1. YAZARLAR

 2. Salih Sarpten

 3. Eğitimde Yeniden Yapılanmaya Doğru
Salih Sarpten

Salih Sarpten

Yazarın Tüm Yazıları >

Eğitimde Yeniden Yapılanmaya Doğru

A+A-

Bir ülkenin çağdaş yaklaşım ve değerlere doğru değişimini gerçekleştirmesi ve ekonomik kalkınması, o ülke halkının kişisel ve toplumsal gelişmesine bağlıdır. Bu gelişmenin temeli de “Nasıl bir insan, nasıl bir toplum istiyoruz?” sorusuna verilen yanıtta saklıdır. Bu soruyu yanıtlamak da eğitimin işidir.

KKTC olarak izolasyonlar atlında yaşasak da gerek ekonomik, gerekse sosyal yaşamdaki küreselleşme eğitimin önemini daha da artmıştır. Eğitim sisteminin ülke kaynaklarının büyük bir kısmına ihtiyaç duyduğu göz önüne alınırsa, bu önemin büyüklüğü daha da iyi anlaşılır. İşte tam da bu nedenle;  eğitim, rast gelelikten uzak, ciddi plânlama ve programlamayı gerektiren bir iştir. Eğitim maksatlıdır. Eğitimin öngörülen değişimi ve gelişimi başarma, belirlenmiş hedeflere ulaşmak gerekliliği vardır.

Her alanda olduğu gibi eğitim yönetiminde de herhangi bir sorunla karşılaşmamak mümkün değildir. Ancak yönetici de bu sorunların çözümü için vardır… Aslında sorun çözme bir yetidir. Bu yetiye sahip olmayan yöneticiler herhangi bir sorunla karşılaştıkları zaman kendi iç dünyalarına göre tepkide bulunurlar. Bu tepkiler de yeni sorunları ortaya çıkartır. Çoğu zaman da yapılan yanlışların başında sorunun kendi kendine ortadan kalkacağını bekleme ve çözümü zamana bırakma davranışıdır. Belki de eğitimdeki yeni yapılamada değişmesi gereken ilk ve en önemli unsur bu olmalıdır.

 

00.gif

Hiç kuşku yok ki bu yeniden yapılanmanın temelinde: Sistemi oluşturan öğelerin eşgüdümlü olarak çalışmasını sağlamak, bugün var olan ve gelecekte ortaya çıkması muhtemel problemleri öngörerek çözüm yollarını belirlemek, paylaşılan bir vizyon ortaya koyabilmek, yeni fırsatları görebilecek yeni bakış açılarının varlığını yatmaktadır.

Bu yeni bakış açısındaki eğitim; bir yandan toplumun kültürel değerlerini zenginleştirerek genç kuşaklara aktarırken, diğer yandan da toplumun geleceğini güven altına almak için eleştirici, yaratıcı, yeniliğe açık, toplumsal değişmeyi sağlamaya çalışan aktif ve etkin bireyler yetiştirmelidir. Yani eğitim;

 • Çevreye duyarlı, toplumsal yaşama aktif olarak katılan ve ülkesinin problemlerinden haberdardır olan,
 • Özgüven sahibidir. Düşüncesini özgürce söyleyebilen, sorgulayıcı ve yaşadığı problemlere çözüm önerileri getirebilen,
 • Hem yerel hem de evrensel değerleri dikkate alan ve sürekli gelişmeye açık,
 • Ülkede yaşanan problemlerin hangi siyasi istismardan kaynaklandığını bilen ve bu istismarlara karşı aktif bir duruş sergileyebilen,
 • Yalan, vaat ve vizyonsuz siyasi kurgular ile toplum ihtiyaçlarına dönük siyasi vizyon ve hedefleri bilinçli bir şekilde ayırabilen bireyleri yetiştirebilmelidir.

Bütün bunlar için de eğitimde yeniden yapılanmaya ihtiyaç vardır. Bu yeni yapılanmada da eğitim ve öğretimi geliştirmek için kaynakları etkin ve verimli kullanmak oldukça önemlidir. Bunun için de yapılması gereken temel uğraş; kaynakları heba etmeksizin yerinde, tam ve doğru uygulamaları kullanmamızı sağlayacak stratejik bir eğitim planını hayata geçirmektir.

Evet, zor olacak, evet sorunlarla, sıkıntılarla karşılaşacağız ama başka da çözüm yok gibi… Toplum, bu yeniden yapılanmadaki atılacak adımları gördükçe, eğitimdeki gelişimi hissettikçe güveni, umudu ve bu anlayışa olan gerekli desteği daha da artacaktır. Aksi durumda eğitimimiz her geçen gün biraz daha fazla artarak erozyona uğramaktan kurtulamayacaktır.


 

Aklınızda Bulunsun

 

Lise Öğrencileri En Çok Doktor, Öğretmen ve

Avukat Olmak İstiyor 

OECD tarafından yayımlanan ‘Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) raporunda 72 ülkede 15 yaş düzeyindeki öğrencilerin matematik, fen bilimleri ve okuma alanlarındaki performanslarını yer aldı. Bununla birlikte okul, öğretmen, öğrenme durumları ve kariyerleriyle ilgili de birçok nitelikli anket çalışması yapıldı. Öğrencilere, “ileride hangi mesleği yapmak istedikleri” de soruldu.

Buna göre yaklaşık %10’u doktor olmak istediğini söylerken, bunu %8’le öğretmenlik ve %4‘le avukatlık takip etti. Ne var ki en büyük grup kararsızlar oldu. Hangi mesleği yapmak istediklerine karar veremeyenlerin oranı %15 oldu. PISA raporuna göre lise 72 ülkedeki lise öğrencilerin en çok yapmak istediği meslekler ve tercih edilme oranları

 • Doktor %10
 • Öğretmen %8
 • Avukat %4
 • Psikolog, Polis, Sağlık çalışanı %3
 • Mimar, Mühendis, Veteriner, Sporcu %2

 

01-004.gif


 

Yenilikçi Eğitim Ortamı Fotoğrafları

 

Öğrenmeyi Destekleyen Alanlar

 

Bu haftaki fotoğrafımız okul ortak kullan alanlarından. Bu alanların tasarımı çocuklardaki yaratıcılığı ortaya çıkarmayı ve geliştirmeyi hedefliyor. Dinlenmek için düzenlenmiş yuvarlak alanlar ve sarmal şeklinde geniş bir merdiven öğrenme sürecine katkı sağlıyor.

 

02-001.gif

Bu yazı toplam 1529 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar