1. YAZARLAR

  2. Mert Özdağ

  3. CTP’nin yüz akı: Yurttaşlık siyaseti ve yerel yönetimler!
Mert Özdağ

Mert Özdağ

Yazarın Tüm Yazıları >

CTP’nin yüz akı: Yurttaşlık siyaseti ve yerel yönetimler!

A+A-

CTP NE YAPTI / YAZI DİZİSİ [11]

Malumunuz; 'içişleri' ve 'yerel yönetimler' konusu CTP'li hükümetlerin en hassas olduğu konulardan biridir.

Yurttaşlık konusu İçişleri Bakanlığı'nın uhdesinde bir konudur.

Hal böyle olunca da CTP'li hükümetlerde hep İçişleri Bakanlığı CTP'de olmuştur.

Zira CTP'nin yurttaşlık siyasetinden asla ödün vermeyeceği çok iyi bilinmektedir.

Peki ne yaptı CTP'li hükümetler bu konuda?

Vatandaşlıklar konusunda bütün hükümet dönemlerinde hassas davranandı, hatta çoğu zaman da mahkemenin yolunu tuttu.

2003 yılında verilen 3 bin 102 vatandaşlığın, bin 563’ü usule uygun yapılmadığı gerekçesi ile mahkeme tarafından iptal edildi. Bu davayı CTP açmıştı!

2004-2008 döneminde hükümetin vatandaşlık konusundaki hassasiyeti ve titiz politikaları devam etti ve 2008 yılına kadar olan süre zarfında Bakanlar Kurulu kararı ile verilen vatandaşlık sayısı SADECE 68 oldu.

Yeni yurttaşlık siyasetini yasalaştırmak için de girişimleri oldu CTP'nin..

2015 yılında “Beyaz Kimlik” uygulaması bunlardan biriydi ancak ne yazık ki sağ siyaset nedeniyle beklenen ilgiyi görmedi, zira sağ partilerin yurttaşlık dağıtma hevesi uygulamayı gölgede bıraktı.

CTP döneminde yeni “Yurttaşlık Yasa Tasarısı” hazırlanmıştı ancak yine sağ koalisyon ortaklığı bu yasanın yasalaşmasını engelledi.

Yerel yönetimler de CTP için önemli oldu. Belediyeleri mali açıdan güçlendiren kararlar hep CTP döneminde alındı, uygulamaya kondu.

İşte CTP'li hükümetler döneminde 'içişleri' ve 'yerel yönetimler' konularında atılan adımlar:


Vatandaşlık kriterleri ve yeni uygulamalar

2004-2009 DÖNEMİ:

- CTP vatandaşlıklar konusunda bütün hükümet dönemlerinde hassas davrandı. 2003 yılında verilen 3 bin 102 vatandaşlığın, bin 563’ü usule uygun yapılmadığı gerekçesi ile mahkeme tarafından iptal edildi. (2004-2008)

- 2004-2008 döneminde hükümetin vatandaşlık konusundaki hassasiyeti ve titiz politikaları devam etti ve 2008 yılına kadar olan süre zarfında Bakanlar Kurulu kararı ile verilen vatandaşlık sayısı SADECE 68 oldu.

 

2013-2016 DÖNEMİ:

- Daimi İkamet İzni Yasası ile 2015 yılında “Beyaz Kimlik” uygulamasına geçildi.

- Beyaz Kimlik (Daimi ikamet İzni) alanlar, işgücü piyasasında serbest dolaşım, eğitim, sağlık gibi temel hizmetlerden yararlanma hakkına sahip kılındı.

- Yeni “Yurttaşlık Yasa Tasarısı” hazırlandı.

- Görevde olunan dönemde (2013-2016) vatandaşlık başvurusu uygulamaları bu kapsamda yapıldı.    

- Toplamda 12 yıl altında çalışma ve/veya ikamet izni sahiplerinin başvuruları kabul edilmedi.

- Yeni kimlik kartları çağdaş bir anlayışla ve çok amaçlı fonksiyonlarla yeniden hazırlandı. (2013-2016)


Kırsal kesim çalışmaları

2004-2009 DÖNEMİ:

- Tüm köyler belediyelere bağlandı. Bu uygulama hizmet ağını genişletti.

- Kırsal kesimde altyapıyı geliştirmeye yönelik olarak toplam 124 köyde 560 km’lik asfalt yapıldı.

 -Toplam 12 köyde kaldırım çalışması yapıldı.

- Kırsal kesim arsalarına ilişkin olarak, su şebekesi, telefon şebekesi, elektrik altyapısı ve asfalt yol yapıldı.

- Birçok köyümüzde köy dışlarında parselleri belirlenen Ağıllar Bölgesi (Organize Hayvancılık Bölgesi) köylülerimize dağıtıldı ve ağılların köyler dışına çıkması sağlandı.


Belediyelerin hizmet kalitesinin artırılması

- Belediyelerle ilgili bütün reformlar, CTP’li hükümetler döneminde yapıldı.

 

2004-2009 DÖNEMİ:

- 9/2006 sayılı değişiklik yasası ile öngörülen trafik suçlarının sabit para cezası ile halledilebilmesine olanak sağlandı.

- 65/2007 sayılı Belediye Personel Yasası ile tüm belediye çalışanları yasal hak ve menfaatlere kavuşturuldu. Ayrıca 19. madde ile belediyelerden emekli olan personelin maaşlarının Maliye Bakanlığı tarafından karşılanması sağlandı.

- 40/2007 sayılı değişiklik yasası ile belediyelere haşere vs ile mücadelede “Sağlık Resmi” alınması olanağı sağlandı.

- 1 Eylül 2008 tarihinden itibaren tüm yerleşim yerleri belediye sınırlarına dahil edildi ve belediye sınırları yeniden düzenlendi.

- 14/2008 sayılı değişiklik yasası ile Muhtarlar İstişare Kurulu kuruldu. Belediye başkanının talebi üzerine belde muhtarlarının her 4 ayda bir toplanmasına olanak sağlandı.

- 33/2014 sayılı değişiklik yasası ile belediye meclislerinin çalışma usulleri ve toplantı yeter sayısı yeniden düzenlenerek meclislerin daha işlevsel hale gelmesi sağlandı.

- 02/2009 sayılı değişiklik yasası ile belediyelere, devlet bütçesinde öngörülen yerel gelirlerin yüzde 7.6’sı oranında pay ayrılması sağlandı.

 

2013-2016 DÖNEMİ:

- 53/2015 sayılı değişiklik yasası ile belediyelerin devletten aldıkları katkı payı artırıldı.

- Belediyelere, devlet bütçesinde öngörülen yerel gelirlerin yüzde 9’u oranında pay ayrılması sağlandı. Bu pay son nüfus sayımına göre ilgili belediyelere nüfusları oranında bölüştürüldü.

Bu katkı payına ek olarak yerel gelirlerin yüzde 0.25 oranında ek katkı payının belediyelere ayrılması sağlandı. Bu pay bu yasanın 14/2008 Sayılı Değişikliği ile 2008 yılında belediyelere bağlandıkları tarihteki köy nüfusları toplamı ve son nüfus sayımına göre nüfusu 6 binin altında olan belediyelerin nüfusları toplanarak her belediyeye nüfusları oranında bölüştürülür.

- 53/2015 sayılı değişiklik yasası ile belediye çalışanlarının sosyal sigorta, ihtiyat sandığı, vergi kesintilerinin devlet katkısından kesilebilmesine olanak yaratıldı. Belediye çalışanlarının yatırılmayan sosyal sigorta, ihtiyat sandığı, vergi yatırımları 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren düzenli olarak yatırılmaya başlandı.

- 53/2015 sayılı değişiklik yasası ile 1 Ocak 2018 tarihine kadar belediyelerin birikmiş prim, depozit ve paye borçlarının yapılandırılmasına olanak sağlandı.

53/2015 değişiklik yasası ile belediyelerin personel giderlerine kısıtlama getirildi.

- Kırsal belediyelerin kalkınması için, birbirlerine coğrafi sınırı bulunan belediyelerin işbirliği yaparak (Paylaşımlı Hizmet Modeli Projesi) bütçelerinde belli oranlarda tasarrufa gitmelerini sağlamak için kapsamlı bir rapor hazırlandı.

- Yapılan girişimler neticesinde, ortak hizmet fikrini güçlendirmek ve hayata geçirmek için 4 milyon 850 bin Euro’luk Avrupa Birliği Yerel Yönetimler hibe programı açıldı.

- Yerel Yönetimler Reformu diye nitelendirdiğimiz çalışma tüm yönleri ile tamamlandı. Belediyelerin birleştirilmesi için yasa hazırlandı.

- YAGA ve Çevre Dairesi ile birlikte Katı Atıktan Enerji Elde Edilmesi Projesi tüm şartnameleri ile birlikte hazırlandı.

fgf.jpg

 

YARIN DEVAM EDECEK

Bu yazı toplam 876 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar