1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. Etkin denetim, sicil, kayıt ve istatistik zorunluluğu
Etkin denetim, sicil, kayıt ve istatistik zorunluluğu

Etkin denetim, sicil, kayıt ve istatistik zorunluluğu

Bakanlar Kurulu, Özel Hastane, Özel Dal Hastanesi, Özel Klinik, Özel Dispanser ve Özel Muayenehaneler (Denetim) Yasası’nın 5 maddesi kapsamında 5 farklı tüzüğü hayata geçirdi…

A+A-

Sağlıkta özel hastane ve sağlık kuruluşlarına etkin denetimin yanı sıra, açılma-çalıştırma koşullarını belirleyen, binaların nitelikleri, kadrolu personel sayısı, hastalara ilişkin kayıt, istatistik, sicil bilgilerinin tutulmasını sağlayacak çalışma tamamlandı.

Birden fazla katı olan binalarla ilgili mevzuata uygun olarak yangın merdiveni yapılması da zorunlu tutulacak.

Ayşe GÜLER

Sağlıkta özel hastane ve sağlık kuruluşlarına etkin denetimin yanı sıra, açılma-çalıştırma koşullarını belirleyen, binaların nitelikleri, kadrolu personel sayısı, hastalara ilişkin kayıt, istatistik, sicil bilgilerinin tutulmasını sağlayacak çalışma tamamlandı.

Bakanlar Kurulu, Özel Hastane, Özel Dal Hastanesi, Özel Klinik, Özel Dispanser ve Özel Muayenehaneler (Denetim) Yasası’nın 5 maddesi kapsamında 5 farklı tüzüğü hayata geçirdi.

5 tüzük değişikliği de 18 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeye göre; özel hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında yalnızca yatılı tedavi gören hastalara hizmet verecek ‘eczane’ sistemi uygulaması hayata geçecek.

Birden fazla katı olan binalarla ilgili mevzuata uygun olarak yangın merdiveni yapılması da zorunlu tutulacak.

Tüzüklerle özel hastaneye ve sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların sicil, kayıt ve istatistik bilgilerinin elektronik ortamda tutulması, bu yerlerde çalışacak kadrolu personel sayısının dağılımı da ayrıntılı şekilde belirtildi.

Yeni düzenlemede; özel sağlık kuruluşlarını denetleyecek heyet, izlenecek yöntem, denetimlerde aranacak hususlar ayrıntılı şekilde yer aldı.

5 farklı tüzük…

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Yasa’nın 5. 6. 8. 9. ve 12.’nci maddesi altında 5 farklı tüzük hayata geçti.

Yürürlüğe giren tüzükler şöyle: Özel Sağlık Kuruluşlarının Açılışlarının Düzenlenmesi Tüzüğü, Özel Sağlık Kuruluşlarının Fiziki Yapı ve Teknik Özellikleri Tüzüğü, Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalıştırılacak Personel ve Oluşturulacak Birimlerin Sayı ve Nitelikleri Tüzüğü, Hastalarla İlgili Tutulacak Sicil, Kayıt ve İstatistikler Tüzüğü, Özel Sağlık Kuruluşlarının Denetim Usul ve Esasları Tüzüğü.

Bina alt yapısı için 3 faktör zorunluluğu!

Özel Sağlık Kuruluşlarının Açılışlarının Düzenlenmesi Tüzüğü altında; özel sağlık kuruluşu açma ve çalıştırma izni başvuru kuralları belirlendi.

Yasanın 6’ıncı maddesinin (1)’inci fıkrasının (C) bendinin ve (2)’nci fıkrasının (Ç) bendi kapsamında

Özel Sağlık Kuruluşlarının Fiziki Yapı ve Teknik Özellikleri Tüzüğü hayata geçti.

Tüzük kapsamında özel sağlık kuruluşlarının bina altyapı standartları, hizmet üniteleri ve nitelikleri ile ilgili kurallar da belirlendi.

Buna göre; özel sağlık kuruluşlarının faaliyet gösterecekleri binaların yeri seçilirken, ‘jeolojik’, ‘meteorolojik’ ve ‘diğer’ olmak üzere 3 faktörün dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

Sağlık kuruluşları hizmet binasının sel yatağında veya yer altı sularına yakın bir yerde olmaması gerektiği yasada belirtildi.

Bununla birlikte seçilen arazinin temiz hava almasına, fazla rüzgara ve soğuğa maruz kalmamasına, güneş durumunun da dikkate alınması gerektiğine değinildi.

Hizmet binasının konumunun fazla gürültülü, dumanlı, çöplük, mezbaha, kanalizasyon arıtma tesisi gibi yerlere 500 metre yakın mesafede olamayacağı ifade edildi.

DENETİM HEYETİ, İZLENECEK YÖNTEM SIRALANDI… Yeni düzenlemede; özel sağlık kuruluşlarını denetleyecek heyet, izlenecek yöntem, denetimlerde aranacak hususlar ayrıntılı şekilde yer aldı.

En az iki ameliyathane…

Yeni düzenlemeye göre; özel hastane ve özel dal hastanelerinde cerrahi uzmanlık dallarının gerektirdiği en az iki adet ameliyat salonu ile uyandırma bölümü bulundurulması zorunlu tutuldu.

Ancak hasta yatak sayısı 30 ve altında olan ağız ve diş sağlığı dal hastaneleri ile göz hastalıkları dal hastanelerinde bir adet ameliyat salonu bulunabileceği belirtildi.

Yapılan çalışmada; ameliyathanelerin sterilizasyon çalışmaları ve kullanım alanlarına ilişkin noktalar da detaylandırıldı.

Üniteler…

Yeni düzenlemede; numune alma odası, merkezi sterilizasyon ünitesi, laboratuvar ve radyoloji hizmetleri, gözlem ünitesi, yoğun bakım ünitesi, acil ünitesi, tıbbi ve evsel atıklar ünitesi ile ilgili de detaylı bilgiler yer aldı.

Söz konusu ünitelerin nasıl düzenleneceği yasada belirtildi.

BİR İLK… ECZANE UYGULAMASI… Yeni düzenlemeye göre; özel hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında yalnızca yatılı tedavi gören hastalara hizmet verecek ‘eczane’ sistemi uygulaması hayata geçecek.

Bir ilk… Eczane uygulaması…

Yasada yapılan değişiklikle, özel hastane ve özel dal hastanelerinde yatılı hastaların ilaç ihtiyaçlarının teminini sağlamak için bir eczanenin hizmet vermesi kararlaştırıldı.

Söz konusu eczanede yalnızca yatarak tedavi gören hastalara hizmet vermesi, ayakta tedavi gören hastalara ilaç satışı yapmamak kaydı ile sadece kendi ihtiyaçları için bakanlığın izni ile ilaç bulundurabileceği ifade edildi.

Birden fazla katlı sağlık kuruluşlarına yangın merdiveni zorunluluğu

Daha önce kamuoyunda tartışılan, bazı sağlık kuruluşlarına idari para kesilmesine neden olan ‘asansörlerle’ ilgili olarak düzenleme yapıldı.

Buna göre; katlar arasındaki merdivenlerin sedye ile hasta çıkarabilecek nitelikte en az 1.50 cm genişlikte olması şartı getirildi.

Birden fazla katı olan binalarla ilgili mevzuata uygun olarak yangın merdiveni yapılması da zorunlu tutulan düzenlemede, bütün katlardaki koridor genişliklerinin en az 2 metre olması gerektiği belirtildi.

Ölü muhafaza dolabı ve morg…

Yatak sayısı 30’a kadar olan özel hastane ve özel dal hastanelerinde en az bir, 30 ila 50 arasında yatak sayısı olanlarda ise en az iki kapasiteli ölü muhafaza dolabı bulunulması zorunlu tutuldu.

 

Tek tek sayılar belirlendi…

Kadrolu sağlık çalışanları…

Yasa’nın 8. maddesi altında yapılan Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalıştırılacak Personel ve Oluşturulacak Birimlerin Sayı ve Nitelikleri Tüzükte; tabip, hemşire, ebe diyetisyen, tıbbi teknisyen, fizik mühendisi ve radyasyon fizikçisi, eczacı, fizyoterapist sayıları da tek tek belirlendi.

Buna göre; özel hastanelerde hizmet sunduğu uzmanlık dallarının her birinde en az bir uzman tabibin, cerrahi uzmanlık dalı bulunan özel hastanelerde en az bir anestezi ve reanimasyon uzmanı, ağız ve diş sağlığı hizmeti veren özel hastanelerde her diş ünitesi için en az bir diş tabibinin kadrolu çalıştırılması zorunlu tutuldu.

Çalışan sayıları…

Özel dal ve özel hastanelerde bir başhemşire, her 7 yatak sayısına bir hemşire, ameliyathanelerde her ameliyat masası için en az 1 hemşire, yeni doğan yoğun bakım ve yoğun bakımlarda her 3 yatak sayısına 1 hemşire, doğum kliniğinde en az 1 hemşire, her doğum masası için en az bir ebe veya hemşirenin çalıştırılmasının zorunlu olduğu belirtildi.

Söz konusu sağlık kuruluşlarında en az bir eczacının çalıştırılması veya hizmet alınması gerektiği kaydedildi.

Aynı şekilde, en az 1 diyetisyen, en az bir fizyoterapistin çalışması gerektiğine değinildi.

 

SİCİL, KAYIT VE İSTATİSTİK… Tüzüklerde özel hastaneye ve sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların sicil, kayıt ve istatistik bilgilerinin elektronik ortamda tutulacağı, bu yerlerde çalışacak kadrolu personel sayısının dağılımı da ayrıntılı şekilde yer aldı.

 

Sicil, kayıt ve istatistiki tutulma zorunluluğu…

Tüm bilgiler ‘kayıt’ altında…

Aynı yasanın 9’uncu maddesinin (3)’üncü fıkrası kapsamında Hastalarla İlgili Tutulacak Sicil, Kayıt ve İstatistikler Tüzüğü de hayata geçti.

Bu kapsamda hastalarla ilgili tutulacak sicil, kayıt ve istatistiklerin tutulma yöntemi, kayıtlara yazılacak veya geçirilecek ayrıntılı bilgilerle ilgili hususlar düzenlendi.

Tüzükle birlikte özel sağlık kuruluşları tarafından hastalarla ilgili tıbbi kayıt tutulacağı, muayene, teşhis ya da tedavi amaçlı başvuran hastalara yapılan tıbbi ve idari işlemlerin bilgilerine yönelik tıbbi arşiv kurulması kararlaştırıldı.

İstatistiki bilgilerin ayda bir bakanlığa gönderileceği belirtildi.

Her türlü kayıt işleminin elektronik ortamda tutulacağı, hastalara sunulan hizmetlerle ilgili ayrıntılı

belge ve fatura verilmesi zorunlu tutuldu.

Denetim heyeti, yöntem ve aranacak hususlar…

Yasanın 12’nci maddesinin (3)’üncü fıkrasının verdiği yetki kapsamında; Özel Sağlık Kuruluşlarının Denetim Usul ve Esasları Tüzüğü çıkarıldı.

Tüzük kapsamında denetim heyeti, yöntemi, denetimlerde aranacak hususlar ayrıntılı şekilde yer aldı.

Özel sağlık kuruluşlarını inceleyecek Denetim Heyeti’nde müdür, başhekim ve denetlenecek ilgili sağlık kuruluşlarının faaliyet alanına göre bakanlık tarafından belirlenecek en az bir tabipten oluşacağı belirtildi.

Gerek olması durumunda konusunda uzman kişi veya kişilerin kurul tarafından Denetim Heyeti’ne dahil edilebileceği de ifade edildi.

yeniduzen-satin-aliniz-435.jpg

 

 

Bu haber toplam 1216 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler