1. YAZARLAR

  2. Mert Özdağ

  3. 'BURSLAR AZALTILACAK, MESAİLER DEĞİŞECEK'
Mert Özdağ

Mert Özdağ

Yazarın Tüm Yazıları >

'BURSLAR AZALTILACAK, MESAİLER DEĞİŞECEK'

A+A-

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren “Kıbrıs İşleri Başmüşavirliği” tarafından Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı’na hitaben yazılan “değerlendirme belgesinde” KKTC Hükümeti’nin “yapması gerekenler” ve “yapmadıkları” ortaya konuyor.

27 EKİM KARARLARI…  Belgeye göre; KKTC Hükümetince “Yapısal Dönüşüm Programı” kapsamında gerçekleştirilmesi takvime bağlanmış konulardan 2016 Ekim ayına kadar gerçekleştirilen hususları görüşmek ve değerlendirmek amacıyla “TC Teknik Heyeti” 27 Ekim 2016 tarihinde toplanarak bazı değerlendirmeleri yaptığı ve bazı kararlar aldığı belirtiliyor.

GEREKLİ TEDBİRLER ALINMALI… KKTC makamlarınca “gerçekleştirilmeyen faaliyetleri” sıralayan Kıbrıs İşleri Başmüşaviri Tuğrul Biltekin, 2016 Aralık ayında yapılması öngörülen “Gözden Geçirme Çalışmaları” çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınması hususunun KKTC makamlarına iletilmesine karar verildiğini da kayda geçiriyor.

BURSLAR AZALTILACAK, MESAİLER DEĞİŞECEK… Aralık ayında hayata geçirilmesi istenenler arasında “Yeni Kamu Görevlileri Yasası çıkarılması, (Kamuda) çalışma saatlerinin düzenlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı çıkarılması, burs harcamalarını azaltacak şekilde burs kriterlerinin değiştirilmesi gibi adımlar bulunuyor.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren “Kıbrıs İşleri Başmüşavirliği” tarafından Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı’na hitaben yazılan “değerlendirme belgesinde” KKTC Hükümeti’nin “yapması gerekenler” ve “yapmadıkları” ortaya konuyor.

Kıbrıs İşleri Başmüşaviri Tuğrul Biltekin tarafından kaleme alınan ve Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in de “olur” imzasını taşıyan belgede “KKTC Ekonomik Programı Ekim Ayı Değerlendirmesi” başlığı altında yapılan toplantı ve alınan kararlar yer alıyor.

Belgeye göre; KKTC Hükümetince “Yapısal Dönüşüm Programı” kapsamında gerçekleştirilmesi takvime bağlanmış konulardan 2016 Ekim ayına kadar gerçekleştirilen hususları görüşmek ve değerlendirmek amacıyla “TC Teknik Heyeti’nin” 27 Ekim 2016 tarihinde toplanarak bazı değerlendirmeleri yaptığı ve bazı kararlar aldığı anlatılıyor.

 

document-40-003.jpg

MADDE MADDE KAYNAK AKTARIMI

 

“TC Teknik Heyeti” kararlarını 2 başlıkta kayda alan Kıbrıs İşleri Başmüşaviri Tuğrul Biltekin, bunlardan ilkini ‘mali kaynak aktarımları’ olarak madde madde sıralıyor.

- Buna göre Ekim ayında yapılacak ödemelerin gerçekleştirilmesi için

- “Kamu Sektörü Bütçe Açığına Katkı” kullanım alanından 20 milyon TL,

- Kamu Sektörü “diğer” kullanım alanından 15 milyon TL,

- “Savunma Yardımları” kullanım alanından 25 milyon TL,

- “Reel Sektör” kullanım alanından 12.5 milyon TL,

- “Altyapı Yatırımları” kullanım alanından 12.5 milyon TL olmak üzere TOPLAM 85 MİLYON TL nakdin Ekim ayı içerisinde KKTC’ye transfer edilmesine karar verildiği belirtiliyor.

document-41-001.jpg

KKTC MAKAMLARINA YAPILACAKLAR LİSTESİ

Bu karara ek olarak alınan ikinci kararda ise Yapısal Dönüşüm Programı kapsamında KKTC makamlarınca gerçekleştirilmesi takvime bağlanmış faaliyetlerin 27 Ekim 2016 itibarıyla “gerçekleştirilmediğinin görüldüğü” ifade ediliyor.

KKTC makamlarınca “gerçekleştirilmeyen faaliyetleri” de sıralayan Kıbrıs İşleri Başmüşaviri Tuğrul Biltekin, 2016 Aralık ayında yapılması öngörülen “Gözden Geçirme Çalışmaları” çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınması hususunun KKTC makamlarına iletilmesine karar verildiğini da kayda geçiriyor.

Söz konusu belgede KKTC makamlarınca gerçekleştirilmesi takvime bağlanmış ancak gerçekleştirilmeyen ve 2016 Aralık ayında hayata geçirilmesi için çalışma yapılacak konular da sıralanıyor.

İŞTE ARALIK’TA GÖZDEN GEÇİRİLECEKLER

Belgeye göre KKTC makamları 2016 Aralık ayında yapılması öngörülen “Gözden Geçirme Çalışmaları” çerçevesinde şu tedbirleri ele alacak:

- Yeni Kamu Görevlileri Yasası çıkarılacaktır.

- (Kamuda) ÇALIŞMA SAATLERİNİN düzenlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı çıkarılacaktır.

- Tahakkuk esaslı devlet muhasebesine geçilecektir.

- Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Eylem Planı hazırlanacaktır.

- Muhasebe Denetim Meslek Yasası çıkarılacaktır.

- Eğitim Eylem Planı hazırlanarak yürürlüğe konulacaktır.

- Burs harcamalarını AZALTACAK şekilde burs kriterleri DEĞİŞTİRİLECEKTİR.

- Norm kadroya geçilecektir, mevcut öğretmenler buna göre DAĞITILACAKTIR.

- KKTC Faktoring Finans Kiralama Finansman Şirketleri Yasası çıkarılacaktır.

- Üniversitelerin yeterlilik şartları belirlenecek ve her üniversitenin bu şartları karşılayıp karşılamadığı denetlenecektir.

- Yatırım hariç turizm teşviklerinin tamamını kapsayan kaynakların verimli kullanımını amaçlayan yeni bir teşvik mevzuatı çıkarılacaktır.

- Toplu taşıma sisteminin hukuki altyapısı tamamlanacaktır.

- 2017-2020 Tarım Master Planı yayınlanacaktır.

- Tarım Entegre Kayıt Sistemi oluşturulması ve geliştirilmesi konusunda T.C Tarım Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile işbirliği yapılacaktır.

- İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı uygulamaya konulacaktır.

- Bir Protokol yapılarak, TC Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından AB müktesebatına göre oluşturulan  Ulusal Meslek Standartlarının ülke koşullarına göre düzenlenerek kullanılması sağlanacaktır. Bu kapsamda Mesleki Yeterlilik Yasası çıkarılacaktır.

Bu yazı toplam 5633 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar