1. HABERLER

  2. DERGİLER

  3. Geleneksel ülke siyasetine bir alternatif olarak Halkın Partisi
Geleneksel ülke siyasetine bir alternatif olarak Halkın Partisi

Geleneksel ülke siyasetine bir alternatif olarak Halkın Partisi

Bu toplumun her bir bireyi olarak, birbirimize karşı en önemli sorumluluklarımızın başında toplumsal özgüvenimizi güçlendirmek gelmektedir.

A+A-

 

Şevki Kıralp
HP Dış İlişkilerden Sorumlu MYO Üyesi ve Mağusa Milletvekili Adayı

sevkikiralp@gmail.com

 

Giriş

Bu özel sayıya konuk olarak parti vizyonumuzu anlatma davetinde bulundukları için Gaile dergisinin değerli yayın kurulu üyelerine şahsım ve partim adına teşekkür eder, 7 Ocak’ta gerçekleşecek genel seçimlere katılacak olan tüm siyasi partilere ve adaylara başarılar dilerim. Seçimin tüm halkımız için daha güzel günlerin başlangıcına vesile olmasını arzular, tüm Gaile okurlarına yılbaşı vesilesiyle mutlu yıllar dilerim. Umarım 2018 tüm insanlığa barış, huzur ve sosyal adalet içerisinde daha yaşanası bir dünya getirir. Bu yazıda partimin ülke meselelerinden bazılarına hangi çözüm önerilerini sunduğunu dile getirmeye çalışacağım.

Çalışma yaşamı

Kuzey Kıbrıs’ın çalışma yaşamında, özellikle de özel sektör çalışanları açısından kuralların gereğince uygulanmadığı hepimizin malumudur. Bu noktada sosyal adalet ve adil bir çalışma yaşamı için devletin denetleme ve kuralları uygulama görevinin eksiksiz biçimde yerine getirilmesi gerektiği görüşündeyiz. Örneğin, çalışanların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımlarının yatırılıp yatırılmadığını, gerçek ücret miktarı üzerinden yatırılıp yatırılmadığını, ek mesai ücretlerinin gerektiği gibi ödenip ödenmediğini denetleyerek çalışma yaşamı kurallarının uygulanmasını sağlamayı devletin temel yükümlülükleri arasında görmekteyiz. Bu noktada kuralları layıkıyla uygulamak için göreve talibiz. Çalışanların prim yatırımlarının gerçek ücret üzerinden yapılmasını, devletin etkin denetim ve tahsilat yapmasını sağlamak için tek tip bordro uygulamasına geçmeyi amaçlıyoruz. Böylece, çalışanların ücretlerine dair Vergi Dairesine, Sosyal Sigortalara ve İhtiyat Sandığına sunulacak bilgilerin birbiriyle tutarlı olmasını ve gerçeği yansıtmasını sağlayacağız. Ülkemizde son zamanlarda öğrenci çalışma izinli insanların fiilen tam-zamanlı işlerde çalıştırıldığına tanık olmaktayız. Bu şahısların yarı-zamanlı işlerde çalıştırılması yasaldır ancak kâğıt üzerinde yarı-zamanlı olarak gösterilerek fiiliyatta tam-zamanlı çalıştırılmaları yasalara aykırıdır. Bu noktadaki yasa dışı çalıştırmaları önleyeceğiz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çalışma yaşamıyla ilgili olarak uzun zamandır tartışılan konuların başında özel sektörde sendikalaşma özgürlüğü gelmektedir. Meclis uzun bir zaman önce özel sektör çalışanlarının örgütlenme ve sendikalaşma özgürlüklerinden yararlanmasını öngören Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmelerini onaylayarak yasa haline getirmiştir. Devlet bu açıdan özel sektör çalışanlarının sendikalaşma hakkından yararlanmalarının önünde bulunan bazı fiili engelleri ortadan kaldırmakla yükümlüdür. Özel sektör çalışanlarının bu özgürlükten yararlanabilmeleri için öncelikle Çalışma Dairesi’ne personel (özellikle müfettiş) takviyesi yapılmalıdır ki, çalışma yaşamı kurallarının uygulanıp uygulanmadığı layıkıyla denetlenebilsin. Ayrıca, İş Yasası ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen ilgili ceza ve tazminatların (örneğin haksız yere işten çıkarılmaya ilişkin olarak) ağırlaştırılması özel sektör çalışanlarına sendikalaşma yolunda güvence sağlayacaktır. Halkın Partisi olarak bu tür adımları atarak özel sektörde sendikalaşma özgürlüğünün kâğıt üzerinde kalmasına sebep olan fiili durumu değiştirmekte kararlıyız.

Döviz kriziyle mücadele

Ülkemiz ekonomisinin yaşadığı en önemli sorunların başında Türk Lirasının döviz karşısında aşırı değer kaybetmesi gelmektedir. Bu noktada, almayı ön gördüğümüz bazı önlemler vardır. Her şeyin başında, ülkemizdeki Fiyat İstikrar Fonu’nun amacına uygun biçimde kullanılmasını sağlayacağız. Her birimizin akaryakıta ödediğimiz paranın neredeyse yarısı bu fona aktarılmaktadır. Böylelikle fonda ciddi bir miktar birikmektedir. Bu fonun amacı dövizin TL karşısında yükselmesinden kaynaklanan hayat pahalılığından vatandaşı korumaktır. Fonu bu çerçevede kullanarak akaryakıt, tüp gaz ve temel gıda maddelerinde fiyatların yükselmesini engelleyeceğiz. Bunun yanında döviz cinsinden yapılan ithalatlarda vergi hesaplamaları maksadıyla kullanılan döviz kurlarını sınırlı sürelerle sabitleyerek pahalılıkla mücadele edeceğiz. Ayrıca KIB-TEK’in trafo katkı payı ve benzeri hizmetlere uyguladığı Sterline bağlı bedelleri ve kamuya ait taşınmaz malların kiralarını TL’ye çevireceğiz. Döviz borçlarının TL’ye dönüştürülmesinde kredilendirme belgelerini Pul Vergisi’nden muaf tutacak, konut kiralarının TL cinsinden yapılmasını teşvik etmek için Taşınmaz Mal Kira Stopajı oranında makul indirime gideceğiz.

Engelsiz Yaşam

Ülkemizdeki adaletsizliklerin en çok mağdur ettiği insanların başında hiç kuşkusuz engelli bireyler gelmektedir. Engelli bireylere dair koruma ve istihdam yasasını Meclis’in iç hukuk haline getirdiği BM Engelli Hakları Bildirgesine uygun biçimde düzenleyeceğiz. Engelli vatandaşlarımızın kamuda çalışırken yaşadıkları eşitsiz ve haksız durumları ortadan kaldıracak, sınavla istihdam edilmelerini ve eğitim durumlarına göre yükseltilmelerini sağlayacağız. Engelli bireylerin özel sektörde istihdam edilmelerine dönük olarak teşvik edici politikalar izleyecek, engelli insanlarımızın iş kurabilmesine önayak olacak mevzuat değişikliği yapacağız. Engelli bireylerin kamuya açık alanlardan ve kamuya yönelik hizmetlerden yararlanmasına mani olan ulaşım, dolaşım ve erişime dair eksiklikleri gidereceğiz. Yapılacak yeni kamu binaları ve kamuya açık yeni binalarda bu tür eksikliklerin olmamasını zorunlu hale getirecek, makul bir süre içerisinde bütün kamu binalarını bu şekilde dönüştüreceğiz. Ortopedik ve/veya nörolojik engelli vatandaşlarımızın özel araç alırken tüm vergi, resim ve harçlardan muaf olmalarını sağlayacağız. Oluşturacağımız e-devlet sistemi ile engelli vatandaşlarımızı bürokratik zorluklardan kurtaracağız. Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin eğitim aldıkları okullarda eğitim kalitesini artıracak ve sınıfların aynı yaş grubundan öğrencilerden oluşmasını sağlayacağız.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Ülkemizde herkesin din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet ve cinsel yönelim üzerinden herhangi bir ayrımcılığa uğramayacağı, özgür bir vicdana ve yurttaşların eşitliğine dayalı bir kamu alanı inşa etmek bizler için oldukça önemli bir hedeftir. Toplumsal cinsiyet eşitliğine dönük adımların atılabilmesi için ilgili bütün paydaşlarla istişare içerisinde bir ulusal eylem planı hazırlayacağız. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesini faaliyete geçireceğiz. Şiddeti önleme ve danışma merkezleri ile sığınma evleri kuracak, Telefonla Yardım Hattının etkin biçimde çalışmasını sağlayacağız. Gece kulüplerinde seks köleliğine son verecek, insanların iradeleri dışında, bilmedikleri bir dilde sözleşme imzalayarak, seyahat özgürlükleri yok sayılarak ya da çalıştıkları mekânda kalmak zorunda bırakılarak çalıştırılmalarını engelleyeceğiz.

