1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. Başbakanlık’tan Kamu personeline HATIRLAMA
Başbakanlık’tan Kamu personeline HATIRLAMA

Başbakanlık’tan Kamu personeline HATIRLAMA

Başbakanlık, 5 Ağustos 2015 tarihli genelgesi ile tüm kamu kurumları ve dairelerine, ‘Devlette çalışan personelin bilmesi ve uyması gereken kuralları’ hatırlattı.

A+A-

UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR;

-Mesai saatlerine aynen uymalı, çalışma saatlerinde görev yerinde bulunmalı,
-Halka hizmetin asli görevi olduğunu bilmeli,
- Vatandaşlara karşı görevlerini saygılı, nazik, anlayışlı ve güler yüzle yerine getirmeli,
-“Mesai Devam Defterini” imzalamalı
-Kılık-kıyafetine gereken titizliği ve özeni göstermeli,
-Hastalık ve benzeri nedenlerle görev yerine gelemeyecekse, mesainin başlamasından sonra, aynı gün içerisinde telefonla veya mümkün olan en kısa yolla durumu amirlerine bildirmeli,
-Gidiş ve dönüş saatlerini gösteren dış görev defteri tutulmalı,
-Çalıştığı Bakanlık veya Dairenin görev, yetki ve sorumlulukları ile kendi görev, yetki ve sorumluluklarını bilmelidir.
-Görevlerini yerine getirirken tarafsız ve objektif olmalı.

Yenidüzen HABER MERKEZİ

Başbakanlık, 5 Ağustos 2015 tarihli genelgesi ile tüm kamu kurumları ve dairelerine, ‘Devlette çalışan personelin bilmesi ve uyması gereken kuralları’ hatırlattı.

Başbakan Ömer Kalyoncu imzalı genelge ile kamu hizmetlerinin daha etkin, düzenli ve disiplinli şekilde yürütülmesi amacıyla, devlette çalışan tüm personelin titizlikle uyması gereken hususlar yeniden gündeme getirildi.

Personel Dairesi, kamu kurumlarında hizmetlerin etkin ve verimli sunulabilmesi amacıyla 1 Eylül’den itibaren denetimlerine başladı.

Başbakanlık tarafından 5 Ağustos tarihinde yayınlanan 2 ve 3 numaralı genelgelerde, devlette çalışan personelin bilmesi ve uyması gereken kuralların, dikkat edilmesi gereken hususların açıklandığı anımsatıldı.

İşte devletten çalışan personelin uyması gereken hususlar:

-Çalıştığı Bakanlık veya Dairenin görev, yetki ve sorumlulukları ile kendi görev, yetki ve sorumluluklarını bilmelidir.
-Halka hizmetin asli görevi olduğunu bilmeli ve vatandaşlara karşı görevlerini saygılı, nazik, anlayışlı ve güler yüzle yerine getirmelidir.
-İşbirliği içerisinde üstlerine, astlarına, çalışma arkadaşlarına ve diğer personele saygılı davranmalı ve nezaket kurallarına uymalıdır.
-Görev yerinde kamu görevlisine yakışır bir şekilde giyinmeli ve kılık-kıyafetine gereken titizliği ve özeni göstermelidir.
-Görevlerini yerine getirirken tarafsız ve objektif olmalı; görevin gerektirdiği dikkat ve özeni göstermeli ve kamu görevlisine yakışır tutum ve davranış içerisinde olmalıdır.
-Mesai saatlerine aynen uymalı, çalışma saatlerinde görev yerinde bulunmalı ve amirlerinden izin almadan görev yerinden ayrılmamalıdır. Ancak, acil durumlarda saatlik izin formu doldurulması koşuluyla, amirlerinden izin talebinde bulunmalıdır.
-Resmi dairelerde tutulan “Mesai Devam Defterini” imzalamalı veya devamlılıkla ilgili saptanan diğer yöntemlere uymalıdır.
-Hastalık ve benzeri nedenlerle görev yerine gelemeyecekse, mesainin başlamasından sonra, aynı gün içerisinde telefonla veya mümkün olan en kısa yolla durumu amirlerine bildirmelidir.
-Ayrıca her kurumda, her şube veya birimde görev icabı görev  yerinden  ayrılması gereken personel için gidiş  ve dönüş saatlerini gösteren dış görev defteri tutulmalıdır.

Amirler’e de HATIRLATMA

Genelge’de kamu hizmetlerinin düzenli olarak yürütülmesinden, kurumun sevk ve idaresinden, personel ve kurum disiplinin sağlanmasından, çalışanların mesai saatlerine uymasından, personelin kamu görevine yakışır bir şekilde giyinmesinden kurum amirlerinin sorumlu olduğu da belirtildi..
Kurum amirlerinin mesai saatlerine uymayan veya görev yerinden izinsiz veya özürsüz ayrılanların mevzuat gereği maaşından kesinti yapmaları ve diğer yasal müeyyideleri uygulamalarının da ‘Yasa gereği’ olduğunun altı çizildi.
Personel Dairesi’nin genelgedeki hususlarla ilgili olarak ülke genelinde denetimler yapacaüğı da vurgulandı.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Yönetici ve sorumlulara da HATIRLATMA!..

‘Önce yöneticiler mevzuata uymalı’

‘Kurumlarda hizmetlerin etkin ve verimli sunulabilmesi için yapılması gereken hususlar’ın hatırlatıldığı 3 numaralı Genelge ise, Yöneticilik Hizmetleri Sınıfında veya şube ve birimlerde sorumlu olan personelin bilgisine getirildi.

Yönetici ve sorumlulara hatırlatılan hususlar:

-Yöneticiler öncelikle kendileri mevzuata uymalı ve kendilerine bağlı personelin de mevzuata uymasını sağlamalıdır.

-Yöneticiler ve sorumlular kendilerine bağlı personelin sevk ve idaresinden, mesai saatine uyumundan, kamu görevine yakışır bir şekilde giyinmesinden; kurumunun disiplin ve düzenini sağlamaktan sorumludur.

-Yasalara uymayan, yasal görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmeyen, görevi savsaklayan, işbirliği ve takım çalışmasında uyumsuzluk gösteren personele ilgili mevzuatta yer alan disiplin işleminin başlatılması ve neticesinde gerekli cezaların uygulanması yasa gereğidir.

-Halka doğrudan hizmet veren kurumlarda, bürokrasinin azaltılması, sunulan hizmetlerin daha etkin ve verimli olabilmesi için yapılan uygulamaların yeniden gözden geçirilerek, gereksiz evrak taleplerinin ortadan kaldırılması ve işlemlerin basitleştirilmesi için gerekli çalışmalar ivedilikle başlatılmalıdır.

-Hizmetlerle ilgili talep edilen bilgi ve belgeler gerek kurumların web sayfalarında (elektronik ortamda) gerekse kurumlardaki ilân panolarında duyurulmalıdır.

-Verilecek hizmetle ilgili talep edilen belgelerin hizmet alıcısı tarafından kuruma sunulmasından itibaren hizmetin ne kadar süre içerisinde tamamlanacağıyla ilgili bilgiler de kurumların web sayfalarında ve ilân panolarında duyurulmalı ve bu sürenin asgariye indirilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

- Her kamu görevlisinin, çalıştığı Bakanlık veya Dairenin görev yetki ve sorumlulukları ile kendi görev, yetki ve sorumluluklarını tam ve doğru bilmesini sağlamak amacıyla, kurumlar ihtiyaçları doğrultusunda her yıl eğitim, plan ve programlarını düzenlemeli ve bunu bir takvim çerçevesinde gerçekleştirmelidir. Yapılacak veya yapılan eğitimlerle ilgili Personel Dairesi’ne bilgi aktarılmalıdır.

- Hizmetlerin daha etkin, verimli ve sürekli sunulabilmesi için kurumsal hafızanın oluşturulması gerekmektedir. Bu amaçla tüm çalışanların işbirliği içerisinde bilgi, beceri ve tecrübelerini üstlerine, astlarına ve/veya çalışma arkadaşlarına aktarmasını sağlamak için gerekli önlemler alınmalıdır.

- Her görevi yürüten memurun alternatifi olmalıdır. Bir memurun yokluğunda iş aksamamalıdır.

-Yürürlükteki mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, hizmetlerin sunulmasında yönetici inisiyatif alarak yetkilerini hizmet alıcısının lehinde olacak şekilde kullanmalıdır.

-Hizmetlerin daha hızlı sunulabilmesi için, üstler mevzuata aykırı olmayacak şekilde sınırlarını da açıkça belirlemek koşuluyla yetki devri yapmalıdır.

-Hizmetlerin daha etkin ve hızlı yürütülebilmesi için mevzuatta değişiklik yapılması gerekiyorsa, bu yönde çalışmalar derhal başlatılmalı ve hazırlanacak mevzuat veya mevzuat değişikliği ilgili Bakanlığa veya Başbakanlığa bildirilmelidir. 

-Çalışma barışının korunabilmesi için, çalışanlar arasında düşünce, görüş ve tercihlerinden  dolayı ayırım yapılmamalı;  görev vermeme, soyutlama veya rahatsızlık yaratıcı mevkiine uygun olmayan görevler verme gibi benzer davranışlar içerisine girilmemelidir.

Bu haber toplam 6880 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler