1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. 4 aylık denetim sonuçları açıklandı
4 aylık denetim sonuçları açıklandı

4 aylık denetim sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 4 aylık gıda kontrol hizmetleri istatistik bilgilerini açıkladı

A+A-

 

• Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan analizlerde 2646 gıda, ambalajlanmış su ve içki çeşitlerinin ithalatına izin verilmedi. Bununla birlikte 2 şampuana da ithal izni çıkmadı.

• 1304 NUMUNENİN 54’Ü UYGUN DEĞİL... Ekipler tarafından ilk 4 ayda yapılan denetimlerde 1304 numune Devlet Laboratuarı’na gönderildi, 54 numune ‘uygun’ bulunmadı.


Ayşe GÜLER

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Gıda Birimi tarafından ilk 4 ayda yapılan denetimlerde limanlarda toplamda 2646 gıda, ambalajlanmış su ve içki çeşitlerinin ithalatına izin verilmedi. Bununla birlikte 2 şampuana da ithal izni çıkmadı.

Söz konusu dönem içerisinde yapılan incelemeler sonucunda 1304 numune Devlet Labaratuarı’na gönderildi, 54 numune ‘uygun’ bulunmadı.

Ekipler, hem ihraç edilen hem de ithal olarak ülkeye gelen gıda, su, sigara, temizlik malzemesi ve gıda ile temas eden plastik esaslı ambalaj malzemelerini mercek altına aldı.

Bakanlık, 4 aylık resmi istatistiki verilerde, yapılan denetimler ve verilen sağlık sertifikaları ile ön izinleri yayınlandı.

2648 ürüne izin yok!

4 aylık denetim sürecinde 2646 gıda, ambalajlanmış su ve içki çeşitlerinin ithalatına izin verilmedi. Bununla birlikte 2 şampuana ithal izni çıkmadı.

Verilere göre Ocak ayında limanlarda yapılan denetimlerde ithalatına izin verilmeyen gıda, ambalajlanmış su ve içki çeşitlerinin sayısının 13 olduğu açıklandı.

Şubat’ta bu rakam 3 olarak belirlenirken, söz konusu dönem içerisinde 2 şampuanın da ülkede satışına izin verilmedi.

Bunun yanı sıra Mart ayındaki denetimlerde limanlarda toplamda 2626 gıda, ambalajlanmış su ve içki çeşitlerinin ülkeye girişi engellendi.

Son olarak Nisan ayında ise limanlarda ithalatına izin verilmeyen gıda, ambalajlanmış su ve içki çeşitleri sayısı ise 4 olarak belirlendi.

--------------------------------------------------------------------

Ocak’ta 319 gıda kontrolü

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Gıda Birimi ekipleri Ocak ayı içerisinde limanlarda 319 kez gıda kontrolü gerçekleştirdi.

Denetimler sonucunda 207 numune Devlet Laboratuarı’na analize gönderildi.

Laboratuar görevlileri tarafından yapılan inceleme sonrasında 4 numunenin analiz sonuçları olumsuz çıktı.
Öte yandan limanlarda ithalatına izin verilmeyen gıda, ambalajlanmış su ve içki çeşitlerinin sayısının 13 olduğu tespit edildi.

Bunun yanı sıra 134 gıda ve içme suyu üretim yeri denetlendi, 45 numune de labaratura gönderildi.

İhracat için 11 sağlık sertifikası

Ekipler, ihracat için yaptıkları ürün kontrollerinde 11 sağlık sertifikası verdi.

Ön izin için incelenen ürünler…

Dairede ön izin öncesi 923 gıda maddesi, 29 sporcu gıdası, 25 sigara numunesi, 88 kimyasal ürün numunesi incelendi.

Ekiplerin yaptığı analizler sonucunda 88 kimyasal ürün numunesinin 2 kimyasal ürün uygun bulunmadı.
Söz konusu dönem içerisinde gıda ile temas eden plastik madde ve malzemelere verilen ön iznin 101, ithal temizlik malzemeleri, dezenfektan ve kimyasal hammaddelere verilen ön iznin 89 olduğu açıklandı.
Bunun yanı sıra limanlarda yapılan şampuan kontrol sayısının 19, Laboratuara gönderilen şampuan numunesinin de 8 olduğu kaydedildi. İthalatına izin verilmeyen şampuanın bulunmadığı ifade edildi.
İthal gıdalara ve ambalajlanmış sulara verilen sağlık ön izinlerinin 313 olduğu belirtildi. 

 

----------------------------------------------------------------------


Şubat’ta ‘ön izin’ için 923 gıda maddesi incelendi

Resmi verilere göre limanlarda Şubat ayında yapılan gıda kontrol işlemleri sayısının 291 olduğu belirtildi.
Kontrollerin ardından limanlarda ithalatına izin verilmeyen gıda, ambalajlanmış su ve içki çeşitlerinin sayısı ise 3 olarak tespit edildi.

İthal ve yerli üretim gıda ile içme suyu analizleri…

Öte yandan yapılan kontroller sonrasında ithal ve yerli üretim gıda ile içme suyu dahil olmak üzere 302 numune Devlet Laboratuarı’na analize gönderildi.
Analiz sonrasında 4 ürünün sonuçları ‘olumsuz’ geldi.

Denetimler…

Ekipler, Şubat ayı içerisinde 121 gıda ve içme suyu üretim yerlerini denetledi.
Şebeke ve ambalajlanmış içme suyu ile gıdalardan alınıp Devlet Laboratuarı’na gönderilen numune sayısı 85 olarak belirlendi.

Ön izin için 923 gıda maddesi incelendi

Öte yandan dairede ön izin öncesi 923 gıda maddesi incelendi.
Söz konusu dönem içerisinde 18 sigara numunesi, 26 kimyasal ürün numunesi analiz edildi.
Yapılan analizler sonucunda denetime gönderilen kimyasal ürünlerin hiçbirinde olumsuz bulguya rastlanmadı.
Denetimler neticesinde 78 ithal temizlik malzemesi, dezenfektan ve kimyasal hammaddeye ön izin verildi.
Bunun yanı sıra içki ve sigaralara verilen ön iznin 73, gıda ile temas eden plastik madde ve malzemelere verilen ön iznin ise 108 olduğu açıklandı.
İthal gıdalara ve ambalajlanmış sulara verilen sağlık ön izni ise 312 olarak belirtildi.
Ayrıca söz konusu dönem içerisinde ihracat için 14 sağlık sertifikası verildi.

İthalatına izin verilmeyen şampuanlar…

Limanlarda ekipler tarafından 17 şampuan kontrolü yapılırken, kontroller sonucunda 7 şampuan numunesi Devlet Labaratuarı’na gönderilerek analizden geçti. 2 şampuanın ithalatına izin verilmedi.

------------------------------------------------------------------

Mart’ta 2626 ürün ülkeye giremedi

Daire’ye bağlı ekipler tarafından limanlarda 401 kez gıda kontrol işlemi gerçekleştirdi.
Yapılan incelemeler sonucunda limanlarda toplamda 2626 gıda, ambalajlanmış su ve içki çeşitlerinin ithalatına izin verilmedi.

Analizler…

Söz konusu dönem içerisinde 463 ürün numunesi (ithal ve yerli üretim gıda ve içme suyu ) Devlet Laboratuarı’na analize gönderildi. Gönderilen ürünlerin 35’inin analiz sonuçları olumsuz çıktı.
Öte yandan şebeke ve ambalajlanmış içme suyu ile gıdalardan alınıp devlet laboratuarına gönderilen numune sayısının ise 62 olduğu kaydedildi.

Gıda ve içme suyu üretim yerlerini denetlendi

Ekipler, 405 gıda ve içme suyu üretim yerlerini de denetledi.
Öte yandan söz konusu dönem içerisinde ekipler, ihracat için 20 sağlık sertifikası verdi.

Ön izin için 1005 gıda maddesi incelendi

Dairede ön izin öncesi 1005 gıda maddesi incelendi.  Bu süre içerisinde ekipler, 11 sporcu gıdasını da ön izin öncesi incelemeye aldı.
Yapılan inceleme sonrasında 36 kimyasal ürün uygun bulunmadı.
Ön izin için 32 sigara numunesi ile 122 kimyasal ürün numunesi de incelendi.

Ön izin alan ürünler…

Yapılan inceleme sonrasında ithal gıdalara ve ambalajlanmış sulara verilen sağlık ön izinleri 391 olarak belirlendi.
Öte yandan içki ve sigaralara verilen ön izin 68, gıda ile temas eden plastik madde ve malzemelere verilen ön izin sayısı 139 olarak belirtildi.
Bunun yanı sıra ithal temizlik malzemeleri, dezenfektan ve kimyasal hammaddelere verilen ön izin sayısı 88 olduğu kaydedildi.
86 kimyasal ürün de ön izin alan ürünler arasında yer aldı.

Şampuanlar da kontrol edildi

Öte yandan Mart ayı içerisinde limanlarda şampuan kontrolleri de yapıldı. Kontrolden geçen 26 şampuandan 16’sı Devlet Labaratuarı’na gönderildi. Ancak olumsuzluğa rastlanmadı.


-------------------------------------------------------------------

Nisan’da 332 numune Devlet Labaratuarı’na gönderildi

Ekipler, Nisan ayı içerisinde 443 ithal gıda ve ambalajlanmış sulara sağlık ön izni verdi.
415 ürün, limanlarda yapılan gıda kontrol işlemlerinde mercek altına alındı.

332 numune Devlet Laboratuarı’nda kontrolden geçti

Öte yandan Nisan ayı içerisinde ithal ve yeri üretim gıda ile içme suyu olmak üzere 332 numune Devlet Laboratuarı’na gönderilerek, analiz edildi. Analiz edilen ürünlerin 49’unu şebeke ve ambalajlanmış içme suyu ile gıdalar oluşturdu.
Yapılan inceleme sonrasında analizlerde 11 ürüne olumsuz yanıtı verildi, ithalatına izin verilmedi.

4 ürün ithal edilemedi

Verilere göre limanlarda ithalatına izin verilmeyen gıda, ambalajlanmış su ve içki çeşitleri sayısı ise 4 olarak belirlendi.

İhracat için 28 sağlık sertifikası

Ekipler, ihracat için 28 sağlık sertifikası verdi.
Bu dönem içerisinde 106 gıda ve içme suyu üretim yeri denetimden geçti.

Ön izin öncesi incelemeler…

Dairede ön izin öncesi 876 gıda maddesi incelendi, bunların 104’ünü kimyasal ürünler oluşturdu.  Söz konusu dönem içerisinde dairede ön izin öncesi sporcu gıdaları incelemesi yapılmadı.
Yapılan ön izin incelemesinde 15 kimyasal ürün ‘uygun bulunmadı’.
Bunun yanı sıra 45 sigara numunesi ön izin öncesi incelendi, içki ve sigara için verilen ön izin sayısı ise 86 olarak tespit edildi.
Gıda ile temas eden plastik madde ve malzemelere verilen ön izin sayısı ise 141 olarak belirlendi.

Verilen ön izinler…

Söz konusu dönem içerisinde 94 ön izin de ithal temizlik malzemeleri, dezenfektan ve kimyasal hammaddelere verildi. 
Limanlarda 20 kez şampuan kontrolü yapılırken,  laboratuara gönderilen şampuan numunesi 10 olarak belirlendi.  Yapılan incelemelerde ithalatına izin verilmeyen şampuan olmadı.

Bu haber toplam 2156 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler