bir yıllık sürede istediği başarılı sonucu elde eden bakanlık, 2015 yılında da gençlerin istihdamına destek verecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar, dün düzenlediği basın toplantısında, bakanlığın hazırladığı 2 yeni proje hakkında bilgi verdi. Gürpınar’a basın toplantısında bakanlığa bağlı daire müdürleri ile bürokratları da eşlik etti.

Gürpınar, Yerel İşgücünün Desteklenmesi Projesi’nde bir yılın geride kaldığını ve bu sürenin gayet başarılı geçtiğini ifade ederek, bu projede amacın; KKTC yurttaşlarının istihdamının sağlanması ve özel girişimciliğin geliştirilmesi olduğunu, ancak daha fazla kadınların istihdamının sağlanmasını hedeflediklerini anlattı. Bu çerçevede ortaya çıkan rakamların kendilerini memnun ettiğini vurgulayan Gürpınar, proje kapsamında istihdamı sağlanan 3 bin 436 kişiden bin 815’nin kadın, bin 621’inin erkek olduğunu kaydetti. Gürpınar, bu sürede 134 girişimcinin de sosyal güvenlik desteği aldığını, bunlardan 86’sının kadın, 48’inin erkek olduğunu ifade ederek, proje kapsamında her iki kategoride de kadınların ön plana çıktığını vurguladı. 2015 yılını hedefleyerek yapılan projede de gençlerin hedef alındığını, işsizlik verilerine bakıldığında 18-25 yaş işsizlik oranının yüzde 20 civarında olduğunu belirten Gürpınar, gençlerin istihdamına yönelik projede amaçlananın, gençlerin istihdamının desteklenmesi ve girişimciliğinin sağlanması olduğunu işaret etti.

“Devlete maliyeti 20-25 milyon TL civarında”

Gürpınar, gençlere ve esnafa yönelik projelerin devlete maliyetlerinin 20-25 milyon TL civarında olacağını ancak, maddi açıdan sıkıntının söz konusu olmadığını ifade ederek, burada önemli olanın gençlerin Çalışma Dairesi’ne başvurmaları ve burada oluşacak havuzdan yararlanmaları olduğunu kaydetti.

Gençlerin projeden yararlanmak için bölgelerindeki Çalışma Dairelerine başvurmaları gerektiğini ifade eden Gürpınar, bakanlığın da buradaki havuzdan şirketlerle işbirliği yaparak gençlere istihdam sağlayacağını anlattı.

Gürpınar, “Gençlerin İstihdamının Desteklenmesi Projesi” ile amacın; “gençlerin işgücü piyasasına girişini teşvik etmek, çalışma yaşamına adaptasyonlarını kolaylaştırmak, iş tecrübesi edinmelerine, mesleklerini geliştirmelerine olanak sağlamak ve yeni iş bağlantıları kurmalarına imkân yaratmak” olduğunu söyledi.

İki yönlü

Gürpınar şöyle devam etti:
“Proje; üniversite, meslek yüksekokulu ve meslek lisesi mezunlarının istihdamının desteklenmesi ile öğrencilerin kısmi zamanlı (part-time) istihdamının desteklenmesi şeklinde iki yönlü uygulanacaktır.
Projeden KKTC yurttaşı 30 yaşını doldurmamış üniversite, meslek yüksekokulu ve meslek lisesi mezunları ile öğrenciler, KKTC’de faaliyet gösteren ve Sosyal Sigortalar Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairesi’ne borcu olmayan veya borçları yapılandırılmış olan kamu kurum ve kuruluşları dışındaki gerçek veya tüzel kişiliğe sahip işverenler yararlanabilecek.

Uygulama ise şöyle olacak: Yeni istihdam edilen üniversite, meslek yüksek okulu ve meslek lisesi mezunları için ücret desteği;
Meslek liselerinden, meslek yüksekokullarından ve üniversitelerden yeni mezun olan veya mezuniyet sonrası askerliğini yapıp yeni terhis olan ve istihdam tarihinde 30 yaşını doldurmamış olan gençlerin, mezuniyetten sonra veya terhisten itibaren 1 yıl içinde istihdam edilmesi halinde; sosyal güvenlik desteğinin yanı sıra uygulama kurallarına bağlı olarak istihdam tarihinden itibaren 18 ay süreyle, istihdam edilen kişinin net ücretinin yüzde 30’u oranında ücret desteği sağlanacaktır.
Ücret desteği yapılabilmesi için; çalışanın brüt ücretinin brüt asgari ücretin yüzde 15 artırılmasıyla hesaplanan miktardan az olmaması ve ücretin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenmesi koşuldur.
Bu destek amaçları bakımından ücret destek ödemesi kapsamında değerlendirilecek çalışan sayısı işyerinde tam zamanlı çalışan sayısının yüzde 25’inden fazla olamaz ve ücret desteğinin aylık üst limiti istihdam edilen her kişi için aylık 900.- (dokuzyüz) Türk Lirası’nı geçemez.”

-------------------------------------------------------------


Kısmi zamanlı veya tam zamanlı destek

Gürpınar, yeni istihdam edilen öğrenciler için ücret desteği ile okul döneminde kısmi ve yaz döneminde kısmi zamanlı veya tam zamanlı desteği de şöyle anlattı:
“30 yaşını doldurmamış öğrencilerin okul döneminde kısmi zamanlı (part-time), yaz döneminde (haziran-eylül) ise tam zamanlı veya kısmi zamanlı istihdam edilmesi halinde; sosyal güvenlik desteğinin yanı sıra uygulama kurallarına bağlı olarak istihdam edilen kişinin net ücretinin yüzde 25’i oranında ücret desteği sağlanacaktır.

Ücret desteği yapılabilmesi için; çalışanın brüt ücretinin brüt asgari ücretin yüzde 5 artırılmasıyla hesaplanan miktardan az olmaması ve ücretin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenmesi koşuldur.
Bu destek amaçları bakımından yapılacak ücret destek ödemesi kapsamında değerlendirilecek çalışan sayısı işyerinde tam zamanlı çalışan sayısının yüzde 20’sinden fazla olamaz ve ücret desteğinin aylık üst limiti istihdam edilen her kişi için aylık 550.- (beşyüzelli) Türk Lirası’nı geçemez.”

Kendi nam ve hesabına çalışanlar ile küçük işletme sahibi esnaf ve zanaatkârlara sosyal güvenlik desteği projesi

Gürpınar, esnafa yönelik hazırlanan projede ise amacın; kendi nam ve hesabına çalışanlara Sosyal Sigortalar Dairesi’ne borçlarını ödeyebilmesi için kredi sağlanması, küçük işletme sahibi esnaf ve zanaatkârlara Sosyal Sigortalar Dairesi’ne borçlarını ödeyebilmesi için kredi sağlanması, kendi nam ve hesabına çalışanlara sosyal güvenlik desteği sağlanması ve küçük işletme sahibi esnaf ve zanaatkârlara sosyal güvenlik desteği sağlanması olduğunu kaydetti.

Gürpınar, projenin “kendi nam ve hesabına çalışanlar ile küçük işletme sahibi esnaf ve zanaatkârlara düşük faizli uzun vadeli kredi sağlanması ile kendi nam ve hesabına çalışanlar ile küçük işletme sahibi esnaf ve zanaatkârlara sosyal güvenlik desteği sağlanması” olmak üzere iki yönlü uygulanacağını ifade etti.

Projeden kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar ile kendi dahil en fazla 5 kişi istihdam eden küçük işletme sahibi esnaf ve zanaatkârların yararlanacağını ifade eden Gürpınar, uygulamayı ise şöyle anlattı:
“Kendi nam ve hesabına çalışanlar ile küçük işletme sahibi küçük esnaf ve zanaatkârlara Sosyal Sigorta borçlarının ödenebilmesi için faiz iadeli kredi;
Sosyal Sigortalar Dairesi’ne borcu olan ve yatırımlarını aksatan, kendi nam ve hesabına çalışanlar ile işveren dâhil en çok 5 (beş) çalışanı olan küçük işletme sahibi küçük esnaf ve zanaatkârlara 50,000.-Türk Lirası’na kadar düşük faizli kredi kullandırılacaktır. Azami kredi limiti 50,000.-Türk Lirası olup ilk 3 ay ödemesiz 48 ay (4 yıl) vadeli olacaktır.
Faiz oranı azalan bakiye üzerinden yıllık yüzde 13 olup, yüzde 4’ü kredi kullanan tarafından, yüzde 9’u ise Faiz Farkı Fonu’ndan karşılanacaktır.
Kredi, işveren ve çalışanlarının adında görülen işyerinin tüm borcunun ödenmesinde kullanılacaktır ve banka tarafından doğrudan Sosyal Sigortalar Dairesi’ne aktarılacaktır.
Kredi, Maliye Bakanlığı ile protokol imzalayan bankalar aracılığıyla kullandırılacaktır.”

Küçük esnaf ve zanaatkârlara sosyal güvenlik desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Gürpınar, kendi nam ve hesabına çalışanlar ile küçük işletme sahibi küçük esnaf ve zanaatkârlara sosyal güvenlik desteğini ise şöyle anlattı:
“Sosyal Sigortalar Dairesi’ne borcu olmayan, İhtiyat Sandığı Dairesi’ne ise borcu olmayan veya borcunu yapılandırmış kendi nam ve hesabına çalışanlar ile işveren dâhil en çok 5 (beş) çalışanı olan küçük işletme sahibi küçük esnaf ve zanaatkârlara sosyal güvenlik desteği sağlanacaktır.
Sosyal güvenlik desteği, işverenin çalışan için yatırmak zorunda olduğu sosyal sigorta/sosyal güvenlik priminin ve İhtiyat Sandığı depozitinin yüzde 50’si ile kendi nam ve hesabına bulunduğu yaş itibarıyla yatırmak zorunda olduğu sosyal sigorta/sosyal güvenlik en alt prim basamağının karşılığının yüzde 50’si şeklinde sağlanacaktır.

Kendi nam ve hesabına çalışanlar ile küçük işletme sahibi küçük esnaf ve zanaatkârlara sağlanacak sosyal güvenlik desteği 18 ay süreli olacaktır.”
Bu projenin kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanmayacağını söyleyen Gürpınar, kredi desteklerinin sadece özel işletmelere olduğunu, çünkü amacın özel sektör istihdamını artırmak ve özel sektörü iyileştirmek olduğunu vurguladı.

Bu haber toplam 4329 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler