1. YAZARLAR

 2. Mert Özdağ

 3. Askerlik, burslar, toplu ulaşım…
Mert Özdağ

Mert Özdağ

Yazarın Tüm Yazıları >

Askerlik, burslar, toplu ulaşım…

A+A-

 

CTP NE YAPTI / YAZI DİZİSİ [6]

 

CTP'li hükümetler döneminde eğitim özelinde öne çıkan adımlar dikkat çekiciydi…
Örneğin; tam gün eğitim denemesi ilginç ve önemliydi.
Tam Gün Eğitimde pilot uygulama, Şht. Ertuğrul İlkokulu'nda Ekim 2007'de başladı..
Mevzuatla ilgili karar Bakanlar Kurulu’nda kabul edildi (14 Ocak 2009). Uygulama 2010 yılı Şubat ayında UBP hükümeti tarafından kaldırıldı.
Tarih kitapları yeniden yazılarak, şöven ve ırkçı yaklaşımlardan arındırıldı.
Barış Eğitimi Öğretim Programının pilot çalışması 2008-2009 ders yılında Lefkoşa Türk Lisesi 9. sınıflarında başlatıldı.
53 yıl aradan sonra, Yunanca (Rumca) dersi, seçilen pilot okullarda 6. sınıflarda uygulamaya kondu. (6 okul - Ekim 2008)
Din dersi tüm düzeylerde (orta-lise) zorunlu ders kapsamından seçmeli ders kapsamına alındı. (Ortaokullarda 2004-2005, Liselerde 2007-2008 ders yılı)
İşte "CTP EĞİTİMDE NE YAPTI" sorusunun cevapları:

İlk ve orta öğretim

 • Eğitim sistemine 9. sınıf adı altında yeni bir sınıf eklendi. Üniversite öncesi eğitim, okulöncesi eğitimi hariç 12 yıla çıkarıldı. (2005-2006 ders yılı) Bu çerçevede 8 yıllık kesintisiz zorunlu temel eğitime ve 4 yıllık lise uygulamasına geçildi.
 • 13 yeni öğretim programı hazırlandı. (2007-2008) Bu programlar denenip geliştirilmek üzere 2008-2009 ders yılında ilkokul ve ortaokullara gönderildi.
 • Oluşturulan komisyonların çalışmaları sonucunda okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerimiz için, 2004-2008 döneminde 83 kitap hazırlandı. 2007- 2008 ders yılında 190 bin, 2008- 2009 ders yılında ise 243 bin kitabın tümü KKTC matbaalarında basılarak okullarımıza dağıtıldı.  
 • Kitapların tümünün KKTC matbaalarında basılması ile bu sektörde yeni iş ve yatırım imkanları yaratıldı.
 • Geçici öğretmen görevlendirmeleri sınavla yapıldı. (Başlangıç Eylül 2006)
 • Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tüzüğü’nün 2 Eylül 2005 tarihinde yürürlüğe girmesiyle rehberlik hizmetleri geliştirildi.
 • Tam Gün Eğitimde pilot uygulama başlatıldı (Şht. Ertuğrul İlkokulu, Ekim 2007). Mevzuatla ilgili karar Bakanlar Kurulu’nda kabul edildi (14 Ocak 2009). Uygulama 2010 yılı Şubat ayında UBP hükümeti tarafından kaldırıldı.
 • İlk, orta ve lise düzeyinde eğitim programları yeni derslerle zenginleştirildi.

Özel eğitim için yapılanlar

 • Özel Eğitim okulları Özel Eğitim Merkezlerine dönüştürüldü, sayıları 5’ten 8’e çıkarıldı. 40 Özel Eğitim Öğretmeni kadrosu ihdas edildi (30 kadro 2006, 10 kadro 2008). Öğrenci sayısı 86’dan 198’e, şube sayısı 13’den 23’e, öğretmen sayısı 17’den 29’a çıkarıldı.

Meslek eğitimi için yapılanlar

 • Avrupa Birliği ve OECD ülkelerinde uygulanan meslek standartları dikkate alınarak, 2006 yılından  itibaren mesleki eğitimde modüler öğretim başlatıldı.
 • Meslek liselerinin daha verimli kılınması için kampuslaştırma çalışmaları başlatıldı:

“Güzelyurt Ticaret Lisesi, Güzelyurt Meslek Lisesi ve Güzelyurt Pratik Sanat Okulu” Güzelyurt Çok Programlı Meslek Lisesi adı altında birleştirildi. (2007-2008 ders yılı)

Mağusa’da üç okulun; Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Mağusa Ticaret Lisesi ve Mağusa Meslek Lisesi’nin 2009 yılında Mağusa Belediyesi işbirliği ile birleştirilerek kampuslaştırılması hedefleniyordu.

 • Lefkoşa’da ise dört okulumuzun; Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, Haydarpaşa Meslek Lisesi, Atatürk Meslek Lisesi ve Haspolat Meslek Lisesi”nin birleştirilmesi için arazi temin edildi, yerleşke projesi Mimarlar Odası işbirliği ile yarışma neticesinde sonuçlandırıldı. 2009 yılında projelendirme aşamasının gerçekleşmesi ve kampus inşaatına başlanması hedefleniyordu.
 • Mesleki teknik öğretim programlarına öğrencilerin yönlendirilmesini sağlamak amacıyla, yerel yönetimler, ilçe idareleri, gönüllü kuruluşlar ile basın-yayın organları ve özel sektörle işbirliği yapıldı.

2005 yılında çağ nüfusunun yüzde 27’si, meslek okullarına devam ederken söz konusu çalışmalar sonucunda bu oran 2008 yılında yüzde 40’a yükseldi.

 • Meslekî ve teknik öğretim ile meslek yüksek okulları arasında program bütünlüğü sağlandı.

Barış eğitiminin yaygınlaştırılması

 • Tarih kitapları yeniden yazılarak, şoven ve ırkçı yaklaşımlardan arındırıldı. (2004-2008) Kuzey Kıbrıs’ın, dünya üzerinde özgürlük seviyelerini ölçen ve demokratik gelişmeleri izleyen Freedom House’un 2007 değerlendirmesinde 2 puan almasında ve KKTC’nin, özgür ülke sınıfında yer almasında (en yüksek puan 1 olarak kabul ediliyor) en önemli unsur Kıbrıs Tarihi kitapları olmuştu.
 • Barış Eğitimi Öğretim Programının pilot çalışması 2008-2009 ders yılında Lefkoşa Türk Lisesi 9. sınıflarında başlatıldı.
 • 53 yıl aradan sonra, Yunanca (Rumca) dersi, seçilen pilot okullarda 6. sınıflarda uygulamaya kondu. (6 okul - Ekim 2008)

Din dersleri konusu

 • Din dersi tüm düzeylerde (orta-lise) zorunlu ders kapsamından seçmeli ders kapsamına alındı. (Ortaokullarda 2004-2005, Liselerde 2007-2008 ders yılı)

Eğitimin yönetimi ve denetimi

 • Eğitimin Yönetimi ve Denetimi konusunda yasa yoktu. Öğretmen sendikaları, akademisyenler ve eğitim müfettişleri ile yapılan uzun çalışmalar sonrasında mutabakat sağlanarak Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Yasası’nın 2 Mayıs 2006 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sağlandı.
 • Atamalarla ilgili tüzük çıkarıldı. (18 Eylül 2006)
 • Göreve gelinen 2004 yılında Bakanlık arşivlerinde hiçbir istatistiki bilginin olmadığı saptandı.

Yükseköğretim öncesi eğitim yatırımlarına ek kaynak yaratılması

 • 2007 yılında uygulamaya konulan 42/2007 sayılı Taşınmaz Mal Vergisi (Değişiklik) Yasası ile belediyeler tarafından toplanan emlak vergilerinin yüzde 15’lik kısmının devlete ait ilk ve orta öğretim kurumlarında fiziksel gelişmelerinin tamamlanması, bakım ve onarımlarının yapılması amacıyla kullanılması sağlandı.

Burs düzenlemeleri ve meslek liselerine teşvik

2004-2009 DÖNEMİ:

 • Meslek Lisesi mezunu öğrencilerden mezuniyet alanlarında meslek yüksek okulu eğitimi alanların tümüne kriter aranmaksızın başarı durumuna göre asgari ücretin yüzde 40-50’si oranında burs olanağı sağlandı.
 • Üçüncü ülkelerde master ve doktora yapan öğrencilere aile gelirine bakılmaksızın, master yapanlara asgari ücretin yüzde 80’i, doktora yapanlara ise bir asgari ücret miktarında karşılıksız eğitim bursu olanağı sağlandı. (7 Kasım 2006)
 • Üniversitelerde okuyan öğrencilere başarı bursu olanağı sağlandı. (7 Kasım 2006)
 • Uyuşturucu ile mücadele başlatıldı, komite kuruldu. Bu konu ile ilgili olarak okullarda ve halk arasında kamuoyu araştırması yapılarak, sonuçları önerilerle birlikte kitaplaştırıldı.

2013-2016 DÖNEMİ:

 • 2 Eylül 2015 tarihinde yapılan Tüzük değişikliği ile 3. ülkelerde okuyan öğrencilerimize burs olanağı sağlandı.
 • Gençlerimizi etkileyen kötü alışkanlıklar konusunda araştırmalar yaparak politikalar üretmek için Bakanlar Kurulu kararıyla, daire ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katılımıyla Başbakanlığa bağlı bir birim oluşturuldu.
 • Meslek Lisesi mezunlarının askerlik süresi 12 aya düşürüldü.

Öğrenci taşımacılığı

2004-2009 DÖNEMİ:

 • Öğrenci taşımacılığı yapan otobüslerde refakatçi bulundurma zorunluluğu getirildi. (2005)
 • Öğrenci taşımacılığı sözleşmelerinde KAR-İŞ etkin kılındı.
 • Öğrenci Taşımacılığı Tüzüğü revize edildi.

 


YARIN DEVAM EDECEK

Bu yazı toplam 843 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar