1. HABERLER

  2. ÖZEL HABER

  3. %373'E ULAŞAN FİYAT FARKI!
%373'E ULAŞAN FİYAT FARKI!

%373'E ULAŞAN FİYAT FARKI!

Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu (BTHK) Uluslararası GSM ücretleri Kıyaslama Raporu mobil iletişimde Kuzey Kıbrıs’la yurtdışındaki muadil tarifler arasındaki uçurumu ortaya koydu

A+A-

Mobil iletişim sektöründe faaliyet gösteren Kıbrıs Mobil Telekomünikasyon Ltd. (KKTCELL) ve Vodafone Mobile Operations Ltd. (KKTC Telsim)’in 6 paketteki tarife ücretleri, yurtdışındaki muadil tarifeler ile kıyaslandı, sonuçlar uçurum farkı ortaya koydu

Ayşe GÜLER

Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu’nun hazırladığı Uluslar arası GSM ücretleri Kıyaslama Raporu, GSM ücretleriyle ilgili gerçeği de ortaya çıkardı.

Mobil iletişim sektöründe faaliyet gösteren Kıbrıs Mobil Telekomünikasyon Ltd. (KKTCELL) ve Vodafone Mobile Operations Ltd. (KKTC Telsim)’in 6 paketteki tarife ücretleri, yurtdışındaki muadil tarifeler ile kıyaslandı, sonuçları raporda paylaşıldı.

Kıbrıs’ın kuzeyindeki GSM tarifelerinin Türkiye ve İngiltere’deki bazı paketlere göre %373’ye varan pahalılığa neden olduğu dikkat çekti, uçurum fark dudak uçuklattı.

Öte yandan Kıbrıs’ın güneyi ile Kıbrıs’ın kuzeyindeki GSM operatörleri tarifeleri göz önüne alındığında;  hem KKTCELL hem de Telsim’in farklı iki paketi dışında daha ucuz hizmet sunduğu görüldü.

Raporda, ülkeler bazında vergi kırılımları da paylaşıldı.

Buna göre, Kıbrıs’ın kuzeyinde mobil iletişim sektöründe Özel İletişim Hizmetleri Vergisi (OİHV) %35, Katma Değer Vergisi (KDV) %20 ve Hazine Payı (HP)oranı %15 olarak belirlendi.

Kıbrıs’ın güneyinde ve İngiltere’de ise GSM ücretlerinde yalnızca %19 oranında KDV alındığı rapora yansıdı.

Bununla birlikte Avrupa ortalamasında KDV oranın %21.7 olduğu, OİHV ve HP vergisi alınmadığı görüldü.

TÜRKİYE VE İNGİLTERE İLE CİDDİ FARK!.. Kıbrıs’ın kuzeyindeki iki GSM operatörünün sunduğu tarifelerin, Türkiye ve İngiltere’deki bazı tarifelere oranla ödenen ücretlerde %373’ye varan pahalılığa neden olduğu dikkat çekti

6 paket ön planda tutuldu…

Yapılan karşılaştırmalarda; belirlenen 6 paket ön planda tutuldu.

İlk pakette 100MB ve 30 arama, 2. pakette ise 500 MB internet ve 100 arama yurt dışındaki muadil tarife karşılaştırıldı.

Kıyaslanan diğer paketler şöyle: 3. paket: 1GB ve 300 arama, 4. paket: 2GB ve 900 arama, 5. paket:  2GB ve 100 arama,  6. paket: 4GB ve 900 arama…

GÜNEY’E GÖRE İKİ PAKET DIŞINDA ‘DAHA UCUZUZ’…Öte Kıbrıs’ın güneyi ile Kıbrıs’ın kuzeyindeki GSM operatörleri tarifeler göz önüne alındığında ise vergiler dahil edildiğinde, hem KKTCELL hem de Telsim’in farklı iki paket dışında abonelere daha ucuz hizmet sunduğu görüldü.

 

KIBRIS’IN KUZEYİ-GÜNEYİ:

‘2 paket dışında Kıbrıs’ın kuzeyi daha uygun’

Raporda, Kıbrıs’ın kuzeyinde faaliyet gösteren 2 GSM operatörü KKTCELL ve Telsim’in sunduğu paketler ayrı ayrı incelendi.

Detaylı bir şekilde tablolaştırılan bilgilerde, geniş çaplı yapılan araştırma sonuçları paylaşıldı.

Vergiler dahil edildiğinde, hem KKTCELL hem de Telsim’in farklı iki paket dışında Kıbrıs’ın güneyine göre daha ucuz hizmet sunduğu belirtildi.

KKTCELL’in 1 GB internet ve 300 arama paketinde % 10,  4 GB internet ve 900 arama paketinde % 12 daha pahalı olduğu rapora yansıdı.

Telsim’in ise 2 GB ve 900 arama paketinde %15, 4 GB internet ve 900 arama paketinde ise % 22 daha pahalı olduğu belirtildi.

2 paket dışında daha ucuz…

KKTCELL’in tüm sepetlerde Kıbrıs’ın güneyinde faaliyet gösteren mobil haberleşme sağlayıcılardan daha ucuza hizmet sunduğu belirtildi.

Mobil haberleşme üzerinde var olan vergiler dahil edildiğinde ise 1 GB internet ve 300 arama ile 4 GB internet ve 900 aramada haricindeki tüm sepetlerde KKTCELL’in daha ucuza hizmet sunduğu belirtildi.

KKTCELL’in 1 GB internet ve 300 aramada % 10, 4 GB internet ve 900 aramada ise %12 daha pahalı olduğu rapora yansıdı.

Raporda, ülkeler bazında vergi kırılımları da paylaşıldı, Kıbrıs’ın kuzeyinin rekora koştuğu ortaya çıktı. Ülkemizde mobil iletişim sektöründe %35 oranında OİHV, %20 oranında KDV ve %15 oranında HP alındığı belirlenirken, Kıbrıs’ın güneyinde ve İngiltere’de ise yalnızca %19 oranında KDV alındığı rapora yansıdı. Bununla birlikte Avrupa ortalamasında KDV oranın %21.7 olduğu, OİHV ve HP vergisi alınmadığı görüldü.

Bir pakette %15, diğerinde % 22 PAHALILIK!

Vergilerden arındırılmış fiyatlara bakıldığında, Telsim’in tüm sepetlerde Kıbrıs’ın güneyinde faaliyet gösteren mobil haberleşme sağlayıcılardan daha ucuza hizmet verdiği belirtildi.

Mobil haberleşme üzerinde var olan vergiler dahil edildiğinde ise 2 GB ve 900 arama ila 4 GB internet ve 900 arama paketi haricindeki tüm sepetlerde Telsim’in daha ucuza hizmet sunduğu rapora yansıdı.

2 GB ve 900 arama paketinde Telsim’in Kıbrıs’ın güneyine göre % 15, 4 GB internet ve 900 arama paketinde ise % 22 daha pahalı olduğu vurgulandı.

 

VERGİDE DE REKOR KIBRIS’IN KUZEYİNDE…

RAKAMLARLA VERGİ DAĞILIMI:

  • Kıbrıs’ın kuzeyi: OİHV: %35, KDV: %20 ve HP: %15
  • Kıbrıs’ın güneyi: KDV: %19, OİHV ve HP (hazine payı) vergisi YOK
  • İngiltere’de: KDV: %19, OİHV ve HP vergisi YOK
  • Avrupa ortalaması: KDV: %21.7, OİHV ve HP vergisi YOK

 

KIBRIS’IN KUZEYİ-TÜRKİYE

En büyük fiyat farkı %373!

Türkiye ile Kıbrıs’ın kuzeyindeki mobil iletişim sektörü karşılaştırıldığında ‘uçurum’ fiyat farkları dikkat çekti.
Her iki GSM operatörünün bir paket dışında diğer tüm paketlerde oldukça pahalı hizmet sunduğu rapora yansıdı.
Fiyat farklarının %373’e ulaştığı da görüldü.

Hiçbir sepette ucuz değil!

Raporda, vergilerden arındırılmış fiyatlara bakıldığında, KKTCELL’in hiçbir sepette Türkiye’de faaliyet gösteren mobil haberleşme sağlayıcılardan daha ucuza hizmet sunmadığı belirtildi.
Mobil haberleşme üzerindeki vergiler dahil edildiğinde değişen bir tablo ile karşılaşılmadığı ifade edildi.
Türkiye’de mobil haberleşmede var olan vergi dilimlerinin ülkemizde uygulanan vergi sistemi ile benzerlik taşıdığı fakat KDV ve ÖİV oranlarında fark bulunduğu belirtildi.
Fiyatlara bakıldığında iki ülkenin perakende fiyatları arasında farklar görülüyor.
KKTCELL’in fiyat bakımından Türkiye’ye en yakın olduğu 100 MB ve 30 arama paketinde %78 daha pahalı kaldığı,  500 MB ve 100 arama paketinde ise %223 daha pahalı olan KKTCELL’in en büyük fiyat farkının 1 GB ve 300 arama paketi ile %373’e çıktığı rapora yansıdı.

Bir paket dışında %337 fiyat farkı!

Öte yandan Telsim’in vergilerden arındırılmış 2 GB ve 100 arama paketinde Türkiye’de faaliyet gösteren mobil haberleşme sağlayıcılardan daha ucuza hizmet sunduğu ifade edildi.
Telsim'in fiyat bakımından Türkiye’ye en yakın olduğu 2 GB ve 100 arama paketinde %23 daha pahalı kaldığı rapora yansıdı.
 500 MB ve 100 arama paketinde %128 daha pahalı olan Telsim’in en büyük fiyat farkının 2 GB ve 100 arama paketi ile %337 olduğu belirtildi.


KIBRIS’IN KUZEYİ-İNGİLTERE:

%160’a varan pahalılık!

Mobil iletişim sektöründe Kıbrıs’ın kuzeyi ile İngiltere kıyaslandığında KKTCELL’in 2 paket dışında % 5 ila % 120 DAHA PAHALI olduğu rapora yansıdı.
Telsim’in de aynı şekilde 2 paket dışında İngiltere’de faaliyet gösteren GSM operatörlerine göre % 34 ile % 166 arasında daha pahalı kaldığı görüldü.

Bir paket dışında yüzde 120’ye varan PAHALILIK!

Vergiler dahil edilmediğinde KKTCELL’in toplam üç sepette İngiltere’de faaliyet gösteren mobil haberleşme sağlayıcılardan daha ucuza hizmet sunduğu rapora yansıdı.
Mobil haberleşme üzerindeki vergiler dahil edildiğinde KKTCELL’in 2 GB internet ve 100 arama paketinde% 10 daha ucuz kaldığı ifade edildi.
Ancak geriye kalan sepetlerde % 5 ila % 120 arasında daha pahalı kaldığı dikkat çekti.

Telsim 2 paket dışında % 31-%166 pahalı!

Bununla birlikte İngiltere’de faaliyet gösteren mobil haberleşme operatörleri incelendiğinde vergilerden arındırılmış fiyatlara bakıldığında, Telsim’in toplam dört pakette daha ucuza hizmet sunduğu belirtildi.
Mobil haberleşme üzerinde var olan vergiler dahil edildiğinde ise, Telsim’in 500 MB ve 100 arama paketinde %26, 2 GB internet ve 100 arama paketinde ise % 46 daha ucuz hizmet verdiği ortaya çıktı.
Ancak geriye kalan 4 pakette ise % 34 ile %166 arasında daha pahalı kaldığı raporda yer aldı.


VERGİLERDE DURUM NE?

Rekor Kıbrıs’ın kuzeyinde!

Raporda, ülkeler bazında vergi kırılımları da paylaşıldı.
Buna göre, mobil iletişim sektöründe en yüksek verginin Kıbrıs’ın kuzeyinde olduğu da ortaya çıktı.
Ülkemizde Özel İletişim Hizmetleri Vergisi (OİHV) %35, Katma Değer Vergisi (KDV) %20 ve Hazine Payı (HP)oranı da %15 olarak belirlendi.
Kıbrıs’ın güneyinde ve İngiltere’de ise GSM ücretlerinde yalnızca %19 oranında KDV alındığı rapora yansıdı.
Bununla birlikte Avrupa ortalamasında KDV oranın %21.7 olduğu, OİHV ve HP vergisi alınmadığı belirlendi.

verg.jpg

 

Bu haber toplam 2028 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler