1. HABERLER

  2. ARŞİV

  3. 'ÇALIŞMA BARIŞINI BOZMAYIN'
ÇALIŞMA BARIŞINI BOZMAYIN

'ÇALIŞMA BARIŞINI BOZMAYIN'

KAMU-İŞ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Danışma Meclisi’ne işlerlik kazandırılması önerisine karşı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olumsuz tavır sergilediği belirtildi

A+A-

 

 

KAMU-İŞ Genel Başkan Sami Dilek imzasıyla gönderilen basın açıklamasında, sendikanın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Danışma Meclisi’ne işlerlik kazandırılması önerisine karşı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olumsuz tavır sergilediği belirtildi. Dilek’in açıklamasının tam metni şöyle;

 

 

 

“ÇALIŞMA BARIŞINI BOZMAYIN”

 

 

 

 

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik sorunlarının çözümüne ciddi katkılar yaparak iş barışının korunmasına destek verme kabiliyeti yüksek olan ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ’ne işlerlik kazandırılması önerimize karşı, ilgili bakanlık tarafından sergilenen olumsuz tavır, maalesef sadece çalışma barışına değil, yürürlükteki yasal mevzuat ile katılımcı demokrasi ilkelerine de ters düşen, kabul edilmez bir tutumdur.

 

Hükümetin, Çalışma ve Sosyal Güvenlikle ilgili düzenlemeler yaparken, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ’nin görüş ve tavsiyesini alması, Sayın Başsavcılığında işaret ettiği gibi, 35/2000 Sayılı Yasa ile oluşturulan Danışma Meclisi’ne tevdi edilen “emredici kurallar” arasındadır.

 

30 Kasım 2011 tarih ve SAV.0.00-43/3-11/2982 sayılı Başsavcılık yazısında; tüzüğün 6. Maddesi ile ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ’ne ciddi görev ve yetkiler tahsis edildiğine dikkat çekilerek, bu görevler şöyle belirtilmiştir:

 

 “Devletin ekonomik ve Sosyal Politikaları ILO Sözleşmeleri ve AB Normları dikkate alınarak Çalışma Yaşamını ve Sosyal Güvenlikle ilgili konuları inceleyerek milli politikaların oluşumuna yardımcı olmak, Çalışma Yasası ve Sosyal Güvenlikle ilgili Yasaların hazırlanması, tadil edilmesi, uygulanması konularında görüş ve önerilerde bulunmak, Çalışma Yasası ve Sosyal Güvenlik konularında Devletin yaptığı tüm faaliyetler hakkında görüş ve önerilerde bulunmak ve Çalışma Yasası ve Sosyal Güvenlikle ilgili mevcut veya oluşacak sorunların önlenmesini sağlayacak tedbirleri belirlemek ve çözüm önerilerinde bulunmak”

 

Başsavcılık; ayrıca tüzüğün 6’ıncı maddesinin 1’inci, 2’inci, 3’üncü ve 4’üncü fıkralarındaki görüş ve önerilerde bulunmak görevlerini, konu Meclis’in “direk olarak yapmakla yükümlü olduğu görevler” olarak tanımlamıştır.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Danışma Meclisi bünyesinde aşağıdaki kurum ve kuruşlar temsil edilmektedir:

 

1.           Başbakan’ın atayacağı bir temsilci,

2.           Çalışma İşleri ile ilgili Bakanın atayacağı bir temsilci.

3.           Çalışma Dairesi’nden bir temsilci,

4.           Devlet Planlama Örgütü’nden bir temsilci,

5.           Mali İşlerle İlgili Bakanlıktan bir temsilci,

6.           Ekonomi ile İlgili Bakanlıktan bir temsili,

7.           Eğitim İşleri ile ilgili bakanlıktan bir temsilci,

8.           Sağlık İşleri ile ilgili bakanlıktan bir temsilci,

9.           Kadın Çalışmaları Dairesi’nden bir temsilci,

10.        Kıbrıs Türk Sanayi Odasından bir temsilci,

11.        Kıbrıs Türk Ticaret Odasından bir temsilci,

12.        Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden bir temsilci,

13.        Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’ndan bir temsilci,

14.        En Çok Üyesi Bulunan İşverenler Sendikası’ndan bir temsilci,

15.        En Çok Üyeye sahip Özürlü Derneği’nden bir temsilci,

16.        En Çok Üyeye Sahip Üç İşçi Sendikası Federasyonu’ndan birer temsilci,

17.        Turizm sektöründe örgütlenmiş en çok üyeye sahip işçi sendikasının bir temsilcisi,

18.        KKTC'de Faaliyet Gösteren Üniversitelerden birer temsilci.

 

Böylesine kapsamlı bir Meclise hayat ve etkinlik kazandırmaktan kaçınarak yürürlükteki mevzuatı çiğnemeyi tercih edenler, kendi kendileri ile mi, yoksa bilim insanları ve demokratik kitle örgütleri ile mi yüzleşmekten kaçmaya çalışmaktadırlar?

 

Yürürlükteki yasaları bizzat çiğneyeceklerini ilan edenlerin, halkın ve demokratik kitle örgütlerinden yasalara saygı göstermesini beklemeye hakları olabilir mi?

 

Hükümet dahi yasalara saygı göstermekte kusur işleyecekse, orman kanunlarının egemenliğini kim, nasıl engelleyebilecektir? 

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından dün saat 15.44’de bağlı olduğumuz Hür – İş Federasyonuna gönderilen ve bugün saat 09.30’da toplantıya katılmamızı isteyen çağrı ciddiyetten uzaktır. İlgili kuruluşların yönetim kurullarını toplayıp atanacak temsilcileri belirlemesi gerekmektedir. Sendikamız “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Danışma Meclisi’nin” oluşumundan sonra çalışmalara her türlü desteği verecektir.

 

Çalışma barışını korumak için gerekli titizliği göstermeyeceğini açıklayanları bir kez daha;

Ø Tutumlarını yeniden gözden geçirmeye,

Ø En az bizler kadar sorumluluk içinde hareket etmeye,

Ø Uzlaşma kapılarını kapamamaya,

Ø Çalışanların kazanılmış yasal ve anayasal sosyal güvenlik haklarına el uzatmamaya,

Ø Yürürlükteki yasa ve kurallara saygılı olmaya,

Ø Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Danışma Meclisi’ni ivedilikle hayata geçirmeye,

Ø KKTC Meclisi İdari ve Sosyal İşler Komitesi’nin 30 Kasım 2011 günü yapılan toplantısında gündemindeki 3 tasarı ile ilgili olarak aldığı karara uymaya davet ediyoruz.

 

Bilinmelidir ki çalışma barışını bozacak yaklaşımlar, zaten zorda olan ekonomimize ve geleceğimize ciddi zararlar verecektir. Çalışma barışını yıkmakta ısrar edenler, gün gele bu hatalı yaklaşımlarının yol açacağı zararların bedelini ödemek zorunda kalabileceklerini unutmamalıdırlar.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu haber toplam 754 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler