1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. DP'den, UBP adayı DANA'ya DESTEK
DPden, UBP adayı DANAya DESTEK

DP'den, UBP adayı DANA'ya DESTEK

DP- UG Genel Başkanı Serdar Denktaş partisinin yerel yönetim seçimlerinde, UBP Lefkoşa Belediye Başkan adayı Kemal Deniz Dana'yı destekleyeceğini açıkladı.

A+A-

Demokrat Parti Ulusal Güçler, Genel Başkan Serdar Denktaş Başkanlığı’nda “Vizyon Lefkoşa” konseptli basın toplantısı düzenledi.

Saat 12:00’de Lefkoşa Merit Otel’de gerçekleşen basın toplantısına, Takım Lefkoşa, Genel Sekreter Hasan Taçoy ve LTB Başkan adayı Kemal Deniz Dana katıldı.
Toplantıda konuşan Kemal Deniz Dana, Takım Lefkoşa’nın vizyonuna inandığını kaydederek, Takım Lefkoşa’ya destek belirtti.
DP Ulusal Güçler Genel Başkanı Serdar Denktaş ise, takım ruhuyla çalışacağına inandıkları Kemal Deniz Dana’ya destek belirtti.

DP-UG Genel Başkanı Serdar Denktaş'ın basın toplantısının TAM METNİ şöyle:

“VİZYON LEFKOŞA İÇİN, TAKIM HAZIR”
NEDEN TAKIM LEFKOŞA?

• Başkent Lefkoşa ve Lefkoşalı çok kötü bir dönemden geçti.
• Tek adam idaresi ve çalışmayan bir belediye meclisi kriz döneminde sıkıntıların artmasına neden oldu.
• Lefkoşa’nın siyaset dışındaki tüm paydaşlarla ortak hareket etmesi gerekmektedir.
• Belediyelerin karar alma merci ve en üst organı “meclisleridir”.
• Belediye Meclisi Üyeliği’nin biran önce tasdik memurluğu konumundan çıkartılası gerekmektedir.
• Bizler belediye meclislerini yerel millet meclisi olarak görüyoruz.
• Lefkoşa’nın çalışkan, nitelikli ve üretken bir takıma ihtiyacı vardır.

LEFKOŞA VİZYONUMUZ İÇİN NASIL BİR TAKIM?

• Denetleyen, sorgulayan ve özverili bir takım
• Kurulacak komisyonlarda aktif çalışan ve üretken bir takım
• Potansiyel değerlerin farkında bir takım
• Şeffaf, adalet ve eşitlikten yana bir takım
• Araştıran ve planlamaya önem veren bir takım
• Disiplinli ve çözüm odaklı bir takım
• Lefkoşa’yı hisseden, üretken bir takım
• Donanımlı, cesur bir takım
• Samimi, dinamik ve güven veren bir takım
• Çevreye duyarlı, çağdaş bir takım
• Çalışana hakkını veren, demokrat bir takım

LEFKOŞA İÇİN DEV PROJELERİMİZ

1. Surlariçi Koruma Amaçlı İmar Planı” Projesi

• Surlariçi’nin yayalaştırılması gibi ciddi bir konuyu el yordamıyla yapmak yerine bunun bir Planlama Süreci olmalıydı. Biz bu çalışmaların ne kadar kapsamlı yapılması gerektiğini biliyoruz. O nedenle teknik kadrolarla birlikte profesyonel bir araştırma yaptık. İlk belediye meclisi toplantısında şimdi sizlere sunacağım “Surlariçi Koruma Amaçlı İmar Planı” projemizi gündeme getireceğiz. Surlariçi’nin 24 saat canlı olması hedefiyle hazırlanan projemiz, Surlariçi esnafının ve sakinlerinin mutlu olacağı bir anlayışla halkımızın hizmetine sunulacaktır.

 

“Surlariçi Koruma Amaçlı İmar Planı” Projesi için neler yapılmalıdır?


1. Çevresel Kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır.
Planlama alanında bulunan korunması şart olan doğal, arkeolojik, tarihsel, anıtsal, sivil mimari ve kentsel değerlerin, planlanması sırasında değişmeyen verileri olarak korunması gerekir. Bu değerler ön plana çıkartılarak kültürel, tarihi ve simgesel kimliklerin ortaya çıkması sağlanıp planlanan alanın prestij alanı olması hedeflenmelidir.
2. İşlevsel Yeterliliğe Yönelik çalışma yapılmalıdır.
Mevcut Surlariçi kullanımının ve işlevlerin korumayla uyumlu biçimde sürdürülmesini sağlamak gerekiyor. Koruma ve çağdaş yaşamla çelişen kullanım alışkanlıklarının sona ermesi gerekiyor.
Mekanı kullananların ihtiyaçlarına yönelik düzenlemelerin yanı sıra engelli , yaşlı, çocukların gereksinimlerini önemseyen düzenlemeler yapılmalıdır.

3. Sosyal-Kültürel-Mekânsal Bütünleşmeye Yönelik Çalışmalar olmalıdır.

Planlama içerisinde çıkacak sosyal maliyetleri telafi edici düzenlemeler yapılmalıdır. Alan kullanıcılarına yönelik sosyo-kültürel mekânların yeterli ve çeşitli olması sağlanmalıdır.

4. Sağlık ve Konfor Koşullarını İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar Yapılmalıdır.
Ekolojik ilkeler çerçevesinde çağdaş yaşamın gerektirdiği nitelikte mekânsal düzenleme ve teknik donanım öngörerek mekân ve çevre sağlığının gelişmesine, konfor standartlarının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılmalı.
5. Maliyet ve Ekonomik Desteğe Yönelik Çalışmalar Yapılmalı,
Tarihi, Kültürel ve doğal değerlerin aynı zamanda birer ekonomik kaynak olduğu gerçeğinden hareketle, bu kaynakların ekonomiye kazandırılmasını içeren düzenlemeler yapılmalıdır. Koruma sürecinde olabilecek en düşük maliyetler ile en yüksek faydanın sağlanmasına dikkat edilmelidir.
Koruma planının maliyetinin sağlanması sürecinde hükümet, İş insanlarımızın kaynakları dışında hibe, uzun dönemli düşük faizli kredi vb. dış kaynaklardan yararlanmalıyız.
Etkili ve verimli kamu işletmeciliğinin yanı sıra özel girişimleri özendirici teşvikler olmalıdır. 
6. Sosyolojik ve Etnolojik Kültür Mirasının Belgelenmesine Yönelik Çalışma yapılmalıdır.
Surlariçi alanının geçmişteki ve bugünkü sosyolojik, etnolojik yapısının zaman içindeki kaçınılmaz olarak değişeceğini göz önüne alarak olabildiğince bu yapıyı belgeleyerek ileriki aşamalardaki bilimsel çalışmalara da zemin hazırlanmalıdır.
Tüm bu ilkelere hassasiyet göstererek yapılacak bilimsel araştırma süreci sonunda burası Başkent Lefkoşa’ya yakışır, gelir getiren ve 24 saat hizmet veren bir alan olacaktır. Bu projenin hayat bulması için siyaset üstü bir anlayış gerekmektedir. Başkent Lefkoşa için; siz değerli sivil toplum örgütleri, sendiklarımız ve medya kuruluşlarımızla her adımını paylaşarak, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla birlikte başaracağımız bir vizyon ortaya koyuyoruz. Başaran sadece DP Ulusal Güçler vizyonu değil hepimizin vizyonu olacaktır. Onun için “Lefkoşa’nın Takımı” dedik. 


2. Lefkoşa Müzesi Projesi

Lefkoşa Müzesi, Asal Şubenin karşısındaki eski tren istasyonunun olduğu sarı taştan bina Lefkoşa Müzesi olacak ve buradan elde edilen gelir belediyeye kalacaktır. Bu projenin hayat bulması için hükümette üzerimize düşen görevi yapacağız. Değerli Üniversitelerimizin akademik katkıları yanı sıra sivil toplum örgütlerimizin ve siz değerli köşe yazarlarımızın da desteği önemlidir. Lekoşa’nın gelirlerinin artırılması ve hak ettiği konuma kavuşması için hep birlikte Takım Ruhu ile çalışmalıyız.

3. İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ ÇAĞDAŞ BİR ANLAYIŞLA YENİDEN DÜZENLENECEK.
Şu anda mevcut Belediyemizde İnsan Kaynakları Birimi adı altında işlevsiz, hantal bir birim vardır. Bakın sizlere Lefkoşa Türk Belediyesi WEB sitesinden aldığım İnsan

 

Kaynakları Biriminin amaçlarını anlatan paragrafı paylaşmak istiyorum: 

“İnsan Kaynakları Birimi Lefkoşa Türk Belediyesi bünyesinde kurulan yeni birimlerimizden biridir. Çalışana yönelik bazı klasik yaklaşımlar artık bilgi insanının ihtiyacını karşılamada yetersiz kalmıştır. Değişim ihtiyacı giderilmeyen kurumlar gelişememekte ve çağın gerisinde kalmaktadır. İnsan Kaynakları bu noktada kurumun çağdaş koşullarda çalışmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.
İnsan Kaynakları Birimi olarak amacımız mevcut personelle ilgili bilgileri toplamak, düzenlemek ve bu noktadan yola çıkarak çalışanların bilgi, yetenek ve becerilerini uygun biçimde kullanarak işletmeye olan katkılarını en üst düzeye çıkarmak ve bunu yaparken de personelimizin yaptıkları işten zevk almalarını sağlamaktır.”

*(http://www.lefkosabelediyesi.org/turkce/birimler/insan_kaynaklari.htm)

İşte bu bir paragraflık tanımla birim kuruldu. Fakat işlevselliği yoktur. Peki, bu birime ihtiyaç var mı? Evet vardır.

Peki, Nasıl olmalı çağdaş İnsan Kaynakları Birimi?

1-)  ÇAĞDAŞ İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ ALTINDA
• ÇÖZÜM MASASI UYGULAMASI DERHAL KURULMALIDIR.

 Lefkoşa Halkının medeni ve müşterek ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için, kaliteli yönetim anlayışıyla kaliteli hizmet sunmak ve bunu sürekli kılmak için çalışacak,
 Her kamu kurumu gibi Lefkoşa Türk Belediye’sinin de var oluşunun kaynağı olan insana, çağdaş anlamda saygı duyulmasını sağlayacak hizmetleri yürütecek,
 İktisadi ve beşeri kaynakların etkin ve verimli biçimde kullanımını sağlayacak,
 Stratejik planlama ve bilimsel öngörüler dikkate alınarak yapılacak çalışmalarla problemlerin daha ortaya çıkmadan önlenmesi esas alınacak,
 Hizmetlerin zamanında ve gerektiği şekilde vatandaşlara ulaştırılması sağlanacak,
  Toplam kalite anlayışının bir belirleyicisi olarak, kurum içinde sürekli eğitim aracılığıyla personelin kaliteli hizmet sunma yeteneğinin geliştirilmesi ve iletişim araçlarıyla işlemlerin yerinde ve zamanında gerçekleşmesi sağlanacak.
Halkımızın istek, şikâyet ve taleplerini kendileri adına takip edecek Çözüm Masası Uygulamasını hayata geçireceğiz. Müracaatlar ve internet ile gelen talepleri yazılı hale getirerek, konu ile ilgili müdürlüğe yazılı form halinde bildirecek ve yapılan müracaatların inceleme sonuçları ve gerçekleştirilen işlemleri müracaat sahibine 48 saat içerisinde geri dönerek bilgi verecek olan Çözüm Masası Uygulamasıyla, sürekliliği ve tutarlılığı sağlamayı amaçlıyoruz.

 

• İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜ
İş değerleme, iş analizi, performans değerleme, kariyer planlama, görev tanımları ve yeniden yapılanma üzerinde çalışmalar yapmalı, Belediyede bu konuda yapılan çalışma süreçlerine etkin katılım sağlanmalıdır.
 

• EĞİTİM VE KURSLAR BÖLÜMÜ
Belediye bünyesinde görev yapmakta olan tüm personelin bilgi beceri ve verimliliğini arttırmak, yeteneklerini geliştirmek amacıyla hizmet içi ve hizmet dışı eğitimlerini sağlamak, gerek kurum içi gerekse kurum dışı seminer, toplantı, kurs ve panellerle ilgili birimlerden personel göndererek, personelin verimliliğini artırma çalışmaları yapılmalıdır.
 

• İŞ VE MESLEK EDİNDİRME BÖLÜMÜ
İş başvurularının kabulü, İşsizlere iş bulma konusunda kamu ve özel sektör ile işbirliği yapılarak istihdam yaratılması, Özel sektör istekleri doğrultusunda meslek edindirme kursları düzenlenerek işçi ile iş uyumunun sağlanması, Gerektiğinde eğitim kurumları ile koordinasyona gidilerek Çıraklık ve mesleki eğitim merkezi gibi kurumlardan meslek edinme konusunda yararlanmanın yolları aranmalıdır.  Bu bilgiler doğrultusunda bir işsiz veri tabanı oluşturularak devamlılık sağlanmalıdır.

• SİSTEM GELİŞTİRME VE DÖKÜMANTASYON BÖLÜMÜ
 İnsan Kaynakları, bölümün çalışmalarını rapor haline getirerek ilgili müdürlüklere veri kaynağı oluşturmak, organizasyon ve görev tanımlarını güncelleştirmek, yayınlamak ve takibini yapmak, bilgi bankası oluşturmak ve verileri güncel tutarak istenildiğinde ilgili kullanımına sunacak bir yapı kurulmalıdır. İnsan Kaynakları müdürlüğünün diğer yazışmalarını yürütmek gibi görevleri yapmalıdır.

SON

Lefkoşa yerel millet meclisi için nitelikli, sorgulayan ve ilkeli bir Takım kurduk.
Seçimin son haftasına girdik. Şimdi sizlere, Lefkoşa’nın ve Lefkoşalının kaderini belirleyecek olan 29 Haziran Pazar günü neden UBP Belediye Başkan Adayı Kemal Deniz Dana’yı destekleme kararı aldığımızı açıklayacağım.
Öncelikle şunu herkesin bilmesini istiyorum;
Takım Lefkoşa üyeleri kampanyalarına önce tüm Başkan Adaylarını ziyaretle başladılar. Lefkoşa Vizyonumuzu herkese eşit durarak açıkladık. Denetleyen, planlamaya önem veren, araştıran, sorgulayan, çalışana hakkını veren, adil bir Meclis Kurulması için Takım Ruhuna ihtiyaç olduğunu her gittiğimiz ziyarette dile getirdik. Lefkoşa’nın geleceği için ortaya koyduğumuz ilkelere ve projelerimize aralarında sahip çıkan sadece Başkan Adayı sayın Kemal Deniz Dana oldu.
Kemal Bey, Takım Lefkoşa’ya inandığını ve takım ruhuna ihtiyaç olduğunu söyleyerek bizleri ziyaret ederek destek isteyen tek Başkan Adayıdır.
Öyle mi Kemal Bey? …

Öyleyse, Takım Lefkoşa’ya inanan, vizyonumuzu paylaşan ve projelerimizi Lefkoşa için hayata geçirecek olan Başkan adayı Kemal Beye desteğimiz tamdır.

Şimdi; Herkes biliyor ki; DP Ulusal Güçlerin desteklediği Aday Lefkoşa’nın yeni Başkanı olacaktır. Bunu bu kadar açık söylüyorum.
Evet. Tüm Lefkoşa’ya hayırlı olsun diyorum

Bu haber toplam 2251 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler