Solda gösteKaten n.com/ koduODIFY >
 • 0px;">
 • >
  Sağda gösteKaten n.com/ koduODIFY >
 • <"bodyrom" t"bodtai/div>
 • 23 °CEKTÖR<
  <<title>FERİHA ALTIOK’TAN… Masmavi Bir Başarı… “UÇURUMLU MAVİ ODAERİ<
 • rop="a&ggl57&Icopggl612&
  onclick="chhtmeFageSize('.type-mage" cccouu');hk.htm" tYazıyı büyül-rA+ERİonclick="chhtmeFageSize('.type-mage" cccoud');hk.htm" tYazıyı küçelf"-rA- Pazar
   N.comt">Clhit Patrong>>yükseği / kimse bilmez kime düştü / neye bacar öds"ce uçari- asılı kaldı boynundaİ yüreğin yanışı / nasıl hiçbir>kitapta / dokunst">taş da yana-g/ O, e">na-alsında / sen ıset=dıkça / çok ıset=dıkçaİ Kübiç>lsi / eski bir>n.coğraftı-g/ ct">proık coognda / eylelfdürşarYacomşma / yacomşma! / Kr &ı-ghyacomrınıg/ ct"kı-ıklr BaşaODAparp>***ir>değeg– yalf">ıg– /d/edeyse: ‘self">ak, oku>ak ve yaz>aktoo’ ibarer oet= bir>lf"irinşarTüm bunlr Ba>-hae ve m>Kthiş bir>b Bir Bayla (84) s>Analık bir>‘Armağt= Paketi’ oetrak bize sunduğuşarDaha elimizo alıp da ilk ş>ir"nav(yukr Badaki ş>ir) okurkenden, oktan-m sımsıcak bir>sevmi yumağBa>gibigyüreğimizo yer-hşe= bir>çalışmaİ proı>değegi do kapak t-birımının: Ümit İr &çı’nın yaptığBa>güzelim bir>çalışmaİ KHORA YAYINIİ Kitap bir>‘KhorarYayınışaODış. Dizgi: E. Sabih Benzetsel.f">Ana T-birımı:rÖm>Priniimm’de basıl>ışİ ir-habnde gayer b Bir Balı sanke ve benzetm>-ha'; .vi na: Ş>ir"n ölçelsü sözcük m>Kdür, diz> pggir, anke pggir?ODA diye sorsaomr: İMGEODA yanıtınıgveririmdthgetşarÇünkü anke, birbiri.co ilinii büyü>gibigyan yana getirmekşarVe, yan yana geten sözcük-haden>‘y/ww bir>pnom/ üretmekş iş>gir.ir"n ölçelsüd>Kübence.n anke-habn>güzelliğini ve çağrışım>gücelfel okur da duyums">alıdı-şarKb, işte bu da lf"irin b Bir Basına kal>ıştı-şarF.com/, bu konuda çok b Bir Balıdı-şarAmaİ hTabii, bu dhgek>değ>lsir>ki ş>ir>de sıcaklığBanıgyitir"cek ve okura soiuk duracakşarÇünkü, biline= bir>söz'; bu konuda: Hha'okur, ş>ir" y/wwden>okur ve yaratırşaODAparp>***ışlolur muyuz acabaİ hBe= bu sözün, büyük bir>ypnoışlık taşımadığBanıgsanıyori-İ ir: Dilden>y/ww bir>dil yarat>aktırşaoAds" scolor:#ff0000: 10gtrong>KIBRISALTIO NAMIK KEMAL EFSANESİ MAĞUSVİDA BİRrÖZGÜRLÜK ANITIİ >Bir>sünnerr>satıromrının ht=ınıgaklımda çiz>ana yaytrak okuduium bir>kitap'; .
  k targİ/> N">ık Ke>al Efsanesi20a’da bir>özgürlük AnıtışaODAbr       AKitap: A">k targrTürk YlaaasmaliğirYayınış oetrak çık>ışlve:
  Rcomşa>çalışımı ile hayar bulmuşİ rVe, gerçeke" do: Hhm Edebigthg do gerçek ve çok önemlw bir>misafirimizi">– maalesef süngelf – hapisş oes/ da N">ık Ke>alODTi">(38)ghylık ‘K>k targrSüngelflüğüş - ">k targİa kalebent oetrak ke-mesi – Ve, burada geç>rdiğirgelflhabn>– anıomrının bize armağt=ıdı-şarBu üç>değegımız.comafındanşakitap'yayına hazırl"=ırkengyitirmişlolm">ızşar(280) s>Analık kitabın her s>Anası>değilşarHer>satırBa>yüreğini burkuyorşaÖZGÜRLÜK SEMBOLÜşaKtfe= bu kitabı alın ve okuyunşaki çok etkaten"ceksle=zşa20a HalkıA+ ">k targrTürk Aydınlr Ba>gibişarÖzellikle do İrmidevral>lsında">oonr/, o dönembn>aydınlr Ba, N">ık Ke>alODTi": Zalim oes/ da ne r>Ktbo bî-perva / yine bünyâd-ı>zulmel biz yıktrız./ Merkez-igtâke atsaomr bizi / Küre-> arzı patl &ı-gçıktrız!ş ş>ir"na,>kt> oetrak b/wwmsemişlhaİ rVe, roplumu bilinçlt> n çok önemlw olduiunu pnomdıklr Ba: Gayete + Telftro alanında bol bol kullan>ışomrdırşaODAparp>*** Nb>20alıomrlolm"k üz>k targlıomrlN">ık Ke>alODTi o kadar çok b/wwmseyip>sevmişlhasir>kiİ rNb>20a’ya>– İrmikoşulla-ght=ında: 15ANrt1953 yılında büyük bir>f">Sen ve coşkuyla>‘Onun büstünelş dikmişlhasirşaayıp: (1944) yılında N">ık Ke>al O>Rokulu açıl>ış.l..rBu okul (1952) yılında ‘lise’yeş dönüştür>Klmelştür.parp>***Öz>S>H:rBu kitaptan öğren"ceğimiz o kadar çok şey'; kiİ rSad ce, kitabın ylaaının değilşarOnunla ilmida zevkle okuyacaksınızşa
  Ai-du27182258hr-md">Adres K 202.f">ABasıGaleri">
  Godot’yu BeklerkenİM TV<>
  v>
  pan
  al-b-maymaz/a.com/ic-ilk-fantastik-hikayea"nauanlatiyor-92936-82258he-md"">