1. HABERLER

  2. DERGİLER

  3. ELA yeni yerine taşındı
ELA yeni yerine taşındı

ELA yeni yerine taşındı

ELA yeni yerine taşındı

A+A-

 

20008 yılında kurulan ELA Özel Eğitim Merkezi, geçtiğimiz haftalarda daha iyi hizmet verebileceği yeni binasına taşındı.
Eğitim Koordinatörü İzlem Dürüst, eğitim merkeziyle ilgili bilgiler verdi;                                                           
“Farklı gelişen çocukların topluma kazandırılması düşüncesiyle yola çıkan ELA Özel Eğitim Merkezi de bu amaçla 2008 yılında Lefkoşa’da kuruldu. Kurumumuz, ülkemizde yüzlerce özel gereksinimli bireyin hayatında önemli rol oynamaktadır.  Başlangıçta daha küçük bir binada hizmet veren ELA, artan özel eğitim ihtiyacını karşılayabilmek ve daha donanımlı hizmet verebilmek amacıyla geçtiğimiz hafta yeni yerine taşındı.”

Merkezde eğitim verilen alanları da sıraladı İzlem Dürüst;
“Yaygın Gelişimsel Bozukluk (otizm), Kromozom Anomalileri, Serebral Palsy, Zihinsel Gerilik, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite, Özel Öğrenme Güçlüğü, Fiziksel Yetersizlik, İşitme ve Konuşma Yetersizliği, Görme Yetersizliği, Okul başarısızlığı ve Davranış Problemleri yaşayan bireylere; Akuaterapi, Fizyoterapi, Ergoterapi, Müzik Terapi, Dil ve Konuşma Bozuklukları Terapisi, Duyu Bütünleme, Beden Eğitimi, Bireysel Eğitim, Grup Eğitimi hizmeti sunmaktadır. Bunun yanında aile eğitimi ve gölge öğretmen eğitimi hizmeti de kurumumuz tarafından yürütülmektedir.”

MERKEZDE UYGULANAN TERAPİLER
Merkezin Eğitim Koordinatörü İzlem Dürüst, özel eğitim merkezinde uygulanan terapiler hakkında da açıklamalar yaptı;    
Akuaterapi su içerisinde suyun çeşitli özelliklerinden faydalanılarak yapılan egzersizler olarak tanımlanabilir. Deneyimli bir terapist tarafından bireye özel olarak belirlenen aktiviteler yapılan bir terapi yöntemidir. Akuaterapi bireyin özgürce daha fazla hareket edebilmesine, daha kontrollü ve yavaş hareket edebilme becerisine, yoğun duyu girdisiyle mental uyanıklılığına, postüral ayarlamalar için daha uzun düşünme zamanına, öz güven ve öz saygının artmasına, bağımsız hissetmesine fırsat tanır.

 
  Ergoterapi yaralanma veya hastalık nedeniyle bazı işlevlerini kaybetmiş kişilerin, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlıklarını artırmak için giyinme, kendine bakım, mobilite  ve yemek yeme gibi becerileri  mevcut kapasite ile yapılabilmesine yardımcı özel yöntemlerin öğretilmesi (örneğin yataktan tekerlekli sandalyeye geçiş için yöntemler, tek el yöntemi ile aktivite eğitimi vb.) Aynı amaçla kendine yardım araçları ve bu araçların kullanımının eğitiminin yapılması (örneğin kavraması olmayan kişiler için sapları değiştirilmiş çatal bıçak, gövde dengesi ve uzanma becerisi olmayan bir kişi için uzun saplı tutacak, tekerlekli sandalye ve araba uyarlamaları vb.) Ev rehabilitasyonu ve ev düzenlemeleri (örneğin, fiziksel yeters,  için evde düşmeyi önleyici, emniyetli ve bağımsız yaşamı kolaylaştırıcı  eşyaların yeniden yerleşimi, banyo,  tuvalet ve diğer odalarda tutunma barlarının yerleştirilmesi, tekerlekli sandalye kullananlar için rampaların ve diğer mimari düzenlemelerin yapılması).Görme engelliler ve az görenler için bağımsızlığı sağlayıcı özel ergoterapi eğitimlerinin verilmesi ve çevresel düzenlemelerin yapılması. Otizm, Serebral palsi, kas hastalıkları, inme, zihinsel gerilik, ortopedik yaralanmalar gibi çeşitli bozukluklarda,  fonksiyonel aktivite eğitimi ve duyu bütünlüğü tedavisi ile fonksiyonel gelişim ve toplumsal katılımın artırılması, nörolojik bozukluklarda bilişsel ve fiziksel fonksiyonlar için özel tedavi yaklaşımlarının uygulanması , psikiyatrik bozukluklarda günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı geliştirici, toplumsal katılımı sağlayıcı iş ve uğraşı aktiviteleri anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı  geliştiren  kişi merkezli bir terapidir. Ergoterapinin temel amacı kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını artırmak ve ince motor becerilerini geliştirmektir.

  Müzik Terapi, bireylerin fiziksel, psikolojik, sosyal ve zihinsel ihtiyaçlarını karşılamada müziği ve müzik aktivitelerini kullanan uzmanlık dalıdır. Müzik, merkezi sinir sistemi ve beyin kabuğunda yer alan düşünme, öğrenme, konuşma, beden kontrolü ile ilgili merkezleri uyarmaktadır ve bu alandaki gelişmeleri desteklemektedir. Bu nedenle özel gereksinimli bireylerin eğitiminde oldukça faydalı bir terapi yöntemidir.

  Duyu Bütünleme, günlük hayatta kullanılmak üzere vücudumuzdan ve dış dünyadan alınan bilginin beyin seviyesinde organize edilerek kullanılır hale getirilmesi işlemine verilen isimdir. Beyin fonksiyonlarının çalışmaya başlaması için ‘duyu’ alması gerekir. Sinir sistemi fonksiyonu ile beyin organizasyonu birleşerek ‘duyu bütünlemesini’ oluştururlar. Beyin; duyuları birleştirmek, duyusal girdiyi işlemek ve organize etmek görevlerini yapar. Sinir sistemi; vücuttan ve çevreden gelen duyuları alma, organize etme ve günlük yaşam aktiviteleri oluşturma görevlerini yapar. Duyu bütünlüğü fonksiyon bozukluğunun işaretleri şöyledir: Hiperaktivite, dikkat bozuklukları, davranışsal problemler, sosyal problemler, psikolojik problemler, işitme problemleri, konuşma problemleri ve konuşma gecikme, motor koordinasyon problemleri, okulda öğrenme güçlükleri, ergenlik ve erişkinlik (adolesan) problemleridir.      
 

  Dil ve Konuşma Terapisi,  dil ve konuşma bozuklukları çocuklarda önemli bir oranda görülen ve sosyal ilişkilerini, akademik başarılarını ve duygusal gelişimlerini ciddi düzeyde etkileyen sorunsal bir alandır. Bu nedenle yaşanan bu tür zorlukların erken dönemde ele alınması çocuğun yaşam kalitesini olumlu yönde etkileyecektir. Belirli bir yaşa geldiği halde konuşmaya başlamama, yaşıtlarına göre gelişiminde geride kalma, işaretle ya da tek sözcüklerle iletişim kurmaya çalışma, cümle kuramama, kekeleme, konuşma seslerinin bazılarını söylememe, sesin normalden kısık ya da farklı çıkması, anlaşılmayı etkileyecek düzeyde hızlı konuşma, sesleri ve/veya heceleri yutma  gibi durumlarda konuşma terapisine ihtiyaç duyulmaktadır.
Dil ve Konuşma Terapisi çeşitli alanlarda da hizmet veriyor…
Kekemelik, gecikmiş konuşma, iletişim bozuklukları, artikülasyon ve fonolojik bozuklukları, konuşma terapisi almaya uygun grupta olan yaygın gelişimsel bozukluklar, gelişimsel yetersizliği olan çocuklara, işitme kayıplı çocuklara, yarık damak ve dudak, özgün dil bozukluğu ve apraksili bireylere dil ve konuşma terapisi verilmektedir.

FARKLI YÖNTEMLERİN HARMANI

  ELA Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde çocuk; farklı alanlardan uzmanlar (özel eğitim uzmanı, ergoterapist, fizyoterapist, dil terapisti, beden eğitimi, psikolojik danışma…) tarafından bir bütün olarak değerlendirilir ve ihtiyaçları belirlenir. Eğitimler süresince aile, hem çocuğun sınıf içi eğitimini izleyerek çocuğun eğitimine aktif olarak katılma imkânı bulmakta hem de uzmanlarımız tarafından eğitim sürecinde sürekli olarak bilgilendirilerek sürecin bir parçası haline getirilmektedir. Kurumumuzda, tüm dünyada etkililiği kanıtlanmış olan farklı yöntemler harmanlanarak çocuklarımıza eğitim hizmeti sunulmaktadır.
  
Merkezimizde özel eğitim çalışmaları, okul-ev-merkez ekseninde ve ailenin katılımı sağlanarak yürütülmektedir. Tüm eğitim sürecinde öğrencinin devam ettiği okul (kaynaştırma) ile işbirliğine girilerek çocuğun yaşam kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir.
Seanslar, eğitim koordinatörleri önderliğinde, alanında uzman ve tecrübeli eğitimcilerden/terapistlerden oluşan ekibimiz tarafından, çocuğun öncelikli ihtiyaç ve gereksinimleri göz önünde bulundurularak uygulanmakta, gereksinimi olan alanlarındaki gelişiminin desteklenmesi hedeflenerek sürdürülmektedir. Her çocuğun eğitimden günde kaç seans yararlanacağı yapılan değerlendirmelerden sonra kararlaştırılmaktadır. 
Yeni bilimsel bilgi ve gelişmeleri takip ederek, yenilikleri uygulama alanlarına entegre eden, sürekli katıldığımız eğitimlerle kendini geliştiren bir ekip olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
Farklı gelişim gösteren çocuklar ve ailelerinin, kaliteli yaşam ve eğitimlerinin sürdürülmesi, bilimsel, çağdaş, ilkeli hizmetler sunan ve alanında lider bir kurum olabilme amacıyla çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Bu haber toplam 1653 defa okunmuştur
Adres Kıbrıs 287. Sayısı

Adres Kıbrıs 287. Sayısı

Önceki ve Sonraki Haberler