Kolay Konut Edindirme Projemiz

Ülkemizdeki ekonomik koşullar gençlerimizin konut edinmesini giderek zorlaştırmaktadır, ancak bu zorlukların aşılmasını sağlamak hükümetlerin boynunun borcudur. Halkın Partisi olarak hem kırsal hem de kentsel bölgelerde yerli müteahhitlerin yapacağı çevreye duyarlı yapılarla, uzun vadeli ve uygun ödeme imkânlarına dayalı olarak, gençlerimizin konut sorununu çözeceğiz. Bu noktada, ülkemizdeki egemen siyasal anlayışın bir tür rant aracı haline getirdiği “kırsal kesim arazisi dağıtma” yöntemini terk edecek, gerek köylerdeki, gerekse şehirlerdeki gençlerimizin ev sahibi olabilmelerini mümkün kılacağız.

Türkiye ile İlişkiler

Bize göre, Türkiye müttefikimiz ve dostumuzdur. Öte yandan, Kıbrıs Türk toplumunun (aralarında hiçbir ayrım yapılmaksızın bütün KKTC vatandaşlarının) kendisini kendi siyasi iradesiyle yönetmesi de vazgeçilmez bir esastır. Kıbrıs Türk siyasetine bu ilkenin egemen olmasını ve Türkiye ile ilişkilerimizin eşitler ilişkisi haline gelmesini sağlayacağız. Merkez Bankası, Sivil Savunma ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı yöneticilerinin KKTC hükümeti tarafından KKTC vatandaşları arasından atanmasını sağlayacağız. Türkiye’nin Kıbrıs İşlerinden de Sorumlu Devlet Bakanı olduğu gibi, KKTC hükümetinin bir bakanını Türkiye ile İlişkilerden Sorumlu Bakan olarak görevlendireceğiz.

Sivilleşme

Ülkemizde sivilleşme bağlamında istismara açık olmayan bir vicdani ret hakkını hayata geçireceğiz. Bazı askeri bölgelerin statülerini gözden geçirerek istihdam, yatırım, çevreyi koruma ve kamu yararı temelinde halkımızın kullanımına açacağız. Polis Örgütünü İçişleri Bakanlığına bağlayacağız. Yasal ve filli düzenlemelerle, Kuzey Kıbrıs’taki etkili kontrolün KKTC yürütme organına devredilmesini sağlayacağız.

Son söz

Bu toplumun her bir bireyi olarak, birbirimize karşı en önemli sorumluluklarımızın başında toplumsal özgüvenimizi güçlendirmek gelmektedir. “Bu memleketten hiçbir şey olmaz”, “böyle geldi böyle gider” ya da “zaten bizim yerimize başkaları karar veriyor” gibi edilgen ve haksız saptamaların yanılgısının omuzlarımıza bir yük olarak binmesine ve bizleri ilerlemekten alı koymasına izin vermemeliyiz. Gerek her birimiz birey olarak ayrı ayrı, gerekse de toplum olarak tarihimiz boyunca, bazı başarılara illa ki ulaştık.  Bunları hafife almak, küçümsemek, yok saymak ve kendi kendimizi bir tür edilgenlik sarmalına hapsetmek ciddi bir haksızlıktır. Bu memleketten çok şey olur. Yeter ki 7 Ocak seçimlerini iyi değerlendirelim ve siyasal irademizi temsil etme görevini bizleri pişman etmeyecek, yüzümüzü kara çıkarmayacak ve seçimlerden önce vaat ettiklerini gerçekleştirmeyi kendilerine sorumluluk bilecek insanlara verelim. Halkın Partisi olarak tüm derdimiz ve tüm gailemiz budur. Buna imkân vermek için adayız.

 

 

Bu haber toplam 1165 defa okunmuştur
Etiketler :
Gaile 448. Sayısı

Gaile 448. Sayısı

Önceki ve Sonraki Haberler