1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Erhürman: “HUKUKA AYKIRI”
Erhürman: “HUKUKA AYKIRI”

Erhürman: “HUKUKA AYKIRI”

CTP-BG Milletvekili Tufan Erhürman, Yurt Dışı Koordinasyon Ofisinin Kurulması ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşma’nın geçerli olması için Meclis’ten geçmesi gerektiğine işaret etti…

A+A-

YENİDÜZEN (Özel)

CTP-BG Milletvekili, hukukçu Tufan Erhürman, “Yurt Dışı Koordinasyon Ofisinin Kurulması ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşma”nın geçerli olması için Meclis’ten geçmesi gerektiğine işaret etti.

60’ı aşkın sivil toplum örgütünün de “geri alınmasını” talep ettiği Türkiye’den ‘koordinasyon ofisi kurulması’ kararı, dün Meclis’e taşındı.
Milletvekili Erhürman, bu konudaki Bakanlar Kurulu kararının geçerli olmadığını iddia etti.

Erhürman, 5 yıllık bir anlaşmayla ilgili 1 yıllık uygulama kararının zaten hukuka aykırı olduğunu belirtirken, “Bu anlaşma şu anda yürürlükte değildir. Bu anlaşmayı uygulayan kimse, hukuksal sorumluluğunu da yüklenir. Bakanlar Kurulu kararı geçerli değildir. Bunun yürürlükte olması için Meclis’ten geçmesi gereklidir” şeklinde konuştu.

Erhürman, “Burada hukuka uymamak bir teamül haline gelmiştir” dedi.

Yasalarda değişiklik yapacak anlaşmaların Meclis’ten geçirilme zorunluluğu bulunduğuna vurgu ypan Erhürman, “Bir an önce her iki anlaşma da Meclis’e getirilmelidir. İrade ortadadır. Çoğunluk oyuyla geçer ya da geçmez” dedi.
Erhürman, anlaşmanın KKTC iç yasal süreçlerinden geçmediği için geçerli olmadığını, bu nedenle de karşı tarafta karşı hiçbir yükümlülük bulunmadığını söyledi.

‘Yürürlüğe girmesi için gerekli iç yasal usuller tamamlanmalı’

TC Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Dışı Koordinasyon Ofisinin Kurulması ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşma’nın 12 Mart 2014 tarihinde imzalandığını anımsatan Erhürman, anlaşmada, ‘yürürlüğe girmesi için gerekli iç yasal usullerin tamamlandığını birbirilerine diplomatik yollarla bildirdikleri yazılı bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girecektir’ denildiğine işaret etti.

TBMM’den geçti, KKTC’de Meclis’e gelmedi…

Anlaşmanın 5 yıllık süre ile yürürlükte kalacağının da belirtildiğine işaret eden Erhürman, TBMM’nin onayı uygun bulma yasasını 22.Ocak 2015 tarihinde kabul edip yasanın da 3 Şubat 2015 tarihinde yürürlüğe girdiğini ifade etti.

KKTC’de ise anlaşmanın onaylanması için bir uygun bulma yasası çıkarılmadığına dikkat çeken Erhürman,  Bakanlar Kurulu’nun 7 Ocak 2015 tarihinde aldığı bir kararla konuyla ilgili daha önceki Bakanlar Kurulu kararının tadil edildiğine dikkat çekti.

Bakanlar Kurulu kararında, Anlaşma’nın “tarafların oluru ile bir yıl süre ile uygulanmasına ve söz konusu kararın bu yönde tadil edilmesine karar” verildiğinin belirtildiğine de işaret eden Tufan Erhürman, bu kararın GEÇERLİ OLMADIĞINI belirtti.

“Uygulanabilmesi için Meclis’in onaylanmasını bir yasa ile uygun bulması gerekir”

Anlaşmanın KKTC’de uygulanabilmesi için öncelikle Anayasa’nın 90’ıncı maddesinin (1)’inci fıkrasına göre Cumhuriyet Meclisi’nin bu anlaşmanın onaylanmasını bir yasa ile uygun bulması gerektiğine vurgu yapan Erhürman, böyle bir yasa tasarısının Cumhuriyet Meclisi’ne sunulmadığından, Anlaşma’nın da yürürlüğe girmediğini belirtti.

“Usulüne uygun onaylanmadı…”
Bu durumda anlaşmanın uygulanmasının da mümkün olmadığının altını çizen Erhürman’ın ifadeleri devamla şöyle:
“Eğer Bakanlar Kurulu’nun 7 Ocak 2015 tarihinde aldığı kararla murat edilen Anlaşmanın 7’nci maddesindeki 5 yıllık sürenin değiştirilmesi ise, böyle bir değişikliğin bu kararla yapılması da mümkün değildir çünkü Anlaşmanın 7’nci maddesinin 3’üncü fıkrasına göre Anlaşmanın değiştirilmesi ancak iki tarafın karşılıklı olarak imzalayacağı bir protokolle mümkündür. Bu noktada tarafların şifahi anlaşması ya da “olur”u geçerli değildir.

Kısacası bu Anlaşma usulüne uygun olarak onaylanmadığından şu anda KKTC hukukunda bir sonuç doğurması ya da uygulanması mümkün değildir. Eğer bu Anlaşmanın uygulanması isteniyorsa, aynen TC’de yapıldığı gibi bir yasa tasarısı hazırlanması, Meclis’e sunulması ve Meclis’in bunu yasalaştırması gerekir.”

“Yurtlarla ilgili protokol şu anda KKTC’de yürürlükte değildir”

Anlaşma ile ilgili dikkate getirilmesi gereken bir diğer hususun da, Anlaşma’nın (3)’üncü maddesinin (g) bendi olduğuna işaret eden Erhürman, bu bentte, KKTC’nin ilgili Bakanlığı ile 10 Şubat 2012 tarihinde imzalanan ve her iki ülke Bakanlar Kurulu’nca onaylanarak yürürlüğe giren protokolden söz edildiğine ve bu Protokol’ün Ofis tarafından yürütüleceğinin belirtildiğine dikkat çekti.

Erhüman, sözü edilen protokolün, KKTC adına dönemin Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dürüst ile TC adına dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç arasında imzalanan TC Hükümeti ile KKTC Hükümeti arasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından KKTC’de Yurt Açılması, İşletilmesi ve Yönetimi ile İlgili Protokol’ olduğunu belirtti.

Erhürman’ın ifadeleri devamla şöyle: “Bu Protokol’ün 8’inci maddesine göre, “YURTKUR, Bakanlığın da görüşünü alarak yurt ihtiyacı bulunan yerlerde kız, erkek veya karma olmak üzere birden fazla yurt müdürlüğü kurabilecek” ve Protokol’ün 5’inci maddesine göre yurtlar, YURTKUR tarafından görevlendirilecek personel tarafından yönetilecek ve işletilecektir.

Oysa 56/1993 tarihli Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Yasası’nın 5’inci maddesinin 7’nci fıkrasına göre, “... yurtların açılışı ile ilgili müracaatları kabul etmek, incelemek ve ilgili yasa, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen koşulları yerine getirenlere Bakanlık adına izin vermek” Daire’nin görevidir.

Yani YURTKUR’a Daire’den izin almaksızın, sadece Bakanlığın görüşünü alarak yurt açma izni veren Protokol’ün 8’inci maddesi, 56/1993 tarihli Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Yasası’nda bir değişiklik yapmaktadır.

KKTC Anayasası’nın 90. maddesinin (4)’üncü fıkrasına göre, “KKTC yasalarına değişiklik getiren her türlü antlaşmaların yapılmasında birinci fıkra kuralları uygulanır”. Yani böyle bir anlaşmanın onaylanabilmesi için Meclis’in onayı bir yasayla uygun bulması gerekir. Oysa ortada böyle bir yasa yoktur. Bakanlar Kurulu 22 Şubat 2012 tarihinde aldığı bir kararla Protokol’ü onaylamıştır ancak bu karar geçerli değildir çünkü bu Protokol’ün yürürlüğe girmesi ancak Meclis’in çıkaracağı bir onay yasasıyla mümkün olabilir.

Bu durumda Anlaşmanın 3. maddesinin (g) bendinde aktarılan bilgi doğru değildir ve yurtlarla ilgili protokol şu anda KKTC’de yürürlükte değildir. O nedenle Ofis kurulsa bile bu protokolü uygulaması mümkün olmayacaktır”.

“Kanımca her iki Bakanlar Kurulu kararı da KKTC Anayasası’na aykırıdır”
Ortada yürürlükte olmayan iki ayrı uluslararası anlaşma olduğuna ancak Bakanlar Kurulu’nun her ikisinin de uygulanmasına karar verdiğine işaret eden Tufan Erhürman,  “Kanımca her iki Bakanlar Kurulu kararı da KKTC Anayasası’na aykırıdır” şeklinde konuştu.

Bu aykırılığın derhal giderilmesi ve anlaşmaların onaylanmasını uygun bulma yasa tasarılarının Cumhuriyet Meclisi’ne getirilmesi gerektiğine vurgu yapan Erhürman, bu Anlaşmaların KKTC’de uygulanmasının, ancak bu yasaların Cumhuriyet Meclisi’nden geçmesinden sonra mümkün olabileceğinin altını çizdi.

Erhürman,  Aksi halde bu anlaşmaları uygulayanların, örneğin Daire’den izin almaksızın yurt açmaya kalkışanların, KKTC hukukunu ihlal etmiş olacaklarına vurgu yaptı.

Bu haber toplam 1906 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler