1. HABERLER

 2. ÖZEL HABER

 3. ‘100 bin yeni konut’a göre plan
‘100 bin yeni konut’a göre plan

‘100 bin yeni konut’a göre plan

Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı Taslağıyla ilgili dün Salamis Otel’de gerçekleştirilen İmar Planı toplantısıyla ilk kez halk ile paylaşıldı.

A+A-

Fehime ALASYA


Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı Taslağı tanıtıldı, 2037’ye kadar 100 bin yeni konut için planlama yapıldı. Planda, Mağusa kentinin denizle buluşması ve 40 km’lik sahil şeridine kesintisiz erişimin sağlanması hedeflendi.
İmar Planı, Salamis Otel’deki toplantı ile ilk kez halk ile paylaşıldı.

Konut alanlarında 2’den başlayan kat sayıları bazı bölgelerde 5 kat olarak ön görülürken, İskele köy içi ve köy içi konut alanlarında kat sayısı birden ikiye yükseltildi. Mağusa’nın bazı bölgelerinde kat sayısı 5 kat oldu, işyeri merkezlerinde, yine işyeri inşa etmek koşulu ile 10 kata kadar izin verildi. İskele’de de Long Beach bölgesine kat sınırı getirilmedi.
Tasarıyla ilgili sunum ve görüşler toplantıda paylaşıldı. 69 kurum ve 150 katılımcının katılımı ile hazırlanan tasarı, İmar Planı’na şekil verme anlamında kritik bir öneme sahip…

Taslakla ilgili görüş ve önerilerin, 19 Eylül’e kadar kabul edileceği belirtilirken, İmar Planı Tasarısı, ülke yüzölçümünün yüzde 14’ünü kapsıyor.

Tasarıda, Mağusa ile Kalecik arasında 40 kilometrelik sahil şeridine kesintisiz erişim sağlanması, Mağusa Yük Limanı’nın ve Serbest Bölge’nin Kalecik’e taşınması ve bölgenin marina ve turistik liman/marinaya limanına dönüştürülmesi, ekolojik yaşam korunarak bölge insanının yaşam kalitesini arttıracak düzenlemeler, her bölge için ticaret merkezleri yapılması öngörülüyor.

Bölgede 29 bin konutun bulunduğu, yapılaşmaya açılacak bölgelerde nüfus öngörüsüne göre konutların yapılması takdirde 2037’de konut sayısının 129 bini bulacağı, bu rakamın da 2037 nüfus projeksiyonuna göre tahmin edilen ihtiyacın üç katına tekamül ettiği belirtiliyor.

 

İMAR PLANI TASLAĞI’NDAN ÖNEMLİ NOKTALAR

 • Mağusa Yük Limanı’nın ve Serbest Bölge’nin Kalecik’e taşınması ve bölgenin marina ve turistik liman/marinaya limanına dönüştürülmesi,
 • Mağusa Suriçi’ndeki detaylı çalışmada yayalaştırmanın göze çarpması,
 • 40 kilometrelik sahil şeridine yurttaşın kesintisiz erişim sağlanması,
 • Her bölge için ticaret merkezleri yapılması,
 • Yapılaşmaya açılacak bölgelerde nüfus öngörüsüne göre konut sayıları ve gelişimi,
 • İskele köy içi ve köy içi konut alanlarında kat sayısı birden ikiye yükselmesi,
 • Mağusa’da Çanakkale, Dumlupınar, Sakarya ve Karakol Mahallelerindeki bazı bölgelerin kat sayısının 5 olarak ön görülmesi,
 • Önceden izin alınmış projelerin, yerinde inşaata başlamış gelişmeler olması durumunda engellenemeyeceği,
 • İskele’ye üniversite izni verilmesi ve Organize Sanayi Bölgesi’nin Güvercinlik Bölgesi’nde yapılması,
 • Bölgelerdeki yeni okul ihtiyaçlarının detayları.

Köy içindeki katlar 1’den 2’ye çıkarıldı

Konut alanlarında 2’den başlayan kat sayıları bazı bölgelerde 5 kat olarak ön görüldü. İskele köy içi ve köy içi konut alanlarında kat sayısı birden ikiye yükseltilirken, diğer bölgelerde değişken katlar görüldü. Mağusa’da Çanakkale Mahallesinin kuzeyi, Dumlupınar Mahallesinin kuzeyi ve batısı, Sakarya Mahallesinin batısı ve güneyi ve Karakol Mahallesinin güneyindeki bölgenin kat sayısı 5 olarak ön görüldü. Bunun yanında Mağusa’da Zafer Mahallesinin batısı, Namık Kemal ve

Çanakkale Mahallelerinin güneyi, Pertev Paşa, Canbulat, Piyale Paşa ve Baykal Mahallelerinin tamamında ve İskele’de Kentsel Hizmet Merkezi olarak belirlenen alanın kuzeyinde bina kat sayısı 3 kat oldu.

Geleneksel Köyiçi Koruma Alanlarında bina yüksekliğinin gelişmenin yapılacağı parselin bulunduğu sokağın silueti, yanındaki korunacak binaların yüksekliği, varsa çevreye katkı sağlayan özellikleri dikkate alınarak, bir (1) katlı olarak yapılması önerilebilecek durumlar dışında binalar 2 (iki) katlı olarak yapılacak.

Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı Taslağı’ndaki Ana Başlıklar

Planlamanın amacı, yasal dayanağı, kapsamı ve uygulama hükümlerinin olduğu başlangıç girişiyle birlikte; Kazanılmış haklar ve imar gelişme sınırları dışında kalan arsa ve binalarla ilgili kural ve koşullar, Vizyon, amaç ve stratejiler, Ana politikalar adlında yer alan ekonomik, çevresel, mekansal ve sosyal politikalar, Gelişme planı, arazi kullanım kararları, yapılaşma kural ve koşulları,

arazi kullanım kararları, yapılaşma kural ve koşulları, arazi kullanım kararları, yapılaşma kural ve koşulları, Suriçi, arazi kullanım kararları, yapılaşma kural ve koşulları,  gibi ana başlıklar yer aldı.

Öncelikli alanlar…

Planda, öncelik sırasına göre “öncelikli alan” olarak belirlenmiş alanlar arasında; Kıyı Bölgesi, Rekreatif Alanlar, Tarih Yolu, Köyiçi Kültür Rotası ve Turizm Alanları yer aldı.

“Alt öncelikli alan” olarak belirlenmiş alanlar arasında ise Alaniçi, Yeniboğaziçi, Mormenkeşe, İskele ve Turnalar dokusu korunarak geliştirilecek köyiçi alanları, Suriçi, Merkezi İş Alanları, İdari Merkezler, Bölgesel Hizmet Alanı, Kentsel Hizmet Alanları ve Kentsel Faaliyet Koridorları oldu.

Önceden izin alınmış projeler: ‘Yerinde inşaata başlamış gelişmeler engellenemez’

Planın Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Planlama Onayı Almış inşaata başlamış gelişmelerin ise engellenemeyeceği belirtiliyor. Buna bağlı olarak başlayan ancak süre tamamlandığı halde bitmeyen bir gelişme için süre uzatılabilir. 

Plan Yürürlüğe Girdiği Tarihten Önce Planlama Onayı Başvurusunda Bulunulmuş (İmar Emri Kapsamında olmayan) Ancak Henüz İşlemleri Sonuçlandırılmamış planlama onayı verilmemiş başvurular, İş Bu Plan öncesi kural ve koşullara bağlı olarak sonuçlandırılır, yerinde inşaata başlamış gelişmeler engellenemez. 

“Planlama Onayı Verilmiş Gelişme Belgesi” alındığı tarihten 3 yıl içerisinde inşaat izni alıp, inşaata başlamış olanların hakkına herhangi bir halel gelmez.

 Mağusa’ye yeni üniversite yok, İskele’ye üniversite izni var

Yıllardır İskele halkı tarafından dile getirilen ve bölgedeki ekonomiyi canlandıracağına inanılan üniversite için yasal yollar açıldı. Planda, İskele bölgesinde üniversite yapılması ve yeni fakülte ve/veya üniversitenin İskele’de kurulmasının mekânsal olarak desteklenmesi, bunun orman arazisi dışına çıkarılması gibi maddeler de yer aldı.

Planda bölgedeki üniversiteyle ilgili göze çarpan diğer detaylar ise; İskele’ye yerleşimle bütünleşen, köy merkezi ile etkileşimleri yüksek bir lokasyonda olan, yaklaşık 11,3 hektarlık bir alan Üniversite Alanı olarak öngörüldü. Planda ayrıca; esnafın ve genel anlamda kent ekonomisinin daha iyi pay alabilmesi için üniversite öğrencilerinin 1/3’ünün üniversite kampüsü içerisindeki yurtlarda, 1/3’ünün kampüs dışındaki yurtlarda, geriye kalan 1/3’ünün ise konutlarda konaklaması esas alındı.

Sanayi Bölgelerindeki değişiklikler

Planda ayrıca, bölgenin ihtiyacı olan yeni Organize Sanayi Bölgesi’nin, Plan Alanı’na yakın ancak yerleşmelere de belli bir mesafesi olan Güvercinlik Bölgesi’nde yapılması, kırsal bölgelerde tarımın gelişmesinin desteklenmesi, faaliyetlerin eko-argo turizm ve el sanatları sektörlerinde teşvik edilmesi de yer aldı.

Büyük alan gerektiren sanayinin, toptan ticaret ve depolama kullanımları, Tuzla’da DAÜ Bağlantı yolunun kuzeyinde yer alan Tuzla Sanayi Bölgesi 1 içerisine ve Planlama Alanı dışında yapılması öngörülen Güvercinlik Sanayi Bölgesi’nde yapılacak.

Yıldırım ve Mağusa Tarıma Dayalı Sanayi Bölgelerinde süt ürünleri imalatı, gıda ve soğuk hava deposu ve benzeri bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesine ve paketlenmesine dayalı tesisler yapılacaktır.

Beton, kum çakıl tesisleri, mozaik, mermer, tuğla fabrikası gibi kirlilik yaratan işletmeler sadece Tuzla’da DAÜ Bağlantı yolunun güneyinde yer alan Tuzla Sanayi Bölgesi 2 içerisine yapılacaktır. Bu tür işletmelerden denize ve deniz ulaşımına gereksinim duyan tesisler ise Kalecik Öneri Sanayi Bölgesi’nde yapılacaktır.

Bazı köylerin cazibe merkezi olması planlanıyor

Tarihi kültürel miras alanlarıyla ilgili çalışmalarda, Mağusa Suriçi’nin tarihi ve kültürel zenginliğe sahip mimarisinin ve çevresinin korunarak bölgenin canlandırılması, Alaniçi, Yeniboğaziçi, Mormenekşe, İskele ve Turnalar’ın geleneksel ve özgün yapılarının ve doğal çekiciliklerinin korunarak cazibe merkezi olarak geliştirilmesi, Köyiçlerinin silüetine ve özgün kullanımlarına uygun olarak korunması ve geliştirilmesi de yer aldı.

Bölgedeki mevcut konut ve öngörülen konut sayısı

2037 yılı Nüfus Projeksiyonu uyarınca, planlama alanı hudutları içinde 28 bin 777 adet mevcut konut stokuna ek olarak 10 bin 425 adet konuta daha ihtiyaç duyulacağı kaydedildi. Bölgede 29 bin konutun bulunduğu, yapılaşmaya açılacak bölgelerde nüfus öngörüsüne göre konutların yapılması takdirde 2037’de konut sayısının 129 bini bulacağı, bu rakamın da 2037 nüfus projeksiyonuna göre tahmin edilen ihtiyacın üç katına tekamül ettiği belirtiliyor.

Organize Ağıl Bölgesi

Planlama alanı içinde münferit olarak hayvancılık ve hayvancılığa yönelik tesisler, ağıl vb. yer alamaz. Mevcut tesislere ilave yapılamaz. İhtiyaç duyulması halinde İmar Gelişme sınırları dışında, yerleşim

Alanlarına 500 metre uzaklıkta, organize ağıl bölgeleri belirlenecektir. Belirlenecek olan Bölgelerin her türlü alt ve üst yapısının tamamlanması ile mevcut tesisler buraya taşınacak ve mevcut tesislerin olduğu parseller rehabilite edilerek bölge kuralına göre kullanılacaktır. Oluşturulacak olan Organize Ağıl Bölgesinde öncelikle mevcut tesislere, yer kalması durumunda ise yeni tesislere yer verilecektir.

Mevcut ve Önerilen Yeşil Alanlar

Mağusa bölgesinde 21,1 hektarlık mevcut yeşil alana karşı, 137,4 hektar yeşil alan ön görülürken, Yeniboğaziçi’nde 11,4 hektar mevcut alana karşı 21,5 hektar alan ön görülüyor. İskele bölgesinde ise bu rakam 18,5 hektar mevcut yeşil alana karşın 22,3 hektar yeşil alan öngörüsü oldu. Söz konusu alanların tablosunda Mağusa belediyesindeki nüfusu 83 bin 570, Yeniboğaziçi belediyesinde 12 bin 289 ve İskele belediyesindeki nüfus ise 14 bin 955 olarak verildi.


Okul ihtiyaçları…

İmar Planı’nda okul ihtiyaçları da ortaya kondu. Buna göre yapılan çalışmada bölgenin 4 tane lise, 3 tane ortaokul ve 1 tane orta öğrenim ihtiyacı olduğu belirlendi.

Mağusa: 3 lise, 2 ortaokul, İskele 1 tane orta öğretim, Yeniboğaziçi ise 1 tane lise, 1 tane ortaokul.

Mağusa Suriçi’nde detaylı çalışma

Mağusa Suriçi Gelişme Kararlarında öne çıkan en büyük değişiklik Mağusa Yük Limanı’nın ve Serbest Bölge’nin Kalecik’e taşınması ve bölgenin marina ve turistik liman/marinaya limanına dönüştürülmesi oldu. Bunun yanında Suriçi’nde ‘yayalaştırma’ çalışmalarına da geniş yer verildi. Buna göre;

Mevcut durumda sokakların bir kısmı ve meydan yayalaştırılmış olsa da, yayalaştırılan sokakların yeterli olmadığı gözlenmektedir. Büyük ölçüde yayalaştırılmış olan meydandan geçen Doğu-Batı aksının tamamen yayalaştırılmasının yanında, meydandan geçen ve iki uçtaki arkeolojik parkları birleştiren Kuzey-Güney aksının da daha etkin kullanılması ve yaya erişimini kolaylaştırmak amacıyla yayalaştırılması.

Trafiğin yoğun olduğu dar sokaklarda da, mimari dokunun algılanmasının güçleştiği, araçların tarihi yapılara zarar verdiği görülmektedir. Tarihi dokuyu daha iyi korumak ve daha iyi deneyimleme imkanı sunmak amacıyla özellikle ticaretin yoğun olarak bulunduğu veya trafik için çok dar olan bazı sokakların da yayalaştırılması yer aldı.

Akkule kapısı önünde, trafiğin yeniden düzenlenmesi, Desdemona Parkı çevresindeki otobüs ve araç park yerlerinin yeniden planlanması, Venedik Sarayı içerisinde bulunan otoparkın ivedilikle kaldırılması da göze çarpan diğer ayrıntılar oldu.

Bunun yanında Suriçi’nin ağaçlandırılması için gerekli peyzaj projelerinin üretilmesi de mevcut.

 

yeniduzen-satin-aliniz-20190810111510.jpg

 

 

 

Bu haber toplam 1856 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler