1. HABERLER

  2. ARŞİV

  3. FEDERASYONLAR KILIÇ-KALKANI KUŞANDI
FEDERASYONLAR KILIÇ-KALKANI KUŞANDI

FEDERASYONLAR KILIÇ-KALKANI KUŞANDI

Spor federasyonları ile KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) arasındaki tartışma giderek büyüyor. KKTC MOK’un yapısından rahatsız olan ve bu yapının değişmesi için harekete geçen 27 spor federasyonu önemli kararlar aldı. Şubat 2011 tarihinden beridi

A+A-

KKTC MOK’un mevcut yapısından rahatsız olan 27 spor federasyonu, tek adam zihniyetinde olan ve kendine rant sağladığına inandığı KKTC MOK’un değişmesi için yaptığı değerlendirme toplantısında beş önemli karar aldı

 

 

SONSUZA KADAR SÜRMEYECEK...  “12 Eylül 2011 tarihinden beridir KKTC MOK’un karşımıza çıkardığı tüm mesnetsiz engellemelere karşın sürdürdüğümüz, KKTC MOK’a üye olmak ve tüzük değişikliği yolu ile KKTC MOK’un IOC’nin kuralları ile Dernekler ve Birlikler Yasası’na uygun, siyasi baskılar ve entrikalardan arındırılmış, yasa altında kurulmuş bir yapıya kavuşturma çabanız sonsuza kadar süremeyecek”

 

DR.KÜÇÜK OYUNLARINI MOK DÜZENLERSE KATILMAYACAĞIZ… “Görev verilmesi halinde federasyonlar olarak, 2012 Dr. Küçük Spor Oyunları’nı 2009 ve 2010 yıllarında olduğu gibi Spor Dairesi ile uyum içerisinde, başarıyla ve liderimizin anısına yaraşır şekilde gerçekleştirmeye hazırız. Oyunların KKTC MOK tarafından geçtiğimiz yıl olduğu gibi başarısızlık ve şaibelerle dolu bir şekilde gerçekleştirilecek olması halinde, katılmayacağımız.

 

ÜYELİK AİDATLARI MOK YERİNE SPOR DAİRESİ’NE… Federasyonlar, KKTC MOK’a, 2012 yılı üyelik aidatının Spor Dairesi tarafından yatırılmasını talep eden ve gerekiyorsa bu meblağların federasyonların 2012 alacaklarından tahsil edilmesine onay verdiklerini içeren bir yazı  hazırlayarak Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na sunma kararı aldı

 

Spor federasyonları ile KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) arasındaki tartışma giderek büyüyor.  KKTC MOK’un yapısından rahatsız olan ve bu yapının değişmesi için harekete geçen 27 spor federasyonu önemli kararlar aldı. Şubat 2011 tarihinden beridir görevde olan KKTC MOK yönetiminin ülkenin en büyük spor oyunları olarak kabul edilen Dr.Küçük Uluslar arası Spor Oyunlarını yüzlerine düzenleyemediğini ve yüzlerine gözlerine bulaştırmak pahasına,  ayrılan bütçeyi kendi federasyonlarının ihyası için kullandığını iddia eden 27 spor federasyonu mevcut yapının değişmesi için mücadeleye devam edeceklerini açıkladılar. 

 

YOL HARİTASI OY BİRLİĞİ İLE ÇİZİLDİ 

 

Hasan Sertoğlu başkanlığında Aşkın Burcu, Saffet Barutçu ve Hüseyin Özün Yamaç’tan kurulu komitenin geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği bilgilendirme ve değerlendirme toplantısından sonra tüm federasyonlara bilgi verildiği belirtilerek, bu bilgiler ışığında KKTC MOK konusunda önümüzdeki dönemde federasyonların izleyeceği yol haritasının oy birliği ile kararlaştırıldığı açıklandı.

“Bizler 27 spor federasyonunun Başkan ve/veya temsilcileri olarak; Uluslararası Olimpiyat Komitesi IOC kurallarına ve Birlikler ve Dernekler Yasası’na aykırı tüzüğü ve bu tüzükte ısrarcı olan yönetiminin keyfi ve denetimden yoksun uygulamaları neticesinde yıllarca mağdur olan federasyonlarımızın bu sorunun çözümü için birlik, beraberlik ve kararlılık içerisinde olduğunu yetkililere ve kamuoyuna bir kez daha bildiririz” denilen açıklamada gelinen süreç şöyle özetlendi.

“Yasa değişikliğinin ardından 12 Eylül 2011 tarihinde toplanarak, bu yöndeki mücadelemizi KKTC MOK’a üye olmak ve tüzük değişikliğine gidilmek suretiyle çözmek kararı aldık. Üyelik başvuru belgelerimizi ve 27 federasyonun imzasıyla Tüzük Genel Kurulu talebimizi 4 Kasım 2011 tarihine göndermemize rağmen aylarca ne bir toplantıya çağrıldık ne de bir cevap alabildik. KKTC MOK yönetimi 2012 yılının Ocak ayında Genel Kurul tarihini belirledikten sonra federasyonlarımıza üyelik için başvurularımızın yeterli olmadığını bildirerek türlü mesnetsiz gerekçelerle federasyonların üyeliklerin engellemiştir. Bu yolla Şubat ayında arzu ettikleri gibi bir Genel Kurul gerçekleştirerek her zaman yaptıkları gibi kendi kendilerini kendi üye yazdıkları kişilerin oylarıyla seçtirmişlerdir.”  

 

“OY KULLANMA HAKKI GASP EDİLDİ”

 

“Buna rağmen üyelik aidatlarını yatırıp üye olmak isteyen federasyonlarımızdan bu kez keyfi olarak 2011 ve 2012 yıllarının aidatlarının istenmesi KKTC MOK yönetiminin federasyonları üye kabul etmeyerek mevcudu korumakta ne kadar ısrarcı olduğunun başka bir göstergesidir. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihi baz alarak bu tezi öne sürenler Federasyonların KKTC MOK Genel Kurulunda oy kullanma haklarının gasbedildiğini bu aidatlar ödenecekse Genel Kurulu’un da iptal edilerek tüm üye Federasyonların oy kullanacağı bir Genel Kurul gerçekleştirmeleri gerektiğini de bilmelidirler.”  

 

“KOLTUKLARINI KAYBETMEK İSTEMİYORLAR”

 

“KKTC MOK imzasıyla basına düşen talihsiz açıklamalar haklılığımızı bir kez daha kanıtlamaktadır. Koltuklarını kaybetmemek uğruna türlü engellerle federasyonları üye yapmayan zihniyet, federasyonların bir araya toplanarak konuyu konuşmalarına bile katlanamadığını gözler önüne sermiştir. Saygın ve özerk kuruluşların bu en doğal haklarını kullanmalarını anarşist tutum olarak niteleyen zihniyetin, çağdaş olimpik spor ruhunun başında ne işi var?” 

 

“5 ÖNEMLİ KARAR”

 

27 federasyonun oy birliği ile aldığı kararlar şöyle:

1)Girne Kaymakamlığı’nın yıllardır basınımızda ve kamuoyunda tartışılan, KKTC MOK tüzüğünün Dernekler ve Birlikler Yasası’na ve ayrıca Yönetim Kurulu’nun karar ve uygulamalarının KKTC MOK Tüzüğü’ne uygunluğunu denetleme görevini ivedilikle yerine getirerek, yetkililere ve kamuoyuna açıklama yapmaya çağrılmasına ve bu çağrının yazılı olarak yapılaması için seçilmiş komitemizin yetkilendirilmesine,

2)Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı’nın topluca ziyaret edilerek konu ile ilgili hazırlanan geniş raporumuzun sunulmasına ve yasa değişikliği dahil ter türlü önlemin alınmasının talep edilmesine,

3)Yalanların su yüzüne çıkması ve federasyonların tümünün KKTC MOK’a üyeliklerinin sağlanması amacıyla, tüm federasyonların 2012 yılı üyelik aidatının Spor Dairesi tarafından KKTC MOK’a topluca yatırılmasını talep eden ve gerekiyorsa bu meblağların federasyonların 2012 alacaklarından tahsil edilmesine onay verdiğimizi içeren bir yazının komitemiz tarafından hazırlanarak Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na sunulmasına,

4)12 Eylül 2011 tarihinden beridir KKTC MOK’un karşımıza çıkardığı tüm mesnetsiz engellemelere karşın sürdürdüğümüz, KKTC MOK’a üye olmak ve tüzük değişikliği yolu ile KKTC MOK’un Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin kuralları ile Dernekler ve Birlikler Yasası’na uygun, siyasi baskılar ve entrikalardan arındırılmış, yasa altında kurulmuş çoğu özerk federasyonlarımızın tümünü kucaklayarak, ülke sporunun önünü açacak özerk bir dernek yapısına kavuşturma çabamızın sonsuza kadar süremeyeceğinin hükümet ve devlet yetkililerine bildirilmesine.

Bu son gayretimizin de sonuçsuz kalması halinde, on binlerce sporcuya hizmet götüren ve yüzlerce spor kulübünün sorumluluğunu taşıyan federasyonlar olarak, birkaç kişinin yönetme ve rant hırsı nedeniyle arap saçına dönen, amaçlarının tersine sporumuzun önünü tıkayıp yıllardır sporcularımızın hakkını yiyen bir derneğin kaprislerine daha fazla katlanmak yerine Federasyonlar Birliği, Kuzey Kıbrıs Milli Olimpiyat Komitesi ve/veya başka bir oluşumla ülke sporunun toparlanarak çağdaş ve özerk bir yapıya kavuşturulabilmesi amaç ve sorumluluğunu yerine getirmek konusundaki kararlılığımızın açıklanmasına,

5)20 Eylül tarihine kadar gerekli finansmanın sağlanması ve önceden yapıldığı gibi görev verilmesi halinde federasyonlar olarak, 2012 Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları’nı 2009 ve 2010 yıllarında olduğu gibi Spor Dairesiyle uyum içerisinde, başarıyla ve Liderimizin anısına yaraşır şekilde gerçekleştirmeye hazır olduğumuzu belirten bir yazının komitemiz tarafından bizleri temsilen Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na sunulmasına. Bu yazıda ayrıca, oyunların KKTC MOK tarafından geçtiğimiz yıl olduğu gibi başarısızlık ve şaibelerle dolu bir şekilde gerçekleştirilecek olması halinde, katılmayacağımızı ve spor federasyonları olarak ilgili tarihlerde sosyal etkinliklerle Liderimizin yaşatılması için elden gelen gayreti göstereceğimizin belirtilmesine, karar verilmiştir.

 

1

Atletizm Federasyonu,

15

Judo-Hapkido-Kickboks Federasyonu

2

Avcılık Federasyonu

16

Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu

3

Basketbol Federasyonu

17

Hava Sporları Federasyonu

4

Badminton Federasyonu

18

Hentbol Federasyonu

5

Boks Federasyonu

19

Herkes İçin Spor Federasyonu

6

Bilardo Federasyonu

20

Okçuluk Federasyonu

7

Cimnastik Federasyonu

21

Su Sporları Federasyonu

8

Darts Federasyonu

22

Satranç Federasyonu

9

Eskrim Federasyonu

23

Tenis Federasyonu

10

Engelliler Federasyonu

24

Voleybol Federasyonu

11

Futbol Federasyonu

25

Üniversite Sporları Federasyonu

12

Futbol Tenisi Federasyonu

26

Yelken-Motor-Kürek Federasyonu

13

Güreş Federasyonu

27

Triatlon Federasyonu

14

Golf Federasyonu

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu haber toplam 679 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler