1. HABERLER

  2. ARŞİV

  3. AY ve BOZKURT EFSANESİ
AY ve BOZKURT EFSANESİ

AY ve BOZKURT EFSANESİ

9 göbeğinin Türk olduğu iddiasındaki Pantürkist Bozkurtçular mes'elesinin istinat ettiği temel bilgi kaynağını iyice kavrayabilmek için... Bir muhakemede (akıl yürütmede), teorinin getirdiği çerçevede tutarlı referanslarla hareket etmek gerekir. Aksi h

A+A-

 

9 göbeğinin Türk olduğu iddiasındaki Pantürkist Bozkurtçular mes'elesinin

 istinat ettiği temel bilgi kaynağını iyice kavrayabilmek için...

Bir muhakemede (akıl yürütmede), teorinin getirdiği çerçevede tutarlı referanslarla hareket etmek gerekir. Aksi halde bu bir muhakeme olmuş olmaz. Muhakemede esas olan, teorinin kendi içerisinde tutarlı olmasını ve teorinin kendi mantığını sınayan testlerle, teorinin kıymet-i harbiyesi ve istinat ettiği (dayandığı, öne sürdüğü) dayanak sınanmalıdır.

Tutarlı bir düşünce sistemine sahip olmak istiyorsak, insanın davranışlarını, kültürü ve onu üreten tüm rakip güçleri istinat ettikleri temel bilgi kaynaklarına göre sınamalıyız.

 

Değerli okurlar;

Lütfen önce, çeşitli kaynaklardan Bozkurt Efsanesini bulup, Bozkurt ve Aşina'nın yaratılış destanını iyice bir kırâat edelim (okuyalım)...

Yine de bu efsaneyi -bu makalenin devamını getirebilmek ve muhakeme yaapabilmek adına- bir alıntı ile özetleyecek olursak (http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_mitolojisi#Bozkurt):

"Bozkurt;

Bilinen en eski Türk efsanelerinden biridir. Tüm Türk halklarında çeşitli şekilde yaygındır. Efsaneye göre, Türkler düşmanları tarafından tamamen yok edilirler. Sadece iki çocuk sağ kalır. Tengri'nin gönderdiği kutsal bir dişi kurt, çocukları besler, büyütür ve korur. Dişi kurt, bir çocuktan gebe kalır ve on yavru doğurur. Bu on yavru çocuk gelecek Türk topluluklarının hükümdarlarıdır.

Bozkurt, bugün Türk milliyetçiliğinin sembolüdür. Atatürk tarafından da ulusal sembol ilan edilmiş ve bir çok yerde de kullanılmıştır. Örneğin, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında Türk Parası üzerine Bozkurt resimleri basılmıştır.”

 

Aşina'nın yaratılış destanında ise Ana madde: Asena olup; Bozkurt Destanı adıyla bilinen hikâye de aslında Aşina'nın yaratılış destanıdır. Çin vakayinamelerinden Chou Kitabı, Kuzey Hanedanlar Tarihi ve Sui Kitabı’nda da bu destan yer almaktadır. Bu destanlarda dişi kurt Asena rol oynamaktadır (Türk Söylence Sözlüğü, Deniz Karakurt. Dipnotlar: Vey Kitabı, Cilt 103; Kuzey Hanedanlar Tarihi, Cilt 98; Chou Kitabı, Cilt 50'nin başlangıç kısmı, Chou Kitabı, Cilt 50; Kuzey Hanedanlar Tarihi, Cilt 99’un başlangıç kısmı, Kuzey Hanedanlar Tarihi, Cilt 99; Sui Kitabı, Cilt 84'ün başlangıç kısmı, Sui Kitabı, Cilt 84; Shi-chi, Cilt 123; Han Kitabı, Cilt 61).

Sonra...

Bozkurt Efsanesi için, tutarlı bazı referanslarla hareket ederek, gelin bir muhakemede bulunalım...

Güneş aynı kalır ve asla bir "oluşum" içine girmez.

Oysa Ay, büyür, küçülür, kaybolur, tüm evrene hükmeden oluşum, doğum ve ölüm yasasına boyun eğer.

İnsan gibi, ayın da duygusal bir "tarihi" vardır; çünkü insan gibi, “kaderi” yüzünden, Ay’ın da ölümle noktalanan bir çöküş dönemi vardır.

Ay üç gece boyunca yıldızlı gökte görünmez.

Ama bu "ölümün" ardından yeniden doğuş gelir; "yeni ay" kendi özünden yeniden doğar.

 

NUH TUFANI…

Nuh Tufanı’yla ilgili mitlerin çoğu, ayın öldüğü üç günlük karanlık "ölüm" dönemine denk gelir. Böylece felâket gerçekleşir, ama bu kesin bir felâket değildir; çünkü büyüme ve yenilenme işareti, yâni ay ve su işareti altında gerçekleşmektedir.

Mit, Nuh Tufanı’nın sonucunda, tek bir insanın nasıl sağ kaldığından ve ondan insan soyunun nasıl türediğinden söz eder…

Nuh Tufanı’na göre, kimi zaman hayatta kalan kişi, -erkek ya da kadın-, bir ay hayvanıyla evlenir, bu hayvan da kavimin efsane atası olur (Rig Veda, I, 105:1; Krappe, La Genese des Mythes, Paris, 1938, s.110; Hentze, Mythes et Symboles, s.152; Briffault, The Mothers ,Londra, 1927, c:II, s:634-635; Aktaran Albright "Some Cruces of the Landom Epic", JAOS, 1919, s.68).

 

 

 

TEVRAT'ta ise TÜRK SOYU, Ham ve Şam'dan değil, Nuh Peygamber’in oğlu Yasef’ten türemiş olarak gösterilmektedir.

Sonuç olarak değerli okurlar;

ÖLÇÜMLERİ MÂNÂLI VE DEĞERLİ KILAN HUSUS, REFERANS MESABESİNDE STANDARDA SAHİP BİR AKILDIR.

 

Yâni;

Ziya Gökalp'in kurguladığı Türk Mitolojisi’nin, Nuh Tufanı’ndan alındığı muhakemesi oldukça güçlü dayanaklara sahip bulunmaktadır.

Yukarıda da verilen oldukça güçlü referanslar muhakeme edildiğinde, Pantürkist, Turancı ve Irkçı “kuklalar”ın türettiği Bozkurt Mit'inin orijinalinin aslında Nuh Tufanı olduğu sonucunu çıkarabiliriz...
Mehmet Çağlar’ın yazısı, yurt dışında olması nedeniyle, bugün yayınlanabilmiştir. Okurlarımızın bilgisine sunarız (YD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu haber toplam 1264 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